Jump to content

1934_05_18 Основният тон


valiamaria

Recommended Posts

Аудио - чете Ангелина Михайлова

"Перпендикулярно отношение", Младежки окултен клас Година 13 (1933 − 1934),

Издателска къща „АЛФА-ДАР“ − София, 2004

Книгата за теглене - PDF

Съдържание на томчето

ОСНОВНИЯТ ТОН

„Добрата молитва "

Важно ли е човек да помни какво е ял вчера? Могат да те питат какво беше яденето. Представете си, че вие сте един художник и рисувате. Имате известна идея, която вашият ум трябва да нанесе на платното. Ако идеята е само в ума ви, вие мислите за нея. Тя е само във вашето съзнание. Но искате да реализирате тази идея. В един ден една картина не се свършва; някоя скица може да се свърши. По какво се отличава една скица от една картина?

Някои неща могат да ви се видят, че са разхвърляни, а някои неща ще ви се видят, че са събрани, имат връзка. Кога нещата се събират? Когато са в един малък мащаб. Представете си, че имате едно лице, което има 10 километра в диаметър. Една човешка глава, която има 10 километра в диаметър; ушите поставени някъде. Какво съотношение ще забележите между ушите, после как ще бъде поставен носът. Очите на какво разстояние ще бъдат? Можете ли да направите едно изчисление? Ако диаметърът е 10 километра, то очите на какво разстояние ще бъдат едно от друго? - На 5 километра. Понеже природата е крайно икономична в материалите си, тя не намира за практично такова нещо, рядко прибягва към такова грамадно лице.

Това са отвлечени въпроси, които не могат да интересуват вашето съзнание, поне сегашното, което имате. Сегашното ви съзнание е повече погълнато от друго (дали е важно, то е друг въпрос), повече отколкото са всички други философски въпроси. Например вие мислите как ще прекарате живота си или откъде човек ще добие своята храна? Има някои неща, които хората в своето съзнание почти ги считат за второстепенни. Някой път човек разчита на себе си, но не знае как да го направи. А някой път разчита на провидението и не знае как да иска от него. Да допуснем, че някой от вас е виртуоз. Поканят го да свири на пиано, поканят и друг един обикновен пианист. Вторият се извинява, че 4-5 дни не е свирил, че малко е неразположен, че това, което е свирил, не го е проучил. Питам: Защо този музикант ще се извинява? Или някой певец - кои са му съображенията, че се извинява, че се стеснява? Един добър певец може ли да се стеснява? Кои се стесняват? - Слабите певци. А на силните певци всякога им е приятно. И преди да поискате, той ще ви запее. Слънцето няма да ме чака аз да му кажа да изгрее, то ще си изгрее на общо основание и който иска, да го гледа.

Сега основната мисъл: Какво ние подразбираме - че животът не е разумен или че светът е разумен? Когато някой направи един нов хотел някъде, каква е целта? Да седи като някое украшение ли? Или да го посещават пътуващите и да си плащат. Стаите са определени там по размери. Някои са първоразредни, после има второразредни, треторазредни и т. н. Най-богатите, като дойдат, ще кажат: „Имате ли първостепенни стаи?" Онези, които имат по-малко пари, ще кажат: „Имате ли второстепенни стаи." А бедните ще кажат: „Имате ли третостепенни стаи?" Защо търсите първи разряд? - Защото имате много пари. Защо търсите втори разряд? - Защото имате малко пари. А третият? - Защото е беден.

Който има много знание, търси първоразредни стаи. Който има средно знание, търси второразредни стаи. Мнозина може да говорят върху здравето, но каква е основната идея на здравето? Кой е здравият човек? Ние може да кажем, че който мисли добре, чувства добре и действа добре, е здрав. Но кои са сега правилата? Коя е отличителната черта на един човек, който мисли правилно? Едно изяснение. Кое е отличителното качество на твърдата материя (Устойчивостта.) А на течната материя? (Няма форма.) А на въздухообразната материя? Твърдата стои. Течната тече, а въздухообразната се разширява. Да допуснем, че вие имате една идея, която има състоянието на твърдата материя. Вие казвате: „Устойчива." Какво подразбирате под думите устойчива идея? Две неща може да се крият в това: устойчива, че при всичките изпити тази идея не изневерява, може да разчитате на тая идея, или тя е устойчива по отношение на вас. Че тази идея не се дели от съзнанието ви.

