Jump to content

34. Природата обича само ония, които имат висок идеал...


Recommended Posts

34.

(В. «Живот», бр. 20, 2.VIII. 1929 г., стр. 1)

Не е достатъчно само да противодействувате на отрицателните желания и чувства, които се зараждат у вас, а и да издържате на тях.

И не сам о да издържате, а трябва и мисълта ви да расте и се развива, душата ви да се разширява и духът ви да укрепва.

От «Книгата на Живота»

* * *

«Животът сам по себе си създава условията си. Царският син носи всичко със себе си.

Новото се не бори със старото, а заема мястото си в живота.» От «Книгата на Живота»

Природата обича само ония, които имат висок идеал. Тя ги нарича свои възлюблени деца и по име ги зове. А ония, които нямат никакъв идеал, те не са написани в нейната книга. Те са бракувани, оставени в нейните изби за далеч- ни дни, за далечни времена.

Тъй щото, ако вие някой път се усещате, като че никой не обръща внимание на вас, като че вие сте изоставени от природата, ще знаете, че погрешката е във вас: нямате висок идеал. Туй е правило, това е закон. Тъй е, другояче не може. И следователно всеки един от вас може да поправи своя живот, своето нещастие, всеки може да излезе от тази забравена изба. Даже един от най- забравените в дъното на тази изба, ако един ден си създаде висок идеал, той ще почне да пъпли като един охлюв и няма да мине дълго време, ще се намери на повърхността отгоре. И природата ще каже: «Ето едно от моите деца, което възкръсна чрез високия идеал.»

Що е смъртта в света? - Смъртта, това е нещастието на забравените деца, на децата без идеал. Възкресението, това са децата на високия идеал, които излизат из дъното на тия изби на материалния свят. Сега, за да изпъкнем, или изпъплим от такава изба, се изисква воля, се изисква безпримерна вяра, която с нищо не може да се сравни.

Где е сега приложението на този велик идеал вътре в света?

Ако ще имаш едно верую, ако ще имаш едно учение, ако ще имаш една мярка, ако ще имаш един образ, ако ще имаш едно сърце, ако ще имаш един ум, ако ще имаш една душа, един дух, този дух да е синът на истината.

Най-хубавото, най-възвишеното, най-красивото, най-силното, най-мощното, най-доброто, най-умното, най-правдивото, най-истинолюбивото - всичко това от първа степен - ето високият идеал. Вложете този идеал и вижте как вашият живот ще се измени.

Но приложение трябва!

Izgreva_tom_31-26.jpg

(В. «Живот», бр. 20, 2.VIII.1929 г., стр. 1)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...