Jump to content
valiamaria

Беседа - разговор

Recommended Posts

Беседа - разговор

на 27.08.1944 . над хижа „Еделвайс”, 6 ч сутринта

Прочете се беседата „Закон на доволство” от книгата „Отворени форми”.

Човек трябва да се интересува в живота от това, което е най-съществено. А кое е най-същественото? - Най-същественото е Любовта. Щом имаш Любовта, ще имаш всички възможности. Щом изгубиш Любовта, ще изгубиш всички възможности. Та, първото нещо е: Човек трябва да търси най-ценното в света, а другите неща идат сами по себе си. Човек, като изгуби най-ценното, другите неща не идат при него. Съвременният свят е изгубил най-ценното. Те търсят живота там, гдето не е. Както хората живеят, хората са изгубили ценното, не служат на Любовта, а служат на посторонни работи, отгдето идат всички страдания и противоречия.

Беседа – разговор

на 27.08.1944 г. на хижа „Еделвайс” в 11,30 ч преди обяд

Или ще се самоотречеш сам, или ще те накарат. Или ще се пожертвуваш сам, или ще те накарат. Като обичате някого, вие ставате фокус за него. Затова той е много доволен. Като го обичаш, той чрез тебе всичко може да постигне. Като те обича той, чрез него ти може всичко да постигнеш. Любовта поставя хората във фокус и дава всички възможности. А пък безлюбието изважда хората из фокуса. Като станеш фокус на един човек, който е лош, той се променя. Когато срещнеш мечка, ако ти си на фокус, тя не може да ти направи пакост, нито пък дяволът може да ти направи пакост. А що значи да си на фокус? Аз като срещна мечка, казвам, че Бог е в мечката. Тогава аз съм на фокус и мечката не може да ми направи пакост. Но ако я срещна и не мисля, че Бог е в мечката, тогава аз съм извън мечката [извън фокус] и тя ще ми направи пакост.

Един велик артист - цигуулар свирил на едно бедно момче, което било даровито. Момчето след това казало: „Да ти нося сега цигулката по пътя.” Значи, когато ти правят добро, все трябва да платиш една малка лихва за това добро, макар че ти го правят даром. Ние в света страдаме, понеже всяка идея, дошла в нас, не сме я освободили, не сме я приложили. Дойде ти някоя идея, не я отлагаЙ. Ние все отлагаме. Като ти дойде Божествената мисъл да направиш нещо, направи го!

<b><br style="page-break-before: always;" clear="all"> </b>

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×