Jump to content

(100) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 9.ХI.1940 г.


Recommended Posts

(100) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 9.ХI.1940 г.

Ваше Величество,

Единственото нещо, което осмисля човешкия живот, е любовта. Ние не говорим за обикновената човешка любов, но за онази любов, която внася идеали в човешката душа, която заставя сърцето да чувствува правилно, ума - да мисли право и волята - да действува разумно.

Учителят

В една държава не законите управляват, а хората. Ако управляваха законите, нямаше да има престъпления. Трупанието на нови закони, когато старите не се изпълняват (дори няма възможност да се знаят и от специалистите даже - толкова много са станали), е погрешен път.

В настоящия си вид, Законът за защита на нацията е с погрешно становище, на което един ден резултатите ще плащаме всички - включително и Вие лично; това е предговор за едно бъдеще, в което не Вий, а други ще управляват! Кой и от кого ще защищава Нацията? Нацията не е фикция, а реална жизненост, която носи сама по себе си своята защита и имунитет, като всеки жив организъм. Тя изтрая през вековете, когато нямаше и помен от българска държава, та сега ли ще я «защищават»? С подобни закони хората нямат бъдеще. Всеки закон трябва да е израз на известен принцип и да се диктува от необходимост. Никой други народ нямаше повече закони от еврейския, а какво е днес положението му?

Колкото по-малко изключителни закони има в една държава, толкова по-добре е за нея - и за населението, и за управляващите я. В нас не закони липсват - имаме за износ даже, - а изпълнение съвестно на законите!

Време е да се даде ход, оценка, подкрепа и насърчение на честните и почетни [почтени] хора да влязат в управлението на държавата - такива не липсват на България. Тогава, и без много и изключителни закони, животът ще върви по-добре, с по-малко корупции и мизерии.

Във въпросния закон се дава широко място на еднолични и безапелационни решения, които ще отворят широко вратата на произволи. Защо да се създадат нови страдания - и без туй те са предостатъчно днес навсякъде; нови насилия - те и без туй ги има... Благото на един народ трябва да бъде общо за всички - всеки[му] според степента на развитието му, но всеки да може да се ползува!

Пишем Ви всичко това, защото желаем доброто както на Вас лично, така и на народа си - в никой случай не бихме искали да имате участта на баща Ви.

Вътрешното ни положение и без туй не е много цъфнало, нека пазим да не завърже без време някой неочакван плод!

С почит: [подпис] Любомир Лулчев

9.ХI.1940 г., Изгрева - София

Изпратено на 10.XI.1940 г. Свиждание на 9 ч - 10 ½ ч на 11.XI.1940 г. в [генерал Стоянови]* по повод на това писмо.**

_______________

* Думата е написана нечетливо, вероятно: генерал Стоянови - вж следващия №101. (бел. М.И.)

** Забележа, добавена на ръка от Любомир Лулчев върху писмото. (бел. М.И.)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...