Към съдържанието

  • Log In with Google      Sign In   
  • Регистрация


                       


Автор

Информация за файла

  • Качен: 28 сеп 2015 13:54
  • Последно обновен: 28 сеп 2015 14:12
  • Размер: 59,6MB
  • Прегледи: 799
  • Сваляния: 135

Свали Георги Куртев Животопис

- - - - -Още снимки
Посвещава се на онези Братя от АЙТОСКОТО братство с белите ризи, червените пояси и черните потури, които построиха салона на ИЗГРЕВА 1927 година в СОФИЯ където УЧИТЕЛЯ на ВСЕМИРНОТО БЯЛО БРАТСТВО до 27.XII.1944 година предаваше СЛОВОТО

НА БОГА

за идното човечество на Vlma раса.
От д-р Вергилий Кръстев


СЪДЪРЖАНИЕ

1. На брат Георги Куртев - от Георги Събев... 5

2. Неговия завет - от Георги Събев 5

3. Моят баща Георги Куртев - от Дора Куртева 6

4. Георги Куртев - спомени от внучката му Нздка Боева  10

5. Човекът който живееше с Бога - от Борис Николов  18

6. Георги Куртев - спомени от Борис Николов 20

7. Слово за Георги Куртев по случай една година от заминаването му - от Мария Тодорова /1898 -1976 год./ 23

8. Георги Куртев - спомени от Мария Тодорова 26

9. Истинското подвизаваме - от Мария Тодорова 30

10. Изпитът - от Мария Тодорова 33

11. Религиозно и духовно съзнание - от Мария Тодорова 35

12. Души в почивка - от Мария Тодорова 37

13. Из тефтерчето на Георги Куртев 40

14. Изтория на братската градина в Айтос - от Герги Събев... 45

15. Георги Куртев - кратък животопис - от Георги Събев 57

15. 1. Закуски и уроци : 57

15. 2. Георги като чираче 57

15. 3. Георги изпуснал виното 58

15. 4. Торба с пари в Скалак 58

15. 5. Туркинчето Гюлсюм си търси жених 59

15. 6. Санитарната школа...» 59

15. 7. Запознаване с Библията 60

15. 8. Запалили кошарката му 60

15. 9. От враг - приятел .« 61

15. 10. Твоето място не е тук 62

15. 11. С пушка или Библия 62

15. 12. Начало на духовното пробуждане 64

15. 13. Изявлението на пророк Елисей 64

15. 14. Първата сказка по френология „ 65

15. 15. Втората сказка по хиромантия 65

15. 16. Отказ от тютюнопушене ! 66

15. 17. Последния сеанс в Айтос 1912 год 66

15. 18. Първата беседа в Айтос   66

15. 19. Запознаване с вегитарянството   67

15. 20. Огнената риза 67

15. 21. Ето човекът 67

15. 22. Солунската песен  68

15. 23. Как си дошъл  69

15. 24. Трите хляба от Скопие 70


5. 25. Този хляб, mu ще го раздаваш   71

15. 26. На гости В село Изворище 71

15. 27. Уволнен по съкращение  72

15- 28. Решили да бият попа 72

15. 29. Намерената кесия  73

15. 30. Да живееш за истината /4

15. 31. При болното дете  75

15. 32. Молитвата на туркинята 75

15. 33. Пет минути преди дванадесет 76

15. 34. Влакът спря в полето 76

15. 35. Истинският човек 77

15. 36. Помай на бедната вдовица 77

15. 37. Гледай, нагледай му се   78

15. 38. Поканен за събор 78

15. 39. Кой да бъде ръководител? 79

15. 40. На изпит за двадесет години  79

15. 41. Разкаяла се 79

15. 42. Необикновения гост 80

15. 43. Изчезналата бяла риза  81

15. 44. Помоли се сърдечно   82

15. 45. Святия човек - файтона и Мустафа .83

15. 46. От кое да се откажа - от момата или от идеите 84

15. 47. Коя жена да се изпъди - на бащата или на сина 85

15. 48. Строежът на заслона и смачкания пръст 86

15. 49. Ти кога си тръгнала 87

15. 50. Оставили колата? 88

15. 51. Как бр. Куртев му помогнал 90

15. 52. Как работеше бр. Георги Куртев 90

15. 53. Дясната ръка на Георги Куртев - бр. Божил Иванов 92

15. 54. Как да ни познавате? 96

15. 55. Невидимите и видими пътища 97

15. 56. Двата портрета на Георги Куртев 97

15. 57. Пословична откровенност   98

15. 58. Последното слово на бр. Георги Куртев  99

15. 59. Изпращане на далечно пътешествие 100

16. История на чешмата-паметник "Тополица“ -

от Георги Събев  103

17. Георги Куртев - поема от Пенка Краевз 110

18. Из царството на спомените - от д-р Вергилий Кръстев 113

19. Обръщение 110

20. Послепис  , 117

Случайни файлове