Jump to content

28. Властта е възможност...


Recommended Posts

28.

От чуждите погрешки се учете.

Вашите погрешки изправяйте.

На чуждите блага се радвайте,

На вашите блага градете.

(В. «Живот», г. I, бр. 17, 14.VII.1929 г., стр. 1)

От «Книгата на Живота»

* * *

Всички искате да имате власт, но властта почива върху знанието.

Не е достатъчно само да имате власт, но да знаете как да я задържите и как да я употребите.

От «Книгата на Живота»

Властта е възможност да се прояви новият - индивидуален и колективен - безкористен живот.

Повторението на миналото е само хабене на сили. Работата изключително за своето лично добруване е слизане до манталитета на животните.

Новият живот, това ще рече съзнателен, разумен живот, в който закони- те се прилагат съзнателно, с еднаква справедливост спрямо всички и се получават отлични резултати.

Стар живот е тоя, в който прилагането на законите не е дало добри резултати.

Сегашният живот какви резултати е дал?

Цялата земя е покрита с гробища, цялата земя е покрита с развалини от градове, цивилизации, руини от култури. Всички народи днес боледуват.

Тук е един факт. Защо?

Ний трябва да знаем дълбоките причини за това.

А те са, защото ний сме се отклонили от естествения път на правилното разбиране. Следователно новият живот встъпва не да борави със старите методи, със старите похвати - новият живот има нови методи.

Може някои да възразят, че принципите са същите. Несъмнено, но любовта на малкото дете се различава от любовта на възрастния, от любовта на майката. Тя по същество, по качество е една и съща, но по изражение, по интенсивност не е една и съща. Малкото дете може да плаче за нищожни работи, на които възрастната жена може само да се усмихне.

Сега ний - съвременните хора, имаме малки куклички и мислим, че като се развалят те, светът ще пропадне. Онези, които са по-напреднали, се само усмихват на това.

Новият живот изисква и нови форми. Този разумен живот трябва да се обуслови. Онзи, който се храни с най-добрата, най-здравословната храна - той ще успее.

Онзи, който пие само бистра, чиста вода, каквато природата е създала, той ще успее. Онзи, който живее в здравословни жилища с изобилна светли- на - той ще успее!

Широки прозорци трябват, и то не само на нашите къщи, а и в нашите умове.

Тесногърдието трябва да стане само сянка от миналото на една интелигенция, която е решила да разбере и приложи новия живот, който хлопа на нашите врати, и който утре ще постави всекиго на мястото му.

Братството на човека за човека трябва да бъде основният камък на всяка дейност, а тоя, който иска да има власт, трябва да знае, че има само една, която е завещана от най-Великия, и която Той доказа с живота Си - власт да служиш на другите!

Предназначението на всички в света е да бъдат проводници на тази власт. И ако това се не разбере сега, утре ще бъде късно. Защото след деня иде нощта, а тоя, който се спъва денем, той неминуемо пропада нощем.

В нощта боравят само грабливите жители на тъмнината. Те се хранят с мършата на собствените си народи, паднали по кървавите полета на труда и войната.

Будни да бъдем. Налейте масло в своите лампи, пригответе ги, та когато дойде тъмнината, а тя вече иде в целия свят, да ги палнем и без страх дочакаме изгряващото слънце, което носи вечната Любов на жадните сърца; Мъдростта - на гладните за светлина умове; Истината и свободата - на чакащите!

И сега, и през всичките времена на тъмнината, една трябва да е мисълта ни: «Свети Виделината в света и тъмнината не я обзе!»

Да бъде светлина!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...