Jump to content
valiamaria

Основната идея в човешкия живот

Recommended Posts

Основната идея в човешкия живот

Необходимо е човек да има една основна идея в своя живот, която да бъде неговата цел. Тази идея да бъде канара, на която той стъпва, тази канара да бъде единствената опора в неговия живот. Един човек, който няма една основна идея в живота си, прилича на отбрулен от дървото лист, който вятърът вдига и сваля и носи насам и нататък. А това значи, че листът не е господар на външните условия, т.е. те му командват. А когато има една основна идея в живота си, той е силен и тази идея трябва да бъде добра, да бъде Божествена. Такъв човек е силен, той даже може да изменя характера на окръжаващите го хора. Където и да бъде той, такава сила излиза от него, че наоколо хората започват да се изменят. Но дали един човек има една добра Божествена идея, се познава по това, че когато дойдат неблагоприятни условия, ако той изгуби добротата си, изневерява й, това показва, че добротата не е основната идея в неговия живот. И обратно, основната идея в живота си има онзи човек, който не й изневерява никога при каквито и условия да се намира той. Такъв човек непременно постига успех и той е фактор за повдигането на живота на цялото човечество. На такива хора човечеството дължи своя напредък. Те дават за културите. Появява се един въпрос: Каква трябва да бъде основната идея в човешкия живот? За да разгледаме този въпрос, ще трябва малко да се отклоним.

Има инволюция и еволюция. А какво значи инволюция и еволюция? Инволюцията значи слизане, а еволюцията - качване. (Днешната официална наука знае само за еволюцията.) Когато човечеството е слизало от Бога към материалния свят, това е инволюция, а когато се качва от материалния свят към Бога, това е еволюцията.

Учителят каза веднъж така: „Всички окултни школи на древността (в Египет, Вавилон, Индия, Палестина и пр.), а също така и съвременните, са инволюционни.” А сега именно Бялото Братство чрез Учителя създава една окултна школа, която е еволюционна. Като разглеждаме този въпрос по-подробно, ще разберем каква трябва да бъде основната идея на човечеството. Защото окултните школи на древността и сега в Западна Европа са инволюционни, т.е. тяхната мъдрост е инволюционна. А какво значи инволюционна мъдрост?

Ще нарисувам една рисунка. Една спирала, която слиза надолу и постепенно се стеснява. Това значи, че те слизат надолу, изпадат в по-гъста материя, отдалечават се от Бога и изгубват богатството си, което са имали от Него, постепенно развиват в себе си гордостта и не само че накрая не ще постигнат нищо, но ще загубят и това, що са имали. А еволюционната окултна школа ще сравним със следното. Тя е една спирална линия, която отива нагоре и се разширява. С други думи човек, който влезе в еволюционната окултна школа, той придобива нови и нови просветления за любов, постепенно расте в знание, мъдрост, истина, любов, във всичко добро. Кой е отличителният белег, по който се познава, че една окултна школа е еволюционна? Когато е сложила за основна идея Любовта, всичко друго - знание, мъдрост, истина, подчинява на любовта, т.е. смята ги като нейни крепители.

Инволюционните окултни школи на древността са си служили с разни заклинания и други окултни средства, за да привлекат духовете, от които са черпили мъдрост. Тези техни заклинания днес нямат сила, нямат значение, защото нисшите духове, които се викат с тези заклинания, в сегашната епоха са вързани. А по-висшите духове, които са се викали от тези заклинания, те са напреднали на по-високо стъпало и не могат да се викат вече с тези заклинания. А в еволюционната окултна школа ученикът с любов привлича към себе си всички висши същества от невидимия свят без заклинания и те му помагат. С други думи, такъв човек на Любовта има подкрепата на невидимия свят. Ето защо един човек, който иска да напредва в този Божествен път, трябва да има за една основна идея ЛЮБОВТА. Понеже той влиза в едно възходящо движение на своята еволюция, неговата любов ще се разширява, той ще обиква все повече и повече всичките хора и същества, а с това ще се разширява и неговото знание отвътре.

Някой ще каже така: „Аз не искам да имам за основна идея в своя живот Любовта, а Любовта, Истината и Мъдростта" (три основни идеи), т.е. да иска да има три глави, което е невъзможно. От друга страна, щом имаш Любовта, тя ще донесе Мъдростта и Истината. Но защо? Защото Любовта е Бог и Бог е Любов. Тогава, щом в тебе е любовта, то значи, че Бог е в тебе, а щом Бог е в теб и понеже Той съдържа всичкото знание, то ще започне да проблясва вътре в тебе. Всеки човек, който тури като основна идея в своя живот Любовта, нея иска да приложи в своя живот, този човек е почнал вече своята еволюция. А този, който иска да добие почит, да стане виден човек, той още е в своята инволюция - слиза надолу.

Един брат попита веднъж Учителя защо всички хора не са готови да приемат нашите идеи. Учителят се усмихна и каза: „Днес хората, които са в своята инволюция, са много голям брой, а хората, които започват своята еволюция, са сравнително малко.” Само които са прегърнали Любовта като главна идея на своя живот, да обичат и да се жертвуват, да виждат във всички хора доброто, Божественото, те са почнали своя живот. И когато зададоха този въпрос на Учителя през м. юли 1939 г. на Рила, един месец преди започването на Втората световна война, той тогава каза още: „Скоро ще избухне една нова световна война и в тази война ще загинат много хора. Много хора ще загинат в най-големи страдания и ужаси. И тези, които загинат в големи страдания и ужаси, като отидат в невидимия свят, ще познаят своите заблуждения, които са имали, и ще станат готови за своята еволюция.” Когато тези хора дойдат на земята при друго прераждане, те ще тръгнат по своя еволюционен път. И това ще увеличи броя на хората, които са почнали своята еволюция. Това ще бъде един напредък за човечеството. Невидимият свят смята войната за зло, обаче дошла веднъж, той я преобръща в добро.

