Jump to content

ПОСЛЕСЛОВИЕ


Recommended Posts

ПОСЛЕСЛОВИЕ

По отношение на живота всяко дърво от плода си се познава и всеки човек - от своите мисли.

 

Младежта - това е утрото, бъдещето на нацията. А към нищо не сме тъй нехайни, както към това бъдеще! Земята орем и чистим от плевели; житното семе за сеитба требим; браздите ровим дълбоко или искаме от ратаи да знаят как се оре - за да сеем и имаме плод - а за децата - това човешко семе днес, и утре, самият народ, кой се грижи? Докато са малки, тях ги търпят; като станат по-големи, тях ги изгонват на улицата. В богатите семейства неразбрани майки оставят слугите да «възпитават» децата им; в бедните, немотията ги прокудва още много рано на улицата, всред хиляди опасности - физически и нравствени. Майката и бащата тичат за всекидневния хляб, децата - в училище или скитат по улиците, изоставени на произвола на съдбата. А и в училище, където отиват да се просвещават - главите на децата се тъпчат само със «знания» - но почти нищо се не прави, за да добият един положителен възглед за живота. И в университета - също. Купища знания..., а кому са потребни? Животът и училището като че са се разделили и вървят по разни пътища, говорят на непонятни един другиму езици. А и от какво значение са знанията, ако тоя, който ги носи, може да бъде купен за шепа злато? Ученият, когато е лош, е по-лош от простия... Ново е необходимо. Водачите на нашия народ трябва да разберат, че младежта е и бъдещето на страната и да се отнесат с всичкото внимание към тая важна задача. Повдигнатите в тая книжка въпроси разкриват само малка част от духовната нищета, в която гине интелигенция и народ. Характери трябват! -Дори по-малко знание с повече твърди и устойчиви характери могат да изградят нещо съществено и важно за живота, отколкото много знания, натрупани като стока, предлагани на първия срещнат купувач...

 

Ний даваме място на тая книжка не защото разрешава, а защото повдига, макар и едностранчиво, тъй важния въпрос за възпитанието. Стига игра с младежта - опартизанявание, преуморявание, недохранвание, държани в неподходящи условия - това е игра с бъдещето на цялата нация\ Младежта принадлежи на народа - защото това е самият утрешен народ: грижи за нея, са грижи за щастливо бъдеще. Хвърковати идеали, свещени идеи, готовност за самопожертвуване, безкористен работник в помощ на немощния, истината като вечен фар от люлката до гроба - ето качествата на младежта днес, която утре ще създаде величието на нацията. Тесногърдието, нетърпимостта, поглъщане изцяло с борбата за дреболии и хляб - това е присъщо и на зверовете и мизантропите. На младежта трябва да се създадат условия да вярват в живота, да го разбират, да им се дават необходимите знания грижливо подбрани; да бъдат творци в тоя живот. Дотогава, докато това не стане - нищо не е направено - и докогато се не направи, нацията ни трябва да знае, че няма корени и първият силен вятър ще ни събори в ужасите на едно робство и физическо, и духовно!

 

Които имат уши да слушат - нека слушат - и нека знаят, че тия, на които много е дадено - много и ще се иска от тях! Днеска работата може да закрепи и промени съдбата - утре ще ни остане само да оплакваме престъпното си небрежие... Дано го не дочакаме! Будните трябва да будят - докато има още време.

 

И тъй, работа непрестанна, усилна да се даде на нашата младеж здрава храна, чист въздух, необходимо знание, високи идеали, кален характер, широко любвеобилно сърце, готовност за себепожертвувание, непрестанен стремеж към Истината и безкористна работа - но преди всичко никога да се не забравя4 че истинският национализъм не ще думи, а дела. Всеки възрастен е възпитател на по-малките и по-слабите духом. Кражби и лъжи, партизански ежби и самозабравяния, стигащи до преследвания и убийства; егоизъм, лъгания и алчност -това са всекидневни картини на престъпници бащи, които утре се сърдят на своите деца за същите недостатъци... Но, да се разберем - грешките на децата са преди всичко грешки на родителите. И затова всичко за децата, всичко за младежта, защото това значи всичко за бъдещето! Тогава и сегашното ще добие и смисъл, и идеал, и ний, хората, ще станем не подобни на животни, търсещи цял ден своя хляб, а люди, които подготвят щастлив живот на своята нация. Да подхраним духа на младежта, с истинския хпяб, а не с отрови, защото горко на тая нация, която отглежда хилаво поколение-животът не се церемони със слабите и болните!

 

Здрава и обилна храна - и физическа, и духовна за всички - ето идеалът на Младите Будители.

 

Правда за всички, помощ на слабите - безкористна работа на силните.

 

А там, гдето има труд и ред - там и Бог помага!

 

От редакцията на Библиотека «НАРОДНИ БУДИТЕЛИ»

БИБЛИОТЕКА «НАРОДНИ БУДИТЕЛИ»

 

(Стефка К. Стойчева. Психичното Въздействие и реактивните идеи.

 

София: Печатница «Независимост» А. Д. - Гурко 32,1928.

-Библиотека «Народни Будители» N9 4, стр. 50-52)

Излиза периодично. Намира се във всички уредени книжарници.

Излезли номера:

 

1. Любомир Лулчев - Възкресение - 5 лв.

 

2. Биографии - Живата вода в България (попълват се)

 

3. Доктор Г. Трифонов - Тайните общества и тяхната роля в политическия и обществен живот на Европа - 7 лв.

 

4. Стефка К. Стойчева - Психическото въздействие и реактивните идеи - 5 лв.

 

Ще излязат последователно:

 

5. Полковник Минчо Сотиров - На война с войника. Епизоди и факти от военния и мирния живот, в които се изнасят забравени, но важни качества на народната непокварена душа.

 

6. Андро Лулчев - Право, куме, в очи. Какви сме? Какви трябва да бъдем? Как ще станем такива? Сами, фактите, изнесени от автора на «Септемврийските дни», говорят най-красноречиво на всички, които имат очи и знаят да четат с тях.

 

7. Генерал Алекси Стоянов - Бившият цар. Политика и истина. Дългогодишната служба като адютант на бившия цар е дала възможност на автора да знае и изнесе доста неизвестни, при това твърде интересни за историята и публиката материали.

 

8. Алфиери Бертоли - Труд, мъчение, работа. Труд - мъчение и работа -благословение. Хляб наш насущний. Страданията като резултат от прекомерен труд. Безумното разпилявание на човешкия труд. Дегенерираното челове-чество. Самоубийството на българския народ. Какво ни предстои?

 

9. Ангелина Радойкова-Лулчева- Съвременната робиня. От жената за жената. Робиня на модата. Робинята на труда, на навиците, на традициите, на невежеството. Съвременното момиче. Страшната перспектива. Упадъкът на човечеството. Тайните на материнството. Престъпленията на жената. Верният път. Необходими усилия. Жената - человек. Жената другар, жената сестра и Богородица.

 

10. Доктор Биндер- Проклятият народ и избраният народ. Катастрофите с европейския народ и катастрофите с българския. Патриотизъм без земя и дефетизъм при отечество. Кое крепи народите? Културна мощ и национална жизненост. Неугасим дух на избрания народ. Мисията на тоя народ. Къде отиваме?

 

Всичко за библиотеката да се адресира до г-н Минчо Сотиров - зап. полковник, ул. «Цар Симеон» № 27, Бургас.

 

Други запитвания или сведения се отправят до вр. централа на «Народни Будители», бул. «Тотлебен» № 22, София, г-н Андро Лулчев.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...