Може да се зададе такъв един въпрос. Ако природата е разумна, каква цел е имала тя, поради която е създала всички тези човешки форми с голямо разнообразие? Дали всички тези форми, които тя е създала, са целесъобразни? Или това са нейни опити и тя не е достигнала до една форма. Направила е тя първия опит, втория, третия, четвъртия, петия и продължава да прави и още не е достигнала до целта, защото хората, които съществуват, не са завършени картини. После по отношение на вътрешното съдържание човешката мисъл постоянно се мени, има противоречия. Вземете идеята за добрия живот. На младини това се разбира по един начин, на средна възраст по друг начин, а пък в напреднала възраст другояче. Ако съберете тия три възгледа, кой е по-верен възглед? Ако попитате едно дете кой е добрият живот, детето ще каже. Все пак и възрастният, и старият ще кажат, но има ли нещо общо, една вътрешна връзка? Предметът, по който сега ви говоря, е отвлечен и вас не ви интересува. Представете си, че вие сте гладен човек; 4-5 дни сте гладували, краката ви са слаби. Някой идва и иска да направи с вас екскурзия - 10-20 километра, вие нямате разположение, ще кажете: „Слаби са краката ми, уморен съм." Кое е онова, което уморява човека? Например има хора, които, като са работили дълго време, са уморени. Слушал съм някои хора, които казват: „Уморен съм вече от живота." Той мисли, мисли и, като не може да разреши проблема, най-после се уморява. Например хлопаш 20 пъти на едно място за пари и не ти дават. Предлагат разни условия, но пари не идват. Искаш да построиш едно триетажно здание, но нямаш пари. Как се казва тази работа, която не върви? Когато една търговска работа не върви, как се казва това състояние? Наполовин цена продават. Казвате, че спаднала цената на едни продукти. Например вие сте един овощар, цената на овощията спаднала наполовина, на вас ви се завърти умът. Ябълките вчера бяха 20 лева, а днес са 5 лева килограма, завърти ви се ума. Защото имаш 10 хиляди килограма ябълки, от 20 лева цената спаднала на 5 лева, ти губиш 15 лева. Колко е загубата ти? Ти губиш 150 хиляди лева. Какво е загубил този човек? Тези 150 хиляди лева загубени ли са? Представете си, че аз напиша едно число - 5 676. Представете си, че напиша тая цифра. Но представете си, че напиша първите три цифри, а последната не съм написал. Напиша 567, едната цифра не я пиша. Тази цифра изгубена ли е? Кои цифри са изгубени? То е отношение. Това, което ни засяга, то е така. Ти пишеш числото, но те са 5 676 стъпала, наредени са тия стъпала. Да допуснем, че тези стъпала са изгубени и казвате: „Без 6 стъпала може." Ако тези стъпала едно под друго изведнъж липсват, как ще минеш по стълбата? Ако тази стълба е направена, като липсват тези стъпала, може ли да вървите по нея? (Не.) Какво трябва да направите? (Трябва да се направят.) Вие казвате: „Какво от това, че липсва една цифра." Работата не върви. Не може да се качиш, ако нямаш тези 6 стъпала.

Отивате вие при огнището и казвате: „Липсва дилафът." А пък искате да вземете огън от огнището. В човека всяка идея има свое предназначение. И когато има нужда от тази идея, то тя трябва да е на място и трябва да работи. И на тази идея трябва да разчиташ. Представете си, че минавате през широка река, която има 10 метра широчина. Представете си, че имате един лодкар, който иска да прекарва пътници с лодка, която е направена от захар, има втора лодка, която е направена от здраво дърво и трета, която е направена от злато. Какво ще стане с тази лодка, която е направена от захар? Ще може ли да минете от единия край на реката до другия край? Най-малко ще се образува една дупка, ще има една авария. Всички онези параходи, които са претърпели катастрофа, са направени от захар. Които са направени от дърво и които са направени от злато, с тях нищо не става. Ако не разбирате, вие може да ми кажете, че златото не е толкова твърдо. Ще кажете, че желязото е по-устойчиво. Не е практично да се направи параход от злато. И най-сетне няма златни параходи. Но в умствения свят всички параходи са направени от злато. Ние говорим, че там са направени от злато, а тук, на земята, не са направени от злато. Ти имаш една идея и я наричаш свята. От какво е направена тя? Може да считаш, че тази идея е направена от някаква проста материя, поне външната форма на идеята.

Сега минавам към друго. Вие имате двама души приятели. Единият, който е винаги готов да ви услужи, ще направи както трябва, а пък другият ще ви обещае много и все ще се извинява, че това станало, че онова станало. Единият ще направи къщата, както искате, а при другия все ще има някакъв дефект. Как ще си обясните? Защо единият е точен и изправен, а другият е немарлив. Той се извинява, че условията са били такива. Как ще си обясните това? (Според любовта.) Който обича повече, върши. Когато обичаш и не можеш да го направиш, тогава? Например всеки обича да бъде учен човек, знатен, а пък не може да бъде знатен. Представете си, че сте един поет, искате да бъдете знатен. Кои са условията? Първо, поетът трябва да бъде богат с думи, с речта, после трябва да бъде богат с идеи. И да знае начина как да ги изрази. Кажете ми сега едно изречение, което никой не го е казал. Турете ми една нова форма. Дайте ми сега една нова форма. Ще ми бъде приятно да чуя формата, която никой да не е казвал. Можете ли да ми кажете? В Америка има премия за онзи, който каже една идея, която не е казвана. И досега няма кандидати. Отде ще я намериш? Трябва да я извадиш отнякъде. Имате ли някаква нова идея? Във вас се крие една мисъл. Тази мисъл дали е нова, която никой друг не е имал? Или може би хиляди други са мислили за нея.

