Jump to content

6. Лечение с цветните лъчи на светлината


Recommended Posts

6. Лечение с цветните лъчи на светлината

•Когато ние проучваме Битието, проучваме всъщност оня велик

принцип на Живота, който е произвел Светлината, а Светлината сама по себе

си е произвела всички последващи живи форми в Природата. (11, 78)

•Светлината се проявява чрез вибрации, но самите вибрации не са

Светлината. И мисълта се проявява чрез мозъка, но мозъкът не създава

мисълта. (14, 49)

•От какво се нуждае човек? Първо, човек се нуждае от Светлина. Той

трябва да знае как да я възприема и как да я прилага. - "Волен съм". Болестта

ти се дължи на недоимък от Светлина в организма ти. "Как да оздравея?" Като

приемеш необходимата Светлина в себе си. Всяка болест се лекува със

Светлина - червена, синя, жълта, портокалена, виолетова - според болестта

се избира и светлината. Дали страдаш от недоимък или от излишък на

Светлина в организма си, ти си изложен на неправилни прояви - физически и

психични. (125, 14)

•Когато човек се развива правилно, от лицето му излиза бяла, приятна

светлина. Това показва, че душата на този човек е пробудена и с него ще

можеш лесно да се споразумяваш. (48, беседа „Ще ме изявиш", 29)

•Колкото по-интелигентен е човек, толкова неговата Светлина е по-

ясна. Ако интелигентността се намалява, Светлината придобива слабосинкав

цвят, после бледожълт и т.н. По цвета се съди за степента на човешката

интелигентност. Като дойдете до сърцето, дето е Любовта, там ще видите

особено нежна краска - с розов цвят. Същевременно тя излъчва и приятна

мека топлина. Най-после, като дойдете до волята, от човека излиза бяла

светлина - цвят на добродетелите. Между три цвята - светъл, бял и розов - се

преплитат останалите цветове. Това преплитане на цветовете представя

човешката аура. По аурата ясновидецът познава докъде е достигнал човек в

своето духовно и умствено развитие. (105, 160-161)

•Всяко растение е обвито със седем различни цвята, които се

преплитат красиво и образуват неговата аура. (63, 318-319)

•Било е време, когато хората са виждали само три цвята, после -

четири, пет, шест, а днес виждат седем цвята. Ще дойде ден, когато те ще

виждат повече цветове от тия, които днес виждат. Те ще виждат цветовете

под инфрачервената и над ултравиолетовата светлина. (42, 257)

•Човек познава само седем цвята на Светлината, без да подозира, че

му предстои да открие още пет цвята. На Земята човек може да види само

дванадесет цвята на Светлината. (35, 8)

•Всеки цвят е свързан с известен род сили в човешкия организъм.

Червеният цвят е свързан със силите на сърцето, портокаленият - със силите

на ума, зеленият - със силите на волята, жълтият - със силите на душата,

виолетовият - със силите на духа. (42, 332-333)

•Съвременните учени са успели да разложат светлината на седем

цвята, които съставят първата гама. От тия седем цвята нагоре има по-високи

гами със същите цветове, но по-фини. Ако човек концентрира ума си, изолира

се от всички външни впечатления и се вглъби в себе си, той ще усети, че

потъва в един гъст, непроницаем мрак. След това в него започва да изгрява,

да се зазорява нещо и той се намира в Светлина, по-голяма от физическата.

Тази Светлина може да се разложи на същите седем цвята, само че тоновете

ù са по-меки и приятни. Като излезете от концентрирането, вие пак ще минете

през същата тъмна зона. Всички хора, които умират, минават през тази тъмна

зона. Без да е умрял, човек може да се излъчи, да отиде в тъмната зона. Ако

излъчването е съзнателно, той пак може да се върне на физическия свят. (42,

244)

•Ако човек има повече от червената светлина, а другите светлини

липсват, тогава той има предразположение да се гневи. (11, 74)

•И червеният цвят, от своя страна, е съставен от седем цвята с

различна интензивност на вибриране, с различен брой вибрации. Човек с

добре развито око може да различава седем краски на червения цвят и

разумно да се ползва от тях. Тези краски са негативни и трябва да се

превърнат в положителни. Те представят написана книга, която трябва да се

разгадае. Който може да раздели седемте краски на червения цвят една от

друга и да използва всяка от тях според нейните качества, той ще се

почувства напълно ободрен. (45, 78)

•Изучавайте Светлината със седемте и краски. Седемте краски на

Светлината представят седем пътища, през които човешкият ум е вървял в

развитието си. Червеният цвят е врата, през която Животът влиза. Червеният

цвят е израз на съзнателния живот на човека. Когато се разболее, човек

постепенно губи червения цвят на лицето си, което показва отсъствие на

здраве. (74, 60-61)

•Докато не придобие червения цвят, човек все ще бъде изложен на ред

болезнени състояния. Ако не възприема правилно портокаловия цвят, човек

ще изгуби своето индивидуално състояние. Ако не възприема правилно

зеления цвят, той ще спре своето растене. Ако не възприема правилно

жълтия цвят, той ще спре своето умствено развитие. Ако не възприема

правилно синия цвят, той ще започне да се изражда в религиозно отношение.

