Jump to content

4. ЯСНОВИДСКИТЕ ПРЕДСКАЗВАНИЯ И НАУКАТА ОТ АНГЕЛ ТОМОВ


Recommended Posts

4. ЯСНОВИДСКИТЕ ПРЕДСКАЗВАНИЯ И НАУКАТА ОТ АНГЕЛ ТОМОВ

(В. «Братство», бр. 26, 10.Х11.1930 г, в рубриката «Книжнина», стр. 4)

 

Ясновидските предсказвания и науката, от Анг. Томов, цена 25 лв. Доставя се от Ник. Нанков, ул. Витошка № 3, и има следното съдържание:

 

Встъпителни думи. Ясновидските предсказания в миналото и сега. Какво казва окултната наука за ясновидството и предсказанията. Какво казва експерименталната наука за ясновидството и предсказанията. Становището на проф. Шарл Рише или последната позиция на грубия позитивизъм. Примери на предсказване бъдещето и заключителната дума по тях на проф. Шарл Рише. Субективни и социални предпоставки на грубия позитивизъм. Ясновид-ството и ясновидските предсказания на Любомир Лулчев.

 

Като започнем от пророческите сънища на Йосифа, минавайки през живота на старите египтяни, гърци, римляни и т.н., та дойдем до нашите дни, цялата човешка история е изпълнена с многобройни случаи, когато в пълна точност са предвиждани от по-рано събития, които след това напълно се осъществяват.

 

Това са факти. И тия факти са толкова многобройни, разнородни и характерни, че в никой случай не може да се дължат на случайности и съвпадения. Тези факти - случаи из всекидневния живот на хората - са съществували вчера, съществуват днес, ще съществуват и утре и са достъпни за наблюдение и проверка. И намериха се мнозина учени с всесветска известност като Уил. Крукс, Ол. Лодж, Кам. Фламарион, Шарл Рише и др., които събраха десетици хиляди подобни случаи, изследваха ги, провериха ги и, теглейки заключението си, заявиха ясно и недвусмислено пред всички: ясновидство съществува, предсказания съществуват, нещо повече: животът на човека след т.нар. смърт е факт.

 

Въпреки това обаче болшинството от съвременните интелигентни хора и от хората на науката държат по отношение на тия факти едно поведение, което напълно схожда с това на камилската птица, когато последната се намира в опасност.

 

Грамадната част от днешните учени, а заедно с тях и почти цялата интелигенция, буквално си затварят очите пред фактите. Защо? - Затуй, защото, като камилската птица, те се чувстват в опасност. Те чувствуват, че тия факти имат силата да разрушат техния, скъпоценен за тях, материалистически мироглед. И затова - те просто на просто ги отричат.

 

Обаче истината си е истина и фактите си са факти и без да са признати от патентовани учени.

 

Истината си пробива път и, по-рано или по-късно, тя ще победи.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...