Jump to content

53. МИСЛИ. 54. ЗА ХРИСТО ДЪРЗЕВ


Recommended Posts

53. МИСЛИ

(В. «Алфа», г. I, бр. 10, понеделник, 28.VII.1924 г., стр. 4)

Сегашните хора, щом говорят нещо, запитват: «Той говори ли в полза на нашия народ, говори ли в полза на нашия дом?» Нима мислите, че онзи, който говори в полза на един народ, говори истината? Нима онзи, който говори в полза на един дом, говори истината? Не, не говори истината. Истината говори само онзи, който живее за Бога и върши волята Божия.

Всяко нещастие, което иде отгоре, превръщайте го за ваше добро.

За да си набожен, любовта трябва да проникне из всички гънки на твоите сърце, ум, душа и дух.

Крайните резултати на любовта, това е да се опознаем.

Има един въпрос, който ние трябва да разрешим - да служим разумно на Бога. На онази, разумната, великата Любов, която осмисля всички неща, която включва всичко в себе си.

Великото вътре в живота е да познаем Бога като една разумна Любов, без никакво съмнение.

Умен човек може да бъде само добродетелният.

Истинският морал в света седи в следующето: да желаеш да имаш само това, което Бог е определил за тебе.

54. ЗА ХРИСТО ДЪРЗЕВ

(В. «Алфа», бр. 10, понеделник, 28.VII.1924 г., стр. 4)

В тишината на лятна нощ, всред шепота на цветята, нашият обичен, мил брат

Христо Дързев

отмина в пределите на Абсолюта.

Любящо сърце, тих, смирен, с неутолимо желание за работа, остави свидни спомени в нас.

Брат, вечната светлина и хармонията на светлите духове, в която и ти ще бъдеш един акорд, ще ти носят непрестанна радост и желан мир.

Следвай пътя на блестящия идеал - той продължава и след смъртта!

Ние сме всички с теб.

20.VII.1924 г., Казанлък

От учениците на Бялото Братство, Казанлък

(В. «Алфа», бр. 10, понеделник, 28. VII.1924 г., стр. 4, В рубриката «Хроника»)

Христо Дързев - композитор на някои от духовните песни на Бялото Братство, си замина от този свят, оставящ светли спомени на нежна, хармонична и фина душа. Неговата смела разработка и богатство на тонове, с които си служеше при композициите, сочеше на един природен музикант, на когото тежките външни условия на българската действителност попречиха да достигне своя разцвет.

Дано мир и светлина му дари Бог в новия живот.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...