Jump to content

XVII Учителят Петър Дънов за Любомир Лулчев


Recommended Posts

XVII

Учителят Петър Дънов за Любомир Лулчев

1. Учителят за българите и за Любомир Лулчев

(Разговор с «учителя» Дънов. В. «София», бр. 150, 2.XII.1930 г.)

2. Учителят за кривите съвети на Любомир Лулчев

(БЕЗОПАСНОТО МЯСТО: 12. лекция от Учителя, държана на 22.ХII.1944 г.,

София - Изгрев. - В: Новият светилник: Лекции от Учителя на Общия

окултен клас, г. XXIII (1943-1944). София, 1946, стр. 270)

3. Цар Борис III умира и отива на доклад при Господа

РАЖДАНЕТО: Беседа от Учителя, държана на 29.VIII.1943 г., София -

Изгрев. - Във: Вечното благо: Съборни беседи. София, 1944,

стр. 158-162)

4. Цар Борис III дава доклад пред Господа за българите

ВЪЗПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ: беседа от Учителя, държана на

8.IX.1943 г. - Във: Вечното благо: Съборни беседи. София, 1944,

стр. 270-271

1. Учителят за българите и за Любомир Лулчев

(Разговор с «учителя» Дънов. В. «София», бр. 150, 2.XII.1930 г.)

За иконата и за идеалния човек. - За Лулчев и за присъдата на Тимеви. -

«Вие, българите

От няколко деня отново се заговори за «учителя» Дънов и неговата секта. Даже се клишира и една икона на самия Дънов. Редакцията на в. «София» изпрати вчера един от своите сътрудници, който има щастието да говори с «учителя», защото, наистина, достъпът до него не е тъй лесен.

Първият въпрос, който е задал нашият сътрудник, е бил:

- Кажете нещо по иконата, господин Дънов? Вярно ли е, че Вие сте светец и че можете да сторите всичко, каквото пожелаете?

- Полицията извърши едно беззаконие, като влезе в един частен дом и взе една картина, върху която няма никакво право. Това е беззаконие на грешния човек.

- Слушайте, докато, вие българите (като че ли той не е българин -бел. ред.) не се покаете, ще бъдете унищожени (!?). Ако не бях аз да предотвратя, България отдавна би загинала (?!). Аз съм идеалният човек, на картината е изобразен само идеалният човек, който си е показал двете ръце, че са чисти. Сегашният човек е един отпадък от първообразния човек, който е Божие подобие.

Петоъгълникът изобразява пътя на идеалния човек - любов, мъдрост, истина, правда и доброта.

Вратата - през нея трябва да мине идеалният човек. Тоягата - законът на правдата. Ножът - словото, разумното у човека. Чашата - страданията, книгата - съвестта, съзнанието у човека.

Кандилото - Божественият живот (любовта), която трябва да блика у човека. Дървото - истинската храна на човека. Окото - Бог, Който всичко вижда. Крилатото колело върху земята е крилатата душа на човека. Това е една обикновена картина, както всяка друга.

След тия обяснения, нашият сътрудник е задал и следния въпрос на Дънова:

- Защо Вашият пръв последовател Лулчев е недоволен от присъдата на двете Тимеви и е поискал да се апелира делото, за да получи и «лихвите» върху откраднатите скъпоценности на Гела?

- Лулчев е като вас, българин, роден от грешни родители. Той е само позлатен, но не златен. Не ме интересуват неговите работи. Гела била самотна. Та всички, които не са с мене, са самотни.

- Кажете нещо и за мене - моето бъдеще? - го запитва нашият сътрудник.

- Как е Вашето име?

- Рашо.

- Много добре. Вие сте щастливец, защото имате в името си буквата «Ш». (?!)

2. Учителят за кривите съвети на Любомир Лулчев

(БЕЗОПАСНОТО МЯСТО: 12. лекция от Учителя, държана на 22.XII.1943 г., София - Изгрев. - В: Новият светилник: Лекции от Учителя на Общия окултен клас, г. XXIII (1943-1944). София, 1946, стр. 270)

Цели 40 години аз предупреждавах българите какво ги очаква.* Ако ме слушаха, нямаше да дойде това, което вече дойде. Никой не ме слушаше - нито управниците, нито духовенството. Мнозина мислеха, че аз искам да стана министър, да заема висок пост. Нищо не ме интересува. Аз не се боря за човешки пост. Аз дойдох в света и взех най-малката служба, която никой не искаше. Моята идея не се стреми към високи места. На всички големци се радвам, без да се стремя към тяхното положение. Ако царят и българският народ ме бяха послушали, работите нямаше да вземат такъв обрат. Ония, които съветваха царя, не го съветваха както трябва. Всеки си говореше както знае. Всички му даваха криви съвети.** Аз и на царя казвах: Обичай Бога и на Него служи! Бъди добър с народа. Като служиш ти на Бога, и народът ще Му служи. И българският народ трябва да служи на Бога, както аз служа. Едно зная: Докато служа на Бога, аз съм човек. Щом престана да Му служа, от мене нищо няма да остане. Искам да разбирате нещата както аз ги разбирам; да правите всичко, каквото Бог прави.

______________________

* Бомбардировките под София започват на 14 ноември 1943 г., когато е първата голяма бомбардировка и загиват 31 души, ранени са 140 души и са разрушени 140 сгради. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

** На беседата през цялото време Любомир Лулчев е стоял прав, а Учителят е гледал него. По-късно стенографките са премахнали някои от осъдителните думи на Учителя към Лулчев. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...