Jump to content

Поредица с книжки с тематични извадки от Беседите

58 files

 1. АНГЕЛИТЕ И ХОРАТА

  АНГЕЛИТЕ
  И
  ХОРАТА


   
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ДУХОВЕН СВЯТ. 5
  КЪДЕ Е ДУХОВНИЯТ СВЯТ.. 5
  КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ДУХОВНИЯТ СВЯТ?. 5
  СВЯТ НА ЧУВСТВАТА.. 6
  СВЯТ НА СЪРЦЕТО.. 7
  СВЕТЪТ НА АНГЕЛИТЕ. 7
  МУЗИКАЛЕН СВЯТ. 9
  АНГЕЛИТЕ.. 9
  ВИДОВЕ АНГЕЛИ.. 13
  КАЧЕСТВА НА АНГЕЛИТЕ. 15
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С АНГЕЛИТЕ.. 17
  ВРЪЗКА.. 17
  АНГЕЛ ХРАНИТЕЛ.. 18
  СРЕЩИ.. 18
  ГРИЖИ.. 21
  НАБЛЮДЕНИЕ. 22
  ИДЕИ.. 22
  ИМПУЛС.. 22
  мисли.. 22
  НАПЪТСТВИЯ.. 23
  помощ... 24
  СЪВЕТИ.. 27
  ПОДАРЪЦИ.. 27
  ПОСЕЩЕНИЯ.. 28
  ИЗПИТИ.. 28
  БЛАГОДАРНОСТ КЪМ АНГЕЛИТЕ.. 28
  ЧОВЕКЪТ И АНГЕЛИТЕ.. 29
  АНГЕЛИ НА ЗЕМЯТА.. 30

  360 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 2. БЛИЗОСТ МЕЖДУ ХОРАТА

  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  БЛИЗОСТ МЕЖДУ ХОРАТА.. 6
  ОТНОШЕНИЯ.. 6
  РАЗСТОЯНИЕ МЕЖДУ ХОРАТА.. 7
  ПРИБЛИЖАВАНЕ.. 7
  БЛИЗОСТ.. 7
  СБЛИЖАВАНЕ.. 9
  СВЪРЗВАНЕ.. 9
  СЪОТВЕТСТВИЕ.. 10
  ВРЪЗКИ.. 10
  ДРУЖБА.. 11
  СДРУЖАВАНЕ.. 12
  СЪЕДИНЯВАНЕ НА ХОРАТА.. 12
  ПОЗНАТ ЧОВЕК.. 13
  БЛИЖЕН.. 13
  БЛИЗОСТ.. 13
  КОЙ НИ Е БЛИЖЕН.. 13
  ОТНОШЕНИЯ С БЛИЖНИТЕ.. 14
  ЛЮБОВ И ОБИЧ КЪМ БЛИЖНИЯ.. 14
  ЖЕРТВА ЗА БЛИЖНИЯ.. 15
  ПОМОЩ ЗА БЛИЖНИЯ.. 16
  ИЗПРАВЯНЕ БЛИЖНИЯ.. 17
  ПОЛЗА ОТ БЛИЖНИЯ.. 17
  БРАТ.. 17
  ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БРАТЯТА.. 18
  КАЧЕСТВАТА НА БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ.. 19
  КАК ДА ЖИВЕЕМ КАТО БРАТЯ И СЕСТРИ.. 19
  БРАТСКИ ЖИВОТ.. 19
  БЪДЕЩЕ.. 20
  ПРИЯТЕЛ.. 20
  ПРИЯТЕЛЯТ.. 20
  ПРИЯТЕЛСТВО.. 21
  ВИДОВЕ ПРИЯТЕЛСТВА.. 22
  ЛЮБОВ, ИСТИНА И ПРИЯТЕЛСТВО.. 22
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ПРИЯТЕЛСТВОТО.. 23
  СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРИЯТЕЛСТВО.. 24
  ДРУГАР.. 25
  МАЙКА.. 26
   
  Всички хора се стремят към новото, към нов живот. Новият живот, обаче, изисква нови разбирания. В новия живот разбиранията за майка, за баща, за брат и сестра, за учител, за ученик, ще бъдат съвършено различни от сегашните. Който не се проникне от новите идеи, той не може да влезе в НОВИЯ ЖИВОТ. (царският ПЪТ НА ДУШАТА - 186).

