Jump to content

Забележка на съставителя Вергилий Кръстев:


Recommended Posts

Забележка на съставителя Вергилий Кръстев:

1. Тази лекция на Общия окултен клас, държана на 11 ноември 1931 г. на Изгрева в София, е отпечатана в томчето «Събуждане», XI година, том I, в 1944 г., София, на стр. 125-148, по стария правопис.

 

2. В каталога на Елена Андреева тя е под номер 1457 със заглавие «Двоен дял».

 

3. Тук е предоставен оригиналният ръкопис от ръката на Паша Теодорова, което е точно онова, което е дешифрирала от собствената си стенограма.

 

4. А в отпечатаното томче, «Събуждане», стр. 125-148, тази лекция е редактирана изцяло, като по този начин Духът на Словото на Учителя напуска отпечатания текст и то е вече едно обикновено четиво. И това всеки може да си го провери.

 

5. Въпросът за редактирането на Словото на Учителя Дънов е разгледан в «Изгревът», том IX, стр. 797-800, 800-824. Вижте също стр. 683-687, 695-697.

 

6. Тази оригинална беседа е включена, за да може да се проумее знанието, което Учителят Дънов ни открива за злото и доброто. Тя най-добре ще послужи да се разбере ролята, дейността и личността на Любомир Лулчев на Изгрева в София при нозете на Великия Учител Беинса Дуно.

 

7. Още в 1-ва школна лекция на Общия окултен клас, II година, на 6 октомври 1922 г. - «Положителни и отрицателни сили в Природата. Зло и добро в живота. Светлина и тъмнина в света», Учителят Дънов предава едно ново знание за Школата на Всемирното Велико Бяло Братство. А именно:

 

а) Положителните сили разрушават, а отрицателните сили градят.

 

б) Доброто в света, то е една отрицателна сила - то гради.

 

Злото в света е една потребност, то не трябва да се изкоренява, то трябва само да се ограничава.

 

в) В Школата на 100 души добри хора са потребни 10 лоши. Те представляват канализацията, през която трябва да изтече мръсотията и нечистотията, която отделя това общество.

 

г) В Школата на 100 души лоши хора трябват 10 добри човека. Те представляват комините, през които да се изхвърли димът, породен от нечистите мисли и чувства на това общество.

 

д) Доброто в света иде чрез добрите хора, а пък злото в света си отива чрез злите хора.

 

е) Между лошите и добрите човеци трябва да има едно съотношение, да се спогаждат, да живеят разумно помежду си. Всеки човек, на което място е поставен, трябва да върши Волята Божия.

 

8. Ето защо бе подготвен и напечатан от мен «Изгревът», том XX, за Любомир Лулчев.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...