Ако не възприема правилно виолетовия цвят, човек постепенно ще почне да

губи силата на своята воля. (74, 163)

•Белият цвят е здравословен, той е цвят на щедрост. Докато косата е

черна, човек събира само в себе си. Щом побелее косата му, той започва да

раздава. Хората с черни коси са нетърпеливи, избухливи. Те изразходват

много енергия напразно. Хората с бели коси са кротки. (42, 253)

•Белият цвят създава здравословно състояние на човека. Белият цвят

носи здраве. Черният цвят предизвиква лоши, отрицателни състояния в

човека. Когато е болен, човек трябва да се облича в бели дрехи. Човек трябва

постоянно да сменя цветовете. Цветовете предизвикват движение, живот. Те

са енергии, които оказват различно влияние върху човека. Човек трябва да

мине през всички цветове, през всички тонове на цветната гама. При това

определено е по колко време трябва да прекара във всеки цвят, във всеки тон

на гамата. Ако в даден цвят прекара повече от определеното време, в него ще

стане известно втръсване.

Казвам: това, което знаете за приложението на цветовете по

отношение на облеклото на хората, се отнася и до техните мисли и чувства.

Всяка мисъл, всяко чувство, всяко действие е облечено в известен цвят като в

дреха. (14, 50-51)

•Всеки цвят има органическо и психическо действие. Чистият червен

цвят произвежда оживотворяване, но ако се възприеме нечист червен цвят,

той произвежда дразнене в човека. Чистият портокален цвят произвежда

благородното индивидуализиране, а нечистият подхранва егоизма. Чистият

жълт цвят произвежда вътрешно равновесие на чувствата - уравновесяване,

мир, тишина, спокойствие; ако е приет в нечист вид, образува болезнено

състояние. Чистият зелен цвят произвежда растене във всяко отношение, а в

нечист вид произвежда съхнене - и физическо, и психическо. Синият цвят в

олямо количество и в чист вид причинява подем, разширение на чувствата,

проявление на най-възвишени чувства в човека; в малко количество и в

неестествен вид произвежда съмнение, безверие. Тъмносиният цвят в чист

вид дава твърдост, решителност, устойчивост в убежденията, в чувствата, а в

нечист вид - непостоянство. Моравият цвят в чист вид произвежда сила на

характера, а в нечист - малодушие. (11, 77)

•При сегашното развитие на човечеството най-добре е хората да се

обличате дрехи, които имат меки, приятни цветове, за да се смекчават

чувствата им. Мнозина носят връзки или дрехи с ярки, неподходящи за тях

цветове, които се отразяват вредно върху тяхната нервна система.

Всеки цвят има свое предназначение, което учените хора знаят.

Например зеленият цвят е материалистически; червеният цвят е активен, той

е цвят повече на животните; портокаленият цвят е на крайния

индивидуализъм. Единствените цветове, които съответстват на сегашното

развитие на хората, са ясносиният и ясножьлтият. Синият цвят на небето

действа успокоително. (106, 107)

•Анемичният трябва да се облича с червени дрехи. Той трябва да

вземе червения цвят от цветята.

Най-красивите шарки ще намерите в растенията. Растенията

представят най-великата художествена изложба. Те представят страници от

великата Божествена книга. (34, 259)

•Може да се изучава възпитателното значение на цветовете, като се

112култивират в градината цветя с разни краски. Всяка мисъл произвежда особен

цвят. (11, 77)

•Цветята крият в себе си лечебна сила. Добре е малокръвният да

отглежда червени цветя. Червеният цвят съдържа магнетична сила, която

тонира нервната система на човека. (90, 231)

•Синият цвят внася успокоение в човека Небесният цвят действа

особено успокоително на нервната система. (101, 62)

•Когато страдате от главоболие, очеболие, ревматизъм или друга

някаква болест, правете опити с цветните лъчи, да видите как ще се отразят

върху организма ви. Много начини има, по които човек може да се лекува, но

лекуването с цветни лъчи е един от най-евтините. (45, 79)

•Страхът се лекува само чрез жълтия цвят. Гневът с какво се лекува? -

С розовия цвят. Това показва, че тъмночервеният цвят трябва да се превърне

в розов или в син. (64, беседа 6, 90)

•Работете с цветовете; с различните краски като методи за лекуване и

за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви. Всички хора не

се нуждаят от един и същ род енергии, затова именно всички не обичат един

и същ цвят. Ако нямате предмети, които да ви свързват с различните цветове,

работете мислено, като изговаряте такива думи, които ще събудят у вас

съответни цветове. Запример, ако кажете думата "син", веднага си

представяте или тъмносин, или ясносин цвят. Първият е цвят на долината,

затова ви сваля ниско, в долината на Живота. Ясносиният цвят ви напомня

небе, височина, затова издига мисълта ви високо, на някой планински връх.

Също така и другите цветове произвеждат различни състояния в човешката

мисъл. (6, 205-206)

•Страхът всякога показва слаба воля. Той се дължи на отсъствието на

сила.