  207 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 3. В зората на новия живот

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  ПРЕДГОВОР.. 4
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 5
  УВОД.. 9
  І ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА.. 11
  животът.. 11
  ОПРЕДЕЛЕНИЕ.. 11
  ОТ КЪДЕ ИДЕ ЖИВОТЪТ?. 12
  ВИДОВЕ ЖИВОТ.. 13
  ФИЗИЧЕСКИ ЖИВОТ.. 13
  ЖИВОТИНСКИ ЖИВОТ.. 13
  ЛИЧЕН ЖИВОТ.. 13
  ЧОВЕШКИ ЖИВОТ.. 14
  ВРЕМЕНЕН ЖИВОТ.. 15
  СВЕТСКИ живот.. 15
  МАТЕРИАЛЕН живот.. 15
  РЕАЛЕН живот.. 16
  ОБИКНОВЕН ЖИВОТ.. 16
  МЕХАНИЧЕСКИ ЖИВОТ.. 17
  СЪЗНАТЕЛЕН живот.. 17
  ВЪНШЕН ЖИВОТ.. 18
  ВЪТРЕШЕН ЖИВОТ.. 18
  ЛЕСЕН живот.. 18
  ОРГАНИЗИРАН ЖИВОТ.. 18
  РАЗУМЕН ЖИВОТ.. 18
  ДОБЪР ЖИВОТ.. 19
  ЧИСТ ЖИВОТ.. 19
  ИДЕАЛЕН ЖИВОТ.. 19
  КРАСИВ ЖИВОТ.. 20
  ЦЕЛОКУПЕН ЖИВОТ.. 20
  СТАР ЖИВОТ.. 20
  ИСТИНСКИ ЖИВОТ.. 20
  ВИСОК ЖИВОТ.. 21
  СЪВЪРШЕН ЖИВОТ.. 21
  ДУХОВЕН ЖИВОТ.. 21
  НЕБЕСЕН ЖИВОТ.. 22
  БОЖЕСТВЕН ЖИВОТ.. 22
  НОВ живот.. 23
  РАЗБИРАНЕ НА ЖИВОТА.. 23
  СМИСЪЛ НА ЖИВОТА.. 24
  СЪДЪРЖАНИЕ НА ЖИВОТА.. 26
  ПРОЯВИ НА ЖИВОТА.. 26
  ПРОВОДНИЦИ НА ЖИВОТА.. 27
  ФАКТОРИ НА ЖИВОТА.. 27
  ВЛИЯНИЯ В ЖИВОТА.. 27
  ЦЕННОСТИ В ЖИВОТА.. 28
  УСЛОВИЯ В ЖИВОТА.. 28
  УСЛОВИЯТА.. 28
  СРЕДА И УСЛОВИЯ.. 29
  ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ УСЛОВИЯ.. 29
  НЕОБХОДИМИ УСЛОВИЯ.. 30
  ИЗПОЛЗУВАНЕ НА УСЛОВИЯТА.. 30
  СПРАВЯНЕ С УСЛОВИЯТА.. 30
  ГОСПОДАР НА УСЛОВИЯТА.. 31
  ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА.. 31
  НОВИ УСЛОВИЯ.. 32
  ПОЛЮСИ НА ЖИВОТА.. 32
  ДВЕТЕ СИЛИ.. 32
  ДОБРО И ЗЛО.. 33
  злото.. 35
  ДОБРОТО.. 38
  РАЙ И АД.. 39
  АДЪТ.. 40
  РАЯТ.. 41
  ЗАДАЧИ В ЖИВОТА.. 42
  опитности.. 43
  ІІ ЖИВЕЕНЕ НА ЗЕМЯТА.. 44
  ЖИВЕЕНЕ.. 44
  ПРИЛАГАНЕ.. 45
  ПРОЯВИ.. 47
  ПОСТЪПКИ - ДЕЙСТВИЯ.. 48
  ПРАВЕНЕ.. 50
  ДЕЛА.. 52
  ПОСТИЖЕНИЯ.. 52
  УСПЕХ.. 53
  ПРИДОБИВКИ.. 54
  БЛАГА.. 54
  ИЗТОЧНИЦИ.. 54
  УСЛОВИЯ.. 55
  БЛАГА ЗА ВСИЧКИ.. