Jump to content

IV. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев


Recommended Posts

IV. Бележки на съставителя Вергилий Кръстев

Условията на 1999 г., които очаквахме 60 години, бяха използувани по три начина:

1. От 1990 г. до 1998 г. организирах 20 концерт-рецитапа по Слово на Учителя Дънов и по Неговите песни. А от 2001 г. - концерт-рецитапи със спомени за Учителя от «Изгревът», които са почти ежемесечни от м. септември до м. юни следващата година.

2. От 1993 г. започна излизането на поредицата «Изгревът» и до 2004 г. се отпечатаха 19 тома.

3. От 1992 г. започнах организирането на издаването на оригиналното Слово на Учителя Дънов, което съхранявах 30 години, като първото томче излезе през 1996 г., а последното - през 2000 г. От 1996 г. до 2000 г. бяха отпечатани 59 томчета. Как бе организирано отпечатването и самия каталог на томчетата виж в «Изгревът», том XVI, стр. 818-905 г.

4. През 1999 г. се подготвиха и отпечатаха 4 тома от «Изгревът» - томове IX, X, XI, XII.

5. Беше създаден отделът «Духът на Истината и Духът на Заблуждението», защото 1999 година създаде условия да се проявят и да израснат с житото също и бурените и плевелите, които задушиха житните класове. А за справка си проверете в «Изгревът», том IX, стр. 756-859; том X, стр. 743-776; том XI, стр. 791-834; том XII, стр. 871-902; том XIII, стр. 799-882; том XIV, стр. 773-786; том XV, 875-994; том XVI, стр. 818-905; том XVII, 896-913; том XVIII - Летопис за астролозите, стр. 797-894; том XIX - Летопис за астролозите, стр. 934-982.

6. Така бяха изпълнени и реализирани условията на 1939 г., както и тези на 1999 г. Амин.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...