Jump to content
valiamaria

ВТИЧАНЕ И ИЗТИЧАНЕ

Recommended Posts

ВТИЧАНЕ И ИЗТИЧАНЕ

Палатката на Учителя е разположена на малка тераса над второто езеро. Тя е приютена до клековете, които заобикалят поляната. Оттук се вижда езерната долина. Мощната линия на високите планински била обгръща хоризонта. Привечер тук царува хубав мир. Слънцето се спуща към големия връх Кабул, който има очертанията на пирамида. Сенките вече се промъкват в низините. От езерната долина достига песента на течащите води. Тя ту се усилва, ту отслабва, като че се отварят и затварят невидими двери. Учителят седи в леко тръстиково кресло. На малката масичка пред Него са сложени плодове. Тук сме прекарвали незабравими часове в разговори с Него. Веднъж Той каза:

Според старата философия всичко е лошо, а според новата всичко е добро. Една трета е добре, когато на стомаха е добре. Две трети е добре, когато на стомаха и на дробовете е добре. А пък три трети е добре, когато на стомаха, на дробовете и на главата е добре.

Днес хората са дошли само до едно механическо разбиране на живота.

Бъдете весели. Живеем в един разумен свят. Всичко говори: светлината говори и въздухът говори.

Например, слушате чужд език да се говори, но не го разбирате и казвате: „Какъв неопределен шум!“ Същото е и по отношение на Природата. Като не знаете езика ª, слушате само шум. А това е език. Един ден, като станете учени, ще разбирате нейния език.

Трябва да се радваме на работата на милионите същества, дето са работили. И ние работим. На нашата работа ще се радват други същества след нас.

Ти страдаш, понеже твоите трептения са слаби. Повдигни трептенията си и няма да страдаш. Страданието прилича на един борец, който те е повалил, но ти пак се изправяш и поваляш бореца. Дойде някое друго страдание и пак те повали. Докато най-после станеш силен и страданията не могат да си играят с тебе.

Някой иска да ти прави зло. Но всякога злото се превръща на добро. Дойде някой и ти запали къщата, но ти после си направиш по-хубава къща. Други дойдат, запалят и тая къща. Ти пак си я направиш още по-хубава. Тогава онези, като научат, че тяхното зло се превръща в добро, няма повече да ти го причиняват.

След страданието иде двойно, тройно по-голямо благо.

Няма страдание, което да не се възнагради.

И няма радост, която да не се оцени.

Ти искаш да се осигуриш. Но всички хора са осигурени. Ние сме осигурени. Като живееш между стотина братя, може ли да не си осигурен? Може ли да умреш гладен между стотина братя, които те обичат?

Радвайте се, че сте такива, каквито сте.

Но това ще бъде само един момент. Вие не мислете, че вечно ще бъдете такива. В следващия момент ще се измените.

Радвай се, че си проводник на Божественото.

Човек трябва да проучи себе си, да проучи онова място, чрез което да се съобщава с Бога, с всички свои напреднали братя и с Братството на правдата в света.

Човек има разни центрове в себе си, чрез които може да се съобщава с по-висшите светове.

Но той трябва да организира духовното си тяло. В това физическо тяло се организира духовното. Христос казва: „Имате дом неръкотворен.“ Той говори за духовното тяло. Организирането на духовното тяло – това е градежът на къщата ви горе. Христос казва: „Отивам горе да ви приготвя жилище.“

Животът е нещо, в което човек прогресира. И в най-лошия живот човек прогресира.

Ново тяло се гради сега. Старото тяло ще отстъпи мястото си на новото.

Новите ни чувства и способности ще се вложат в това ново тяло, което сега се гради. У някои то е още в началото си, а у други е на един месец.

Плътта е тяло, дето временно живее духът, а духовното ви тяло е тяло на вечността. Тялото, което имаме, е великолепно здание; то е модел за бъдещото тяло.

Организирането на духовното тяло става по следните методи:

Чрез Любовта,

чрез служенето на Бога и

чрез молитвата.

Това са три метода, чрез които се организира духовното тяло. По какво се познава, че духовното тяло на един човек е организирано? Ако човек не изгубва равноветрието, мира си при разните противоречия в живота, това е едно мерило, по което се познава, до каква степен е организирано духовното му тяло. Всички сте подпушени като някои езера. Сега аз искам да изтичате. Това, което се втича, трябва да изтича навън. Ти се спираш и казваш: „Как да разбера това нещо, което говорите?“ Ще изтичате, за да го разберете. Както дадоха на тебе, така ще даваш и ти на другите. Щом си взел, можеш да дадеш. Щом кажеш, че не можеш да даваш, не говориш истината. Тогава не трябваше да вземаш. Щом си способен да вземаш, способен си и да даваш.

Като извършиш една работа, когато Бог ти говори, тогава си най-силен. А като я извършиш след една година, тогава си слаб. Твоята работа тогава ще прилича на сух хляб, а съвършеният хляб е пресният, който е изваден от пещта. Някой казва: „Ние не сме добри хора.“ Никой няма право да се произнася за хората дали са добри или не. В света само Бог има право да се произнася за постъпките дали са добри или не. Един мисли, че е по-добър от другите. И друг мисли, че е по- добър от другите. Всеки има понятие за себе си, а няма понятие за другите.

Новата философия е: Всички хора трябва да станат извори, трябва да бликат, а не да бъдат щерни. Всеки да казва: Ела при мен, почерпи, колкото искаш. Та да се чудиш от кой извор по-напред да пиеш. Всеки ден по един извор ще опитваш. Всеки ден по един ще те кани. За хиляда дни едва ли ще ги посетиш всичките.

Доброто, което се прави на човека, иде от горе. Често ние не разбираме нещата. Същественото благо, което прави човек, прави го за Бога. Някой казва: „Бог никога не ме чува, аз толкова Му се моля!“ Хората ти услужват, а ти се оплакваш от Господа! Ние имаме особени разбирания, че от небето трябва да дойде за нас специална мисия с натоварени камили.

Трябва да сте благодарни и да чакате. Ще дойде един ден, ще ви станат ясни нещата и ще почнете да ги виждате. Прилагайте закона на аналогията: ако една майка извади детето от утробата си на първия месец, то на нищо няма да прилича. На втория месец също. След няколко месеца може да прилича на риба. Трябва да чака деветия месец. И ние трябва да чакаме нещата да се родят в нас и тогава ще ги видим, както трябва. Всичката философия е: ще чакаш, с голямо търпение ще чакаш.

Ако хората бяха изправни в изпълнение на Божията воля, Царството Божие щеше да дойде. В някои неща сме много изпълнителни. Как ще дойде Царството Божие? Когато почнем да изпълняваме Волята Божия, както военните. Те казват: „Иди.“ И отиваш. Кажат ти „Ела.“ И идваш.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×