Jump to content

5. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЯТ МИРОГЛЕД НА ПЕТЪР ДЪНОВ, ОТ АНГЕЛ ТОМОВ


Recommended Posts

https://petardanov.com/files/file/1317-%7B?%7D/5. РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЯТ МИРОГЛЕД НА ПЕТЪР ДЪНОВ, ОТ АНГЕЛ ТОМОВ


(В. «Братство», г. I, бр. 18, 15.IV. 1930 г, в рубриката «Книжнина», стр. 4)

Този очерк, печатан за пръв път в списанието «философски преглед», кн. 1, год. II (1929 г.) е един от най-сериозните и сполучливи опити да се предаде в сбита форма учението и мирогледът на основателя на Всемирното Бяло

Братство - Петър Дънов, да се намери неговото място и връзка в общата верига на мощната спиритуалистична вълна, която залива целия свят, и да се посочи неговата роля в бъдещето. Ние го препоръчваме на всички, а особено на тия, които недостатъчно познават това учение или пък го познават според «хорски приказки» или вестникарски съобщения, инспирирани и разпространявани от противниците му.

Днес, когато това учение е прехвърлило границите на България, когато редица просветени чужденци му отдават вниманието, което то заслужава, и го определят като най-голямата ценност, която България дава на света, срамно е, бихме казали ние, за един български интелигент да не го познава или да се задоволява само с «речено-казано» от този или онзи, без да потърси автентични източници за сформируване на своето мнение и отношение към него.

Не ще съмнение, предлаганият очерк не е достатъчен да даде пълна и ясна във всяко отношение представа за едно учение, чието всестранно изложение би изисквало десетици томове, но той прекрасно може да послужи като един увод, като един предговор към по-сериозното му и детайлно проучване. Преди това ние намираме, че неговото прочитане е необходимо за всекиго, който мисли, че трябва да познава духовния живот в България.

Цената на книгата е 8 лв. Доставя се от автора Анг. Томов, ул. «Регентска» № 48, София или от редакцията на в. «Братство» - Севлиево.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...