Jump to content

3. ЯСНОВИДСТВОТО И ЯСНОВИДСКИТЕ ПРЕДСКАЗВАНИЯ НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ


Recommended Posts

3. ЯСНОВИДСТВОТО И ЯСНОВИДСКИТЕ ПРЕДСКАЗВАНИЯ

НА ЛЮБОМИР ЛУЛЧЕВ

(стр. 77-83)

 

Нека сега накрая се спрем за малко и върху ясновидството и предсказ-ванията на твърде популярния вече ясновидец у нас - г-н Любомир Лулчев. Неговото име и неговото ясновидство стана особено известно в свръзка с онова печално и жестоко престъпление, жертва на което биде неговата съпруга, и което привлече върху себе си за дълго време общественото внимание.

 

Общоизвестен вече факт е, че поменатият Л. Лулчев е имал ясновидски предчувствия, или, по-право - ясновидски откровения, в смисъл, че покойната му съпруга е застрашена от някакво премеждие, че пред нея стои опасност за живота й, която тя трябва да се стреми да избегне; че пред съпругата му се откриват две възможности да пострада, и то до датата 20 юни - да изпадне в състояние на побъркване за известно време или пък да загине, подобно на баща си, от счупване на черепа (бащата е загинал при атентата в черквата «Св. Неделя»); че ако не стане това до горната дата, на същата г-жа Лулчева предстоял дълъг живот. За това тя е предупреждавана чрез ясновидските откровения на съпруга й да не отива късно на гробищата, каквото тя често правила, както и да не стои сама в стаята, където отпосле била убита. Тия указания карат г-н Л. Лулчев да съветва често жена си да бъде предпазлива и осторож-на. Едновременно с това той се стреми да я насочи към един по-интензивен духовен живот, и то пак с главната цел - да я предпази от грозящата я опасност.

 

Ясно е, че в случая се касае за един факт на ясновидство в бъдещето, което не може да се обясни с обикновена прозорливост и предвидливост, нито пък с някаква случайност.

 

Тоя факт ще ни стане сам по себе си много по-ясен и разбираем, ако го съпоставим и разгледаме във връзка с цялата духовна и морална личност на г-н Л. Лулчев, както и с проявените при други случаи от него ясновидски способности, и изобщо с неговите сензитивни, интелектуални и ясновидски дарби.

 

Трябва да кажем, че г-н Л. Лулчев е ясновидец от една степен, която доста нарядко се среща. Той притежава една крайно развита сензитивност. В неговите ръце тъй наречената «магическа пръчка», с която известни сензитиви откриват подпочвените водни течения, минерални и каменовъглени залежи, действува като един много чувствителен инструмент. Нещо повече, той чувствува вибрациите на подпочвените водни течения и минерални залежи и без помощта на тая магическа пръчка, и то от невероятно големи разстояния.

 

В редактирания от г-н Л. Лулчев миналата година в. «Живот» може всеки да прочете покани за графологически, хиромантични и френологически анализи. Той е от тия, които притежават нужните за случая знания, умения и силно развита интуиция за четене на скритите способности, на характера и миналото на човека във външните черти и белези на тялото, специално на главата, лицето, очите, ръцете - в които най-много се отразява скритият вътрешен живот.

 

Но г-н Лулчев не само може да «чете» тези външни, често съвършено тънки и неуловими знаци на тоя вътрешен живот, но и да ги чете проникновено, ползувайки се от едно много разширено виждане, както и от вътрешно просветление, идещо от едно по-висше съзнание, с което той - като човек с «духовно ръководство», може да бъде в общение в известни моменти.

 

За характера и силата на неговото ясновидство, опитано вече от мнозина на практика, ще приведем тук два типични случаи на предсказване от страна на г-н Л. Лулчев, и то тъй, както ги намираме подробно описани в поменатия по-горе в. «Живот», бр. 4. Предсказвачът, за когото се говори в разказа по-надолу, е г-н Л. Лулчев; действието се развива в чифлика «Минкова махала» на Бр. Харитеви, а самите предсказания се отнасят до г-ца Райна Михайлович, секретарка на г-н Чепрашиков, самоубила се отпосле във Виена, и до г-ца Чен-гелиева, учителка.

