Jump to content

Recommended Posts

ОТЧЕ НАШ

При втория разговор Учителят продължи:

– Съвременният порядък, който хората имат, е човешки. За глупавите хора той ще продължава още много време, а за умните ще се смени още днес. Те ще се освободят от него. Умните хора са, които преобразяват света.

Иде една голяма война, която ще измени всичко*. И след тази война ще има коренни реформи. Тогава ще бъде много хубаво. Земята не само с жито да се посее, но е нужно да се направят градини. Хората трябва да обработват плодни дървета. Всички голи хълмове да се покрият с плодни дървета.

В днешно време хората работят само за пари. И двете сегашни системи – социализмът и капитализмът – са спомагателни; те не дават пълно разрешение на въпроса. Трябва да дойдат проповедници в света, които да проповядват, че може да се живее без възнаграждение – от Любов. Трябва да проповядват Любовта.

– Как човек да получава: по заслуги или не по заслуги?

– Не по заслуги. Като е пратил човека на Земята, Бог му е дал известни права, които трябва да се зачитат. Човек има право на свобода и на всички условия да живее и се развива. Това изисква справедливостта.

Умният ще слугува на глупавия, ще го учи.

Братът каза:

– Намислил съм да пиша книга по тези въпроси.

– Книгата, която сте намислили, гледайте да не я пометнете. Тя ще бъде полезна.

При насилието ние живеем в зима. Сега е зима. Егоизмът е зима. Когато той царува, не може да има споразумение между хората; тогава съществува насилието. За пример, отидат за вода, спорят кой пръв да налее.

Светът не може да се оправи с насилие. Питат: „Какво ще правим с неправедните хора, с престъпните хора?“ Казват: „Затвори.“

Не, на всинца ви препоръчвам новия метод – Любовта. Бог е наш Баща. Тогава всички хора са наши братя. Щом е наш Баща, да пазим името Му чисто и свето, да не Го опетняваме с нищо, нито в мисълта си, нито в чувствата си, нито в постъпките си.

В молитвата „Отче наш“ се казва: „Да дойде Царството Ти.“ Това значи да дойде този Божествен ред и порядък на Земята.

„Да бъде волята Ти.“ Това значи нашата воля да бъде в съгласие с волята на Бога.

„Хляб наш насъщни.“ Хлябът – това е Словото. Понеже нямаме Словото, затова вън има противоречия за хляба.

Когато Словото дойде, ледовете ще се разтопят и хлябовете – материалните блага – ще се раздават.

Когато дойде Любовта, социалният въпрос ще се разреши. У славяните бедността е външна. Бедните хора сега са добрите хора.

„Прости дълговете наши, както ние прощаваме на нашите длъжници.“ От когото имаш да вземаш, ще му простиш, за да ти прости и Бог. Всички дългове, и частни, и народни, да се опростят!

„Блажени, които гладуват и жадуват за правдата.“ Те жадуват за светлина, за да могат да цъфнат и завържат. Още не са завързали.

Ние правим сега опит да приложим нещо красиво. Богомилите едно време бяха унищожени от реакционните сили.

Носителите на новото във всички народи и всички добри хора по цялата земя от сега нататък трябва да се обединяват, да се опознаят.

В бъдеще хората ще напуснат този земен живот, няма да живеят на тази земя. Един нов пласт ще се образува малко по-нагоре. Както е писано, че на въздуха ще срещнат Господа. И там ще живеят. Новата земя е във въздуха горе. Ще се образува един нов пласт около Земята, дето хората ще живеят. Те ще бъдат с етерни тела. Ще се промени структурата на телата. Това ще стане след няколко хиляди години. Казано е в Писанието: „Всичко в огън ще изгори и ще се образува новото.“

Като срещнеш някого, да му кажеш: „Стани проводник на Божията Любов!.“ Хората трябва да станат проводници както призмата. Като срещнеш някого, може да му кажеш: „Искаш ли да станеш проводник на Божественото?.“ Ако каже, че иска, трябва да направи опит, за да провери, че това учение е Божествено.

Символично ето какво трябва да се прави: всички хора носят свещи, но незапалени. Твоята свещ трябва да бъде запалена, и като срещнеш някого, ще запалиш и неговата свещ. Той от своя страна ще запали свещта на трети и т. н. През дето минеш, ако можеш да запалиш някого, запали го. А който не може да се запали, остави го.

Старите хора като умират, у тях се заражда много голям апетит. Национализмът е неестествен апетит на стария човек, който умира.

Народите – това са школи. Хората минават от един народ в друг – от една школа в друга.

Страдащите хора сега са Авел, когото брат му убива за убежденията му. Тези, които стават жертва са Авел.

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×