И така, човек да счита за основна идея на своя живот Любовта. Първо, за да почне своя еволюционен път и второ, за да постигне всичко друго, което е нужно за човешкия живот, а именно: мъдрост, истина, правда, свобода и всички други добродетели, красота, смиреност, чистота и пр. Всички добродетели са плод на любовта. Ти можеш да имаш тези добродетели, но без любов ще ги загубиш. Ето защо човек да счита като главна идея на своя живот да разбира и приема любовта, да я приложи, да възлюби и след това ще има всичко друго. Да желае да го посети любовта. Но някой ще каже: „Какво нещо е посещението на Божествената любов?” Това посещение може да трае само един миг или да продължи няколко дни и този човек се изменя и това оказва влияние в по-нататъшния му живот. Един пример. Една сестра от Братството, от провинцията, преди 20 години идва в София на гости на една друга сестра. И една сутрин към 8-9 часа, като правят обикновената си молитва, сестрата от провинцията почувствува една промяна в себе си, усеща земетресение в стаята, вижда светлина и се променя нейното съзнание, обиква всички същества. Всички хора и животни за нея стават много мили и достойни за любов. Изпълва се с голяма радост и блаженство и започва да пее една песен, която измисля в същия момент и с един друг глас, като ангелски. И след това в нея идват нови идеи. Тогава те излизат навън и отиват при Учителя. Като пътува в трамвая, чувствува, че обича всички хора. Разказва на Учителя своето състояние и Учителят й казва, че това е посещение на Бога, на Любовта. – „Бог те е посетил, за да ти покаже как Той обича. И това не ще продължи много, понеже нервната система ще се стопи.” И след няколко дни това състояние се е променило, обаче тя разбрала, че съществува една велика любов, една велика реалност. Ние, всичките други хора, спим. Само този, който влезе в тази велика реалност, той е буден. Учителят казва: Желателно е поне веднъж в своя живот човек да влезе в тази реалност, за да разбере плана на Бога. Човек, който има за едничка главна основна идея в живота си Любовта, той привлича вниманието и подкрепата на всички светли същества от невидимия свят. Той влиза в един велик живот на Божествено щастие, на радост, на чистота, на съвършенство. Той привлича всички добри условия към себе си и влиза в изобилния живот. Когато човек има като основна идея Любовта, той възлюбва всичко - и червея, и звяра, и приятели, и врагове. Той влиза в мировата любов и с това съдействува за събуждането на цялото човечество. Защото той, като привлича мировата любов на земята, после тя се разлива по цялата земя и събужда другите. Човек, който има като основна идея Любовта, той е пълен с Божествено състрадание към всички страдащи и желае да им помогне. Висшата форма на Любовта е изразена в милосърдието. Човек, който има за основна идея Любовта в живота, саможертва се за тези, които люби. Чрез саможертвата човек влиза във висшето осмисляне на живота и в по-съвършената проява на Божественото си естество. Той надраства личния живот. Това е единствената му цел. Но този път той има всички постижения. Влиза в общение с Христа и с напредналите същества. Човек, който има като основна идея Любовта, пръска изобилно благословение, гдето отива и до каквото да се докосне.

По кой начин човек може да се приготви да го посети Бог? Има много методи. Един метод е молитвата, да дойде посещение от ангела на Любовта. Друг начин е размишление всеки ден по 10-15 минути за Великата Божествена Любов, за да се подготви, да бъде посетен от ангела на Любовта, иначе е невъзможно.

За подготвяне за влизане в този велик живот ще ви дам едно малко упражнение за две седмици, което да почне от този момент. (Учителят казва добрата мисъл никога да не се отлага, а веднага да се приложи.) Един брат прави това упражнение в продължение на три месеца и стана голяма промяна с него. То е дадено от Учителя. Всички ще си сверим часовниците с точното време, което дава радио „София”, и от сутрин до вечер, във всеки точен час, в каквото и положение да се намираме, ще си правим една малка молитва, без други да ни забележат. Тя може да бъде едно изречение, а може да бъде и повече. По такъв начин ще се влезе в Божественото и ще сме приготвени за любовта.

Могат да се кажат следните молитвени изречения:

1. „Господи, научи ме да любя както Ти любиш! Посети ме и Ти люби чрез мене.” Това е много вярно, защото, когато Любовта дойде, да не приписваме славата на себе си, а да казваме така: „Аз съм скромен проводник и Бог обича чрез мен.” И да благодарим на Бога за това.

2. „Господи, винаги да изпълнявам Твоята воля.”

3. „Господи, научи ме да постъпвам тъй, както Ти постъпваш.”

4. „Господи, дай ми милосърдие, кротост, смиреност, нежност, мекота.”

5. „Господи, озари ме с Твоята светлина.”

6. „Господи, събуди всичките спящи души по лицето на Земята. Аз изпращам към тях моята любов.”

7. „Господи, въведи всички същества в света на Любовта.”

8. „Господи, подкрепи Учителя в Неговата мисия, за да се увенчае с успех.”

9. „Господи, да дойде Твоето Царство и неговата правда на Земята.”

10. „Господи, благослови всички Твои работници. Аз изпращам към тях моята любов, аз ги обичам.”

Такива изречения могат да се кажат с хиляди.

22.05.1948 г., Изгрев

Сподели публикацията


Адрес на коментара
Сподели в други сайтове

×