 

Ето и самото описание на случката:

 

«Това става в чифлика на моята роднина, къд°то за втори път беше дошел на гости за 1-2 дена въпросният господин. Познавах го от миналата година, когато беше гостувал десетина дни и беше ни доста зачудил със своите своеобразни тълкувания на много неща в живота. Освен това той познаваше много добре и съвременната наука и философия. Говореше смело и умело. Но все пак - тълкуванията му ми се виждаха натегнати. Може би аз не можех да следя неговата логика и заради това. Но, както и да е, това не е важно. Искам само да отбележа, че той беше и дълбоко верующ човек, но не тъй, както обикновено се вярва. «Вярата без знание, като последствие, е суеверие» - казваше той. «Вярата е необходима да те подтикне, да станеш да търсиш каквото и да е. Без вяра не ще намериш хляб, не би се мръднал... Но вярата е само стимул - ако след нея не дойдат делата и знанието - напразна е тая вяра - суеверие е тя.»

 

Изобщо, той охотно говореше на подобна тема, и доста оригинално. Един ден, вторият откак беше дошел, ний имахме гости на обед, както винаги - г-ца М-ич от Виена, беше току-що пристигнала от Лом, отбила се за няколко часа да види сестра си, която гостуваше също в чифлика. Той, прекарал цялата сутри-на в ходене из полето - обичаше да става рано, преди изгрев слънце, и да ходи по хълмовете, - щом се приближи до масата да си заеме местото, се някак си спря, погледна много втренчено г-ца М-ич, но като че ли не самата нея, а нещо над главата й - и преди да бяха казани обикновените в случая фрази за представяне, той се обърна направо към нея и с един много дързък тон й каза:

 

- Госпожице, Вашият живот ще свърши с катастрофа.

 

Всички млъкнахме, неприятно изненадани от тая неочакваност. Енергична, духовита, доста възрастна, но твърде добре запазена, г-ца М-вич, живяла дълги години в Европа, като секретарка на едно грамадно българско предприятие във Виена и други градове, се почувства живо засегната от тази дебе-лащина и тутакси му отговори:

 

- Господине, не Ви познавам! Дръжте Вашите предсказания за себе си. Не съм от тия лековерни, които може да смутите с думите си!

 

И наистина, тя дишаше жизненост, радост, здраве - пълна, красива, засмяна, тя владееше там, където се явеше.

 

Вместо да разбере своята нетактичност, този господин й каза още по-натъртено:

 

- Госпожице, малко искам да зная. Длъжен съм обаче да Ви кажа, че Вие се смеете, но във Вас вътре всичко е разрушено. Вие ще скитате от град на град, но мир на душата си никъде няма да намерите и най-после ще свършите с катастрофа!

 

Сянка мина през лицето на госпожицата, която беше вече седнала на мястото си, без да му подаде ръка. Цяла зачервена от яд, тя стана малко виолетова и му каза много сърдито:

 

- Господине, повтарям Ви, не Ви познавам и не Ви позволявам да ми говорите по този начин. Дръжте Вашите предсказания за тия лековерни, които могат да ги приемат. Аз не съм от тия, на които може да се внушава, разбере това. Думите Ви са крайно неуместни.

 

Той стоеше още прав и изглеждаше доста разсърден, а може би и на мен така да се струваше. Но той добави с един тон, който направи всички ни да потръпнем, като че не говореше той, а някой друг.

 

- Госпожице, казва се само това, което може още да се измени, да се поправи; туй, което неизменимо, съдба, фаталност, за него не е позволено да се казва. Вашето е още поправимо, има и друг изход.

 

- Оставете тези глупости - каза рязко г-ца М-вич - не смущавайте обеда на хората. Нали знаете, след Христа всички пророци са...

 

- Че Вий и на мен миналата година предсказахте, че след една година ще си счупя крака - обади се сестра ми, по-голямата, гимназиална учителка - и както виждате, аз съм още жива и здрава...

 

Всички вперихме очи в него. Но той седна на стола си и се обърна доста спокойно.

 

- Как Ви казах, след колко време?

 

- След една година.

 

- Мина ли се годината?

