Jump to content

(133) Ръководни идеи (за Царя)


Recommended Posts

(133) Ръководни идеи (за Царя)

1. При сегашното положение на работите в нас страдат производителите и консуматорите, а печелят търговците, посредниците и фабрикантите.

2. Няма съответствие между земледелските произведения и фабричните.

3. Няма контрол върху пътя, който минава едно тяло като материал, докато стане вещ или предмет за употреба в консуматора. Губят се материали и изчезва производство, за да се яви на черната борса. Например сега не са записани по фурни или по бакали. Или не се държи сметка за цялото производство отдаден бранш.

Всички контролни инстанции са смешно много и разделени - фактически никакъв контрол или отговорност.

Предстои:

Общо координирание на материалните блага във вид на производство, обработване, търговия, консумация. Намиране съответната форма и вмъкването й в общия ред.

Справедливо съотношение на цените на индустрията и земледелието.

Правилно разпределение на културите във връзка със земята, за да не страдат хората (например изключителни земи за определени култури: картофи (Самоковско), рози и пр. и земи, в които може да се сеят и други - да се подбират култури, за да не страда доходът на хората), за да не става нужда да се налага на стопани какво да сеят, че ще се яви на сцената българският инат.

Безспорни [?] места с определена култура само и останалите места.

Декларация.

1. Всеки български гражданин, който има в наличност повече от... лв. и в имоти на стойност повече от ... лева, се задължава да декларира всичко подробно, като същевременно посочи и откъде го има, с какви средства е набавено и от кого и кога.

2. Всичко недекларирано на обща стойност, по-голяма от... лева, се чете като укрито преднамерено и принадлежи направо на държавата - изземва се.

3. Всеки, който открие, покаже или стане причина да се открият укрити стойности от какъвто и да е вид, взема една четвърт от откритото и не се наказва, ако е бил съучастник в престъплението.

Забележка. Сумите, внесени един месец след публикуванието на настоящия закон за благотворителни цели, не се смятат за укрити.

Декларация на всеки чиновник при постъпването му сега и при напускание на службата.

Печалбите да се определят не от чиновниците, а от самите търговци всеки за себе си и за бранша си (само лично за себе си), като държавата предварително определи и фиксира, за определен срок:

1. цените на местните материали;

2. цените на внесените материали;

3. цените на производствените разноски за всеки бранш в проценти;

4. Печалбите всеки да си ги определи, като се дадат от държавата само максимумите, например печалбата на ангросиста (фабриканта) може да бъде максимум, да речем, 20%, на един посредник - 5%, на детайлиста - 40%. Всяко надвишавание на тоя допуснат процент, който се изчислява от самия фабрикант, всеки за себе си и под негова лична отговорност, носи конфискуване на всичко, което има, и най-малко десет години затвор. Контрольорът, който е одобрил такава печалба, се смята направо за съучастник и носи на общо основание наказанието също.

Повишаването на цените при такива случаи ще се дава на първичния материал, оттам ще следва само по себе си и процентното увеличение на произведеното в % съгласно общото допускане за максимум печалба, но отговорността за неправилно изчисление ще си носи търговецът, който си изчислява, а ако е и ревизиран и намерен за нормален - и този, който го е ревизирал, а сега се отдумват с чиновниците, че повишавали, а те не са отговорни пред никого, а стават ортаци на търговците... без да носят никакъв риск нито едните, нито другите.

Сега няма свръзка между производителя, производствата и консуматора, не се вижда пътят на произведеното и къде стават покачванията - в новата система това ще се избегне.

За да стане това, трябва да се направят някои нови съчетания съгласно системата.

За работа:

1. Форма-схема.

2. Щат - чиновници, заплати.

3. Здания, складове, учреждения.

4. Парични операции, средства, капитали, оборот.

5. Контрол - непосредствен, автоматичен, взаимен.

6. Отговорност - лична. Правата и отговорностите да растат йерархически.

7. Свръзка между този институт и другата държавна машина (Недев).

8. Какво да се прегрупира от сегашното в ново и какво да се съкрати.

9. Да се подготвят лицата в специални курсове предварително, ако трябва, като им се дадат богати заплати с предварителни гаранции, внесени от тях, и със страшни наказания за провинените.

Контролът да бъде цялостен, да обхваща материала от самото му зараждане и да стига до консуматора и като се ликвидира с него, сметката му автоматически да отива някъде, където ще става общата проверка на разходването.

Всички учреждения, които сега съществуват и имат сходни функции, да се слеят и обединят около една смислена работа без излишни хора и формалности. Във всичката работа да се има предвид благото на българския народ и да се разкарва най-малко или не се обременява с излишни формалности.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...