Jump to content

Любомир Лулчев V. Вестник «Алфа»


Recommended Posts

Любомир Лулчев

V.

Вестник «Алфа»

1924 г.

Свободна трибуна

за житейски въпроси

Редактор: Любомир Лулчев

Статии

Мота от Словото

на Учителя Петър Дънов

(В. «Алфа», г. I, бр. 1, сряда, 16.IV.1924 г.)

«По-висшите същества - ангелите, праведниците, адептите, учителите -се интересуват от хората дотолкова, доколкото е степента на техния стремеж към Бога»

«Аз проповядвам едно учение - Единство в Бога, и казвам: във всичките времена само Господ е говорил! Какво хората са говорили, то е изчезнало, а туй, което е останало да живее през вековете, то е само Божествено. Следователно туй, което е преживяло всички религии, то е Божествено, то ще остане».

«Разумният живот може да се сподели само с един човек, който е разумен.»

[Учителят Петър Дънов]

1. ЕДИННИЯТ ФРОНТ

(В. «Алфа», г. I, бр. 1, 16.IV.1924 г., стр. 1) Да бъде светлина!

От векове и векове светлината е отделена от тъмнината. И едната има свои същества и носители, и другата има свои адепти и учители. В един и същи свят работят и едните, и другите, но тоя, който има светлина, не се спъва по своя път. Тъмнината ражда незнанието, заблудата и грешката, а те от своя страна - насилието и смъртта.

Светлината носи знанието, а знанието - проумяванието, че един е Творецът, Незнайното, Безконечното, което ний можем да разберем само като всеобемаща любов, в която живеем и се движим; безграничен извор, който не оскудява, върховна мъдрост, която прави от всяка душа чедо Божие, син на безсмъртието, единна по природа, единна по битие.

През дебелия сняг на окървавената с братска кръв земя, станала кост от костите на своите труженици, малките главички на белоцветните кокичета подават своите усмихнати лица към изгряващето слънце. Души счупват вече ледено покривало, сковано от омразата и ненавистта, и търсят светлината, стремят се към истината, жадуват за любовта. И техният зов стига дори до Бога: Той праща еднородния Си син, да им донесе лъчите на живота!

И тези, до които тези лъчи на живот са се допрели, наричани с разни прозвища и имена от хората на тъмнината, ръце да си подадем, земята да опашем от единия до другия край, да вдигнем глас към всички, мощен глас и зов:

«Братя, да бъде светлина!

Братя, смъртта е рожба на греха, а грехът - на тъмнината.

Братя, Бог е любов - и ний всички Негови деца сме!»

Alfa W.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...