Jump to content

2. ВЪЗМОЖНИ ДИ СА ПРЕДСКАЗАНИЯТА?


Recommended Posts

2. ВЪЗМОЖНИ ДИ СА ПРЕДСКАЗАНИЯТА?

(Продължение)

(В. "Живот», г. I, бр. 2, 29.III.1929 г, стр. 3)

«Значи слабото течение образува бреговете на силното течение. Силните хора са реки, които текат, а слабите хора са брегове, между които тия реки текат.»

От «Книгата на живота»

На два съществени факти трябва да обърнем внимание, ако искаме по логически път да обосновем възможностите на предсказанията.

Нека да си послужим с примера за трена Бургас-София.

Ако един авиатор се качи на известна височина, той ще види всичките гари. Защо? Защото в случая гарите са постоянни. Те са, тъй да се каже, основните елементи на събитието. Те се изменят, но с време (40-50 години) или при форс мажор (землетресение). За нашия случай ний може да ги смятаме като постоянни величини.

Променливи величини са вече посрещачите на гарите - те могат и да бъдат, може и да не бъдат в някой случаи. Те са случайните величини, но и тия «случайни» величини са подложени на известни закони. Ако видиш или знаеш, че ще пътува г-н А., то естествено е да се надяваш, че и годеницата му, г-ца Б., ще го изпраща на гарата. Ако е г-жа С., то и нейния мъж ще бъде там и пр. Значи има известни факти, които се случват в присъствието на други факти почти със 100% сигурност. Тогава, по закона за вероятностите, по математически път може да се проследи и предскаже, че когато става събитието А, има възможност, вероятност или сигурност да стане и събитието Б.

Така, когато един човек, който има знание да се вдигне на аероплан горе във въздуха, т.е. да може със своята мисъл да проникне в света на причините на фактите - тогава той ще различи основни факти (гарите), «предопределените» - и вероятните, «случайните», и ще може да предскаже тяхното съотношение.

Това може да стане само ако той има по-голяма бързина на движение от обикновената среда, т.е. неговата мисъл да се движи тъй, както се движи Голф-щром вътре в морето; река, на която бреговете са също тъй подвижни води.

Тогава частиците на Голфщрома минават по частиците на другата вода и могат да знаят това, което частиците на останалата морска вода не знаят.

А когато съзнанието употреби, освен по-голямата бързина, и височината, тогава то има по-широк обзор, хваща повече факти едновременно и следователно може да направи по-верни заключения, а същевременно да каже известни факти, които, за да дойдат до други, по малък бърз път, ще изискват време. За инженера планът е вече къща, а за другите - когато наредят тухлите и замажат с вар.

(следва)

«Богатството на човека седи в опитностите на неговото съзнание.»

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...