Jump to content

IV. СМЪРТТА НА Н. В. ЦАР БОРИС III - 28 АВГУСТ 1943 Г.


Recommended Posts

IV. СМЪРТТА НА Н. В. ЦАР БОРИС III - 28 АВГУСТ 1943 Г.

(Сп. «Просвета», г. IX, кн. 1-2, IХ-Х 1943 г., стр. 17-20)

 

1. Официални съобщения за болестта

 

От 26 август 1943 г.:

 

«Негово Величество Царят е сериозно заболял. Лекуването Му е поверено на най-добрите специалисти.»

 

От 27 август 1943 г., сутринта:

 

«Положението на Негово Величество Царя продължава да бъде сериозно. Лекарите полагат всички усилия за подобрението му.»

 

От 27 август 1943 г. на обяд:

 

«В здравословното състояние на Негово Величество Царя е настъпила съществена промяна. Лекарите продължават да полагат най-големи грижи за лекуването.»

 

От 27 август 1943 г. след обяд:

 

«Дворец София, 27 август, 16 часа.

 

Негово Величество Царят преди няколко дни заболя внезапно. Болестта, която от самото начало беше много тежка и предизвика колебания в състоянието на Височайшия пациент, бе установена навреме и със сигурност от лекарския консилиум. Настъпилото днес подобрение дава надежда, че ако не се появят и други усложнение, опасността засега може да се счита за отстранена.»

 

Лекар при Двора на Негово Величество Царя

 

Д-р Ст. Даскалов

 

2. Болестта, от която е починал Н. В. Цар Борис III

 

В акта, издаден от Министерството на правосъдието по случай смъртта на Негово Величество Цар Борис III, се казва:

 

«Смъртта е последвала от запушване на лявата сърдечна артерия, двустранна пневмония, оток на белите дробове и на мозъка (Thrombosis arteriae coronariae sinistrae. Pneumonia bilateralis. Oedema pulmonum et cerebri).»

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...