Jump to content

Recommended Posts

МОЛИТВАТA

Една сестра каза на Учителя:

– Мъжът ми и дъщеря ми се преселиха отвъд. Чувствам голяма скръб по тях.

– Моли се те да имат мир и светлина. Скръбта, която имаш, е тяхна. Понеже са заминали отвъд неподготвени, чувстват много неща, които е трябвало да направят на Земята. И тяхното състояние по отражение се предава на тебе.

Вие благодарете на Бога, че се намирате в един красив път. Молете се с думи, които имат само едно значение. Такива думи са мощни. Във време на молитва ръководете се отвътре. Освен известните молитви, обръщайте се към Бога и със свои думи. Употребявайте онези думи и онзи език, който отвътре ви се диктува. Механическата молитва не се чувства. Всяка молитва трябва да се преживява. Молитва отправена без Любов, светлина и свобода, няма крила. Тя не може да отиде при Бога и остава без смисъл.

Аз разбирам молитвата като условие за придобиване на нещо. Не може да придобие човек нещо, ако не се моли.

Молете се, за да идва повече светлина в съзнанието ви.

Няма по-важен момент от този, човек да зърне лицето на Бога!

Колко е красиво, сутринта като станеш да се разговориш с Великото в света! Който не се интересува от Бога, той постепенно губи силите си. Чрез молитвата вие привличате всички добри влияния, за да расте всичко, което е посято във вас. Когато човек се моли, всичко в него расте и се развива.

Светията се вдъхновява чрез молитвата. Той дълго време се моли, докато се вдъхнови. И тогава му идат нови мисли!

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×