Jump to content

51. «БОГ Е ИСТИНА» Евангелието


Recommended Posts

51. «БОГ Е ИСТИНА»

Евангелието

(В. «Алфа», г. I, бр. 10, понеделник, 28.VII.1924 г., стр. 4)

Преди 2000 години Пилат запита Иисус Христос: «Що е истина?» Иисус му отговори с мълчание, защото да разбере човек що е Истина, значи да разбере що е Бог. А да разбере човек Бога, значи да стане едно с Него. Оня, който е станал едно с Бога, никога не пита що е Истина и що е Бог. А на оня, който не е разбрал Истината - Бога, с нищо на земята не може да му се обясни това. Земята е материалният мир. Всичко тука е материално, и то не може да докаже Бога, защото Бог е Дух и само с Дух се изпитва и познава. И оня, който иска тука, на земята, да му се докаже Божието съществувание, не знае какво говори. Бог, Който изпълва цялата вселена, не може да бъде намерен и посочен никъде на земята. Наистина, безкрайно голямото се повтаря в безкрайно малкото, но това още не значи, че те са равни. Иначе бихме утвърдили за земята математическия парадокс, че всяка част е равна на своето цяло. Тогава и човекът би бил равен на Бога, а явно е, че не е. Човек е равен на Бога дотолкова, доколкото един желъд е равен на дъба.

Човекът е тождествен зародиш, формиран в утробата на майката земя. Неговото растене и развитие до пълнота изискват условия, каквито на земята няма. Земята е само точката на неговото възвръщане. Колко път му предстои и откъде ще мине, това знаят само тия, които са вече стигнали.

За човека днес е важно да знае, че той има цел, към която се стреми, и че може да я достигне само с помощта на ония, които са я достигнали. И достигналите своята цел са станали едно с Бога, защото са познали Истината. Затова те имат и атрибутите на Бога, един от които е безсмъртието. Докато човекът е човек, той живее в най-голямото заблуждение - че е сам и отделен от другите. Затова той изкупва своето заблуждение и с най-страшното наказание - смъртта. В своето духовно развитие човек изоставя много истини, защото ги вижда, че са биле лъжи. Това, което е било вчера истина, днес е лъжа. Но това, което е било вчера лъжа, си остава и днес, и утре, и во веки...

Много истини досега човекът е разбрал, че са лъжи, но най-голямата лъжа: че на земята и в отделното си съществувание не трябва да търсим своето щастие, още не е разбрал.

Алфонс

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...