MOK-13-11-1.GIF

Представете си, че един художник рисува един нос, прави го малко вирнат (фиг. 1). На този нос може ли да разчитате? Защо? Че това е един нос. Каква опасност има? Ако е златен нос, не може да разчитате на него. Допуснете, че един художник е нарисувал един бюст, носът му е направен толкова хубаво, като че е от злато. Ще търсите ли, че носът му е малко крив? Най-сетне, ако не харесате бюста, продавате го и вземате пари. Важно ли е в един бюст как е направен носът? Ако е направен от злато? Ако носовете ви са направени от злато има опасност да ви продадат. Това не е износно. Носът трябва да бъде направен от най-хубава материя, която да не се продава, да няма пазар за нея. Знаете ли от какво е направен човешкият нос? Носът се отличава по своя строеж, качества има. Има нещо, с което той се отличава. Какъв извод ще направите сега от числото 5 676? 6-те два пъти се повтаря. Допуснете, че в едно семейство едно име се повтаря два пъти. Да допуснем, че вас са ви кръстили на името Иван или Димитър. Колко букви има Иван?* - 5. На френски Jean има четири букви. На английски John, на немски Johann с колко букви е? На еврейски как е? - (На еврейски е Jokanan.) Кои са буквите на еврейски? Първата буква е във вид на запетая. Втората буква е във вид на печатно П, само че не е съединено на единия край, както е съединено П. Най-първо вие изучавате себе си. Вие не сте се спирали да мислите в дадения случай какво представяте. Вашата идея за самите вас не е много определена. Нямате ясна представа за себе си. Някой път човек трябва да има ясна представа за себе си. Каква представа има за себе си човек? Всякога трябва да имате поне три неща, на които може да разчитате. В дадения случай трябва да разчитате на ума си. И всичките нещастия произтичат от това, че в даден момент не може да разчиташ на ума си. В даден момент трябва да разчиташ на ума си, в даден момент трябва да разчиташ на своето сърце и в даден момент трябва да разчиташ на своята воля. Защото, ако в даден момент не може да разчиташ, тогава какво ще стане с твоето сърце. Някой път става тежко на сърцето ти. Не може да разчиташ на ума си и следствие на това сърцето има двойна работа. А някой път ще се пръсне умът ти от работа, не върви. Тогава сърцето не взема участие в твоята работа. А пък някой път волята не взема участие. Следователно, когато ти не може да разчиташ на своя ум и сърце, тогава казваме, че няма морален устой. Когато не можеш да разчиташ на своя ум и сърце, тогава твоята воля не е в сила да издържа.

Когато започнете каквато и да е работа, да сте напълно уверени, дали може да разчитате на своя ум, сърце и воля. Ако може да разчиташ, добре. Но ако не може да разчиташ, не я предприемай. Работата, при която не може да разчиташ на своя ум и сърце, няма да се свърши сполучливо. И при всяка несполука ще търсите причината за несполуката или в ума, или в сърцето, или във волята. Причината може да е или в ума, или в сърцето, или пък може да е и в двете. Ако волята не може да издържи, причината е в ума и сърцето. Когато сърцето не може да издържи, причината е в ума и волята. А когато умът не може да издържи, причината е в сърцето и във волята.

Сега заключението и продължението. Вземете основният тон до и после ми. Какво представлява до в дадения случай? Аз представям до така: във всяка гама има един тон, любим тон, той е за тебе основният тон. Основният тон е любимият тон, оттам започваш. Той е основният тон нагоре и надолу. По отношение на човешкото съзнание музиката играе важна роля. За пробуждане на човешкото съзнание играе важна роля. Основен тон е центърът на една окръжност. Там, отдето излизат всички радиуси. Основният тон е там, дето почва да функционира вашето съзнание. Но този основен тон трябва да има спокойствие, да не се мени, да е устойчив. Ако центърът на една окръжност се мени, тогава няма да имате ясна представа за всичките ония точки, които се намират по периферията. Ако не може да вземете вярно основния тон, то и другите не можете да вземете вярно. Ако основният тон не вземете вярно и ако му липсват някои вибрации, то ще липсват и на другите. Вземете една кибритена клечка. Кой е основният тон на кибритената клечка? - Основният е, като драснете, да запалите. Запалването на клечката, това е основният тон. Първият път просветне малко, но не се запали. Втория път също. Значи основният тон е онзи, който може да запали клечката. Основният ви тон може да даде подтик на всяка мисъл във вас. И в пеенето - пееш, пееш и няма вдъхновение. Като дойде основният тон, ти вече имаш разположение да пееш, да свириш и т. н. И този основен тон ти дава подтик, отваря ти известни перспективи.

Водата всякога обича тези кюнци, които не й правят препятствие. А пък онези кюнци, които й правят препятствие, пука ги.

„Отче наш"

31 лекция от Учителя, държана на 18 май 1934 г., София, Изгрев.

  • Иванъ, според стария правопис, (б. р.)
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...