 

- Че вече 10 месеца минаха - каза тя.

 

- Нека минат и останалите два, тогава ще говорим!

 

Ние всички млъкнахме, но настроението ни беше вече развалено.

 

Напразно г-ца М-вич се опитваше със своите похвати на светска и весела госпожица да ни даде импулс и тон. Тя пиеше, говореше, после ни пя модерни немски песни, но разговорът, макар че бяхме доста хора, не вървеше гладко и весело. След като стана той от масата, няма да скрия, ний започнахме по български един разговор и критики, които ако беше чул, косите му биха настръхнали. А може би и да е усетил, защото той тутакси си взе чантичката и отпътува за София, като че ли беше дошел само да смути вниманието ни.»

 

Тук учителят се замисли, като че ли искаше да си спомни нещо.

 

- После, после? Случи ли се нещо? - запитаха всички присъствующи, които бяха следили с внимание разказа.

 

Той поклати глава:

 

- За съжаление - да. След около месец и десетина дни сестра ми си закачи тока на едно от стъпалата. Много лошо изви стъпалото си и трябваше да пази леглото дълго време, а след една година и нещо, вий си спомняте как свърши живота си секретарката на г-н Чапрашиков във Виена.»

*

Своите ясновидски дарби г-н Л. Лулчев е развил чрез големи и продължителни усилия, като е разширявал и своите знания, своята опитност и е упражнявал тия свои дарби. От много години той не само е «въздържател» и вегетарианец, но се е отказал изобщо от всякаква храна, която е от животински произход. От много години той е човек на природата, на чистия въздух, на светлината, на движенията на открито. Тъй той - въпреки че е инвалид от войната и като такъв има дефекти, които му причиняват твърде големи страдания, е развил в себе си едно отлично здраве и голяма издръжливост, съчетани с една необикновено изтънчена сетивност.

 

Но всичко това още далеч не може да ни обясни високата степен на неговото ясновидство. За това е нужно да вземем предвид на първо място и друго едно обстоятелство.

 

Ясновидството в неговите по-висши форми - както видяхме - означава пробуждане на висшия, духовния човек. То обикновено бива в най-висока степен благоприятствано от известна, духовно издигната среда; то става едно много често наблюдавано явление и успешно се култивира и развива сред религиозно-обществени движения, които са носители на истинския мистицизъм и висок религиозен идеализъм - каквото бе християнството в първите времена.

 

Любомир Лулчев принадлежи именно към едно подобно движение в България. Това движение е носител на мощни импулси, благоприятстващи пробуждането на скритите познавателни и творчески сили в човека, благоприятстващи изобщо пробуждането на духовния човек. Основните тежнения и основните стремежи на това движение могат да се изразят с думите: живот според духа на истинското Христово учение; върховен стремеж към пълно прилагане на това учение на активната любов и на беззаветното служене на Бога, чрез служене на ближния, на страдащия брат. Това е едно движение, в което стремежът към чист морален живот е спроведен със също тъй силен стремеж към знания и просвета, и което издига като свой върховен лозунг заповедта на Христа: «Съвършени бъдете, както е съвършен вашият Отец на небесата.» Елементарна истина сред хората на тази духовна среда - както и сред всички истински окултисти, теософи и истински мистици, стремящи се към развиване на висши дарби и към високо духовни постижения е, че първото условие за това е пълното себеотдаване на безкористна служба на висшата истина, висшата правда, висшата красота - служенето на живия Бог на любовта. Такова схващане има, и тоя път следва от много години и Л. Лулчев; на това именно той дължи преди всичко и постигнатите от него резултати.

 

Не ще съмнение, г-н Л. Лулчев не е, сред поменатата среда, нито единственият, нито най-големият ясновидец; има там още мнозина и между тях-един, който безспорно стои във всяко отношение много високо над всички - техният Учител. Него Л. Лулчев отдавна и твърде отблизо познава; на него той дължи особено много за своя ясновидски дар и своите духовни постижения, и към него той е преизпълнен с най-смирено и благоговейно почитание - такова, каквото някогаш пророкът на Йордан можа да изрази към великия Назарея-нин с думите: «Не съм достоен да развържа ремъка на обущата му.»

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...