Jump to content

(115) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 29.I.1941 г.


Recommended Posts

(115) Писмо от Любомир Лулчев до цар Борис III от 29.I.1941 г.

Ваше Величество,

При всеки рожден ден човек се връща към онова пристанище, на което някога е слязъл на Земята - и без да ще, се приближава към другото, от което ще я напусне. В тая междина от дни и години човек учи в голямото училище на Живота.

Блажен е този, който, като го изпитат, знае!

Здраве, успех и радост Вам и домочадието Ви, за много години

пожелава Любомир Лулчев

29.I.1941 г., Изгрева - София

Някои мисли от Учителя

(От разни беседи)

Започне ли човек да живее сам за себе си, страданията неизбежно го следват.

Човешките работи първо се опитват, а за Божествените работи, първо - вярата, а после - опитът.

Оправянието на света е работа на Бога. Работата на човека е да оправи своя малък свят.

Любовта разрешава всички противоречия. Следователно, искате ли да бъдете свободни, прилагайте любовта. Правите ли нещо, правете го от любов.

Който остарява, без да поумнява, не е разбрал старостта.

Религията е наука за възпитанието на човешкото сърце. Науката - за човешкия ум.

Человектрябва да се постави при тежки условия, при усилени времена, за да се научи да мисли.

При каквато и мъчнотия да се намирате, разумният свят ще Ви помогне да я разрешите.

Вие сте родени добри. Проявете доброто в себе си.

За да бъдете свободни, не изказвайте любовта си.

Като обичате, Вие се свързвате с цялото Битие и се радвате на пълнотата на живота. Това значи да вършите волята Божия.

Всички същества са еднакво надарени, но не са еднакво проявени.

Докато хората не дойдат до пълно съгласие с природата, последната всякога ще разваля плановете им.

Цената на човека седи в неговата душа, а не във формите и положенията, през които той минава.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...