Jump to content

30. Писма до познати и непознати


Recommended Posts

30. ПИСМА ДО ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ

Любомир Лулчев

(В. «Братство», бр. (6) 301, 20.I.1943 г., стр. 3)

Драга госпожице, по всичко изглежда, че Вие сте от тия характери, които искат всичко бързо да постигнат, да разберат, да завладеят, да го имат. Това показват и Вашите букви, които се гонят и надпреварят една друга, без да имат възможност да се изправят достатъчно. Вашето чело сигурно е ниско и широко, с кръгли, издути връхчета към горния край. Сърцето Ви е горещо, търпението малко. Това са моите заключения от почерка Ви. Но да дойдем на въпроса, който Ви интересува. Вие, според писмото Ви, сте дохождали на няколко беседи, слушали сте много внимателно, и все пак не сте могли да разберете в що именно се състои Новото учение, за което сме имали претенции, че носи нашият Учител. Вие казвате, че сте слушали и други проповеди за любов, за мъдростта, за знанието, за истината. И от проповедници с много по-големи ораторски таланти. За вярата в Бога също. И от много по-красноречиви и убедителни оратори. Тогава? Тогава ще Ви кажа аз няколко думи в отговор. Помъчете се да ги разберете правилно. Представете си, че имате нужда от пари и един Ваш познат, който пише много красиво, той написва на един лист Вашето име, пише да Ви се дадат 100 000 лева и се подписва. Представете си, че един друг, непознат Вам човек, който не пише така красиво, пише същото на един лист и Ви го дава. И с двата листа отивате в банката. На първия не дават никакво внимание поглеждат го само и се усмихват. Давате втория лист, с некрасивия почерк и подпис. Покланят Ви се и веднага Ви наброяват срещу него 100 000 лева.

Има вътрешни, има и външни неща и отношения, съществени и несъществени. Трябва да се научите да ги различавате и тогава по-лесно ще разберете какви са възможностите на различните человеци и стойността на техните думи по отношение на живата природа, която ни заобикаля. Но за да Ви задоволя поне от малко, ще Ви дам и една дефиниция (понеже непременно искате такава) на Новото учение.

Новото учение е наука (моля, обърнете особено внимание наука, а не религиозно учение, секта и не зная още що както Вие се чудите как да ни наречете), която съдържа всички възможности за реализиране на добродетелите още в този живот; Новото учение е наука, която носи всички предпазителни мерки да се спрат злините, които сега съществуват; Новото учение е наука, която съдържа всички закони, правила и методи за реализиране на доброто, към което се стреми човешката душа. Съзнателно или несъзнателно, всички хора религиозни и светски, търсят Новото Божествено учение, за да реализират копнежите на своя ум, на своето сърце и на своята душа. Ще кажете, че едни вярват само в материята, други в духа. Не е важно на какво вярват хората; важно е, че всички търсят изходния път от положението, в което се намират.

Засега смятам, че това Ви е достатъчно. Ако все пак останете в нещо незадоволени, ще ми кажете това писмено или устно. Във всеки случай, който искрено търси, ще намери истината, когато и да е. Това нека Ви служи за утешение.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...