Jump to content

26. Съработници на Бога


Recommended Posts

26. СЪРАБОТНИЦИ НА БОГА

(В. «Братство», бр. (10) 291, 5.IV.1942 г., стр. 3)

Имаше време, когато хората искаха да се спасяват. Тогава те колеха жертви и гледаха небето със страх. Върху тях и душите им тегнеше някакво проклятие, което те не знаеха отгде иде, но от което искаха да се отърват. Кръвта на животните смятаха като най-подходящо средство за това...

Минаха векове и пред измъченото човечество застана кроткият Назарянин и му каза ясно: «Не жертва, а милост искам.» Не жертвувайте другите, а себе си! И той показа пътя с личния си пример.

Нашият народ е разбрал добре това и много сполучливо го е изразил с пословицата: «С чужда пита майчин помен не става!»

Но и досега малцина са тия, които последваха тясната и стръмна пътека на Христа...

Минаха много столетия и днес Учителят ни говори и призовава за нова работа. Неговият език е ясен и конкретен. Иска възможното и необходимото:

От земята, на която стъпвате и от въздуха, който дишате, трябва да извадите нещо полезно. Земята, т.е. почвата, представя сърцето, а въздухътума. Следователно, ако не можете да извадите от сърцето и ума си хубавото, което Бог е вложил в тях, "вие ще останете обикновени хора. Изследвайте нещата и явленията, които стават около вас, за да разберете какво се крие в тях. Не очаквайте всичко наготово. Щом започнете да работите, помощта отвън ще дойде. Работете съзнателно и с любов, да станете съработници на Бога.

Ето великата нова идея за човечеството, новия път, голямото стъпало, на което Учителят вика всеки от нас да прекрачи - съработници на Бога! Да бъдем носители на Неговите закони, да бъдем изпълнители на Неговата воля, да внесем в света един ред Неговия ред, който носи блага за всички.

Защото от хиляди години човечеството живя по много рецепти, опитва много философии и учения, слуша много реформатори и пълководци... и има печални резултати. Не е опитана само едничката разумна рецепта, която ще даде най-добри резултати за всичките времена съработници на Бога, сиреч носители на Неговата Любов, на Неговата Мъдрост, на Неговата Истина, изпълнители на Волята Му, проводници на Неговите блага, образци на Неговия живот живот на Човека, създаден «по образ и подобие» - и забравен през вековете...

Да бъдем съработници на Бога ето новия идеал на Човечеството!

Любомир

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...