Jump to content

21. В светлината на Учителя. Пътека на светлината.


Recommended Posts

21. В СВЕТЛИНАТА НА УЧИТЕЛЯ

(Сп. «Житно зърно», г. XVII, 1943 г, кн. 9, стр. 280-281)

Любомили

ПЪТЕКАТА НА СВЕТЛИНАТА

СИМВОЛИТЕ

Символите са езикът на природата. Които знаят, ги прочитат; които са ги забравили - ги гадаят. А обикновените хора имат други имена и тълкувания за туй, което гледат с очите си - и не виждат. Божествената идея, която лежи в основата на символа, е обвита с хиляди покривки. Снимането на която и да е от тях хората наричат знание; знаещите - мъдрост; а виждащите - приближаване при Светлината. И едните, и другите, и третите, когато се приближават до вътрешната същност, покрита от символа - добиват сила. За силата винаги е отговорен тоя, който я предава - а макар и по-малко - и тоя, който я получава. Който и да си - моли се искрено да не вземеш за себе си повече, отколкото е необходимо. И дано забравата ти дойде на помощ винаги, когато изкушението да злоупотребиш със силата надникне над твоето рамо.

 

ОГЪНЯТ

 

Внимавай - огънят, през който ще минеш, ще те обгори, но няма да те изгори. Той е първична стихия. Наричат го скръб, нещастие, болест - той е винаги едно и също, но в различни степени, и те приближава с различно намерение. Но ти, който си решил да минеш - бъди смел! Истинското злато, което носиш в себе си, ще остане непроменено. А когато огънят стане много силен, в тебе самия друг ще пламне - тоя на безсмъртието. Когато те се срещнат, тия два пламъци - ще настане мрак на първо време, но после ще дойде отвътре светлина - и всичко ще бъде осветено!

 

МОРЕТО

 

Тогава морето ще вдигне вълните си като планини и ще пристъпи при тебе с пяна и грохот, като че светът ще се събаря. Но не бой се! - В тебе също ще се вдигнат вълните на живота - силни и мощни, ще се сблъскат те с тях и ще се пръснат облаците. И животът, който е в тебе, ще погълне морето. Направи крачка напред! Ще се разтворят водите и ще излезе насреща ти най-силната буря, която ще движи въздуха като огнен меч, като светкавица. Но ти ще вдигнеш твоята мисъл дори до подножието на Онзи, Който вечно бди и от Който ще почерпиш сили. И бурята, която ще се вдигне в твоя ум, ще погълне тая отвън. И ти ще разбереш това, което досега е било като мъгла - и ще закрачиш отново напред. Тогава ще излезе тая, която е погълнала хиляди человеци и души, разсипала държави и вселени, помрачила слънца и звезди, от която треперят всички, които са се родили, защото нейната целувка е последното, което всеки, в плът облечен, приема...

 

Мрак ще бъде подножие на нозете й. Срещу този мрак ще вдигнеш светлината си - и светлината ще обземе тъмнината - и тя ще започне да се смалява. И от устата й слово ще излезе - и море от огън ще закипи. Тогава ти твоето море с белоглавите вълни ще пуснеш насреща й - и ще потъне огънят й в морето - и ще изгасне. Ръка ще простре тя - и огнени змии ще попъплят. Ти ще отвориш мисълта си, и бурята, която ще излезе оттам, ще ги помете в миг и разпрати по всичките кътове на небето. Тогава тя ще се наведе, ще ти се поклони и ще каже: «Познах те, Господарю мой, Владетелю на живота - пристъпи и мини, защото те чакам!»

 

БЕЗДНАТА

 

Ще пристъпиш и ще минеш над бездната, в която безброй същества ще протягат ръце към светлината, която ще блести над твоята глава - и подножие на нозете ти ще бъде.

 

Ще вървиш като цар след победа - сподирен от невидим хор души, ще дойдеш до вратата и ще похлопаш. Блажен е онзи, който, когато хлопа, го чуват и му отварят!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...