Когато страхът се проявява силно в някого, добре е той да възприема

портокаловия цвят като средство за балансиране на силите; с него той може

да се лекува. Ако се страхувате вечер, денем гледайте да асимилирате

портокаловите лъчи на Слънцето и тогава страхът ще стане нормален, ще се

превърне в благоразумие. Било е време, когато страхът - чувството на

предпазливост - е бил на място, а днес страхът е анормален, превърнат в

болезнено чувство. (108, 3-5)

•Ето как да се лекува кашлицата: веднага пратете в дробовете си

Светлина. В гърлото пратете портокалените лъчи, после - сините, зелените.

Кашлицата всякога детонира организма на човека. По този начин ще се

ускори лекуването. (68, беседа 25,8)

•Червеният цвят действа върху аурата на човека, прави го активен.

Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям

индивидуалист. Жълтият цвят дава простор и успокояване на ума. Колкото

повече навлизате в тъмните цветове, например в тъмносиния, вие усещате

тъга, скръб в душата си. Светлите цветове - ясносиният, ясножълтият -

действат успокоително върху нервната система. Синият цвят е среда за

духовния живот на човека. Зеленият цвят регулира магнетичните и

електричните течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето.

Който иска да расте и здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеления

цвят. Виолетовият цвят има отношение към волята на човека. (45, 105-106)

113•Който е развил чрезмерна чувствителност в себе си или страда от

неврастения, нека използва синия цвят на Светлината. Всяка сутрин да прави

обливане със сините лъчи на Светлината върху главата, гърдите и стомаха

си. Изобщо добре е човек да отправя сини, жълти или портокалови лъчи към

онези органи на тялото си, в които чувства излишна енергия. Понякога на

някои места в организма на човека става известно подпушване, което създава

анормални състояния. Той трябва да облива тялото си със сини и жълти лъчи

на Светлината. Човек може да приема тези лъчи от Слънцето. Първоначално

той ще си служи със стъклена призма. С помощта на тази призма човек може

да получи слънчевия спектър на стената. Като получи спектъра, той трябва да

съсредоточи вниманието си към синия цвят и да се опита да го възприеме в

себе си. След това нека затвори очите си, да види може ли същият цвят да се

отпечата в мозъка му. Като прави тези упражнения, той ще може, когато

пожелае, да произведе синия, жълтия или кой и да е цвят в мозъка си и да се

лекува. Когато правите тези опити, в първо време ще настане в съзнанието ви

голяма тъмнина. След известно време върху мозъка ви като върху екран ще

блесне малка светлинка, както се зазорява на хоризонта. Тази светлина

постепенно ще се увеличава, докато се засили толкова, че може да лекува.

Вие можете да използвате цветните лъчи направо от Слънцето, но

трябва да знаете под какъв ъгъл да отправяте погледа си. Когато слънчевата

светлина е силна, вие трябва да я приемете през клепачите си. Най-лековити

са слънчевите лъчи сутрин от 8-9 ч. (45, 83-84)

•Такава призма, която разлага слънчевите лъчи, съществува и в

човешкия мозък. Който е развил в себе си тази призма, той може да се лекува

с нея. Ако гърлото ви боли, вие можете да отправите към него портокаловия

цвят. След известно време вие ще почувствате поне малко подобрение. Човек

може да се ползва не само от цветовете на спектъра, но и от неговите

светлинни лъчи. Ако мозъчната призма на някой човек не е развита, той може

да се лекува със стъклена. Пък и да е развита донякъде, за предпочитане е

да се ползва от стъклена призма, защото мозъчната изисква по-голямо

напрежение на мозъка, по-голямо концентриране на мисълта. Който не

разбира законите, при които може да си служи с тази призма, той ще се

почувства зле. Защо? Защото само в някои мозъчни центрове нахлува повече

кръв, а в други не става никаква промяна. Това нееднакво разпределяне на

кръв в мозъчните центрове се отразява болезнено върху целия организъм.

(45, 75-76)

•Червеният цвят на лицето показва добро храносмилане и правилно

дишане.

Аз поддържам вътрешната, а не външната козметика. За да придобие

червен цвят на лицето си, човек трябва да си представи този цвят във

въображението си, да се свърже с всички тонове на червената краска. Като се

упражнява така, той няма да забележи как ще се яви червена краска на

лицето му. Щом придобие тази краска, той ще се почувства по-здрав, по-

любвеобилен. (74, 162-163)

•За вас не е важно да живеете в краските на цветовете, но в енергиите

на тия цветове. Който иска да преобрази живота си, той трябва да се свърже

със самата Светлина, да се ползва от нейните енергии. (85, 45)

•Преди да е заболял още, човек може да се лекува с цветните лъчи.

114Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат по един

цветен лъч. Седемте цвята пък представят слънчевия спектър. Колкото по-

силен е цветът, толкова по-близо е до нас светът, който изпраща този цвят.

От цветовете на дъгата можем да познаем към коя област се движим. Кой

цвят преобладава на Земята? - Зеленият цвят. Всички същества на Земята са

потопени в зеления цвят. Същевременно ние сме свързани с всички планети

и слънца. (45, 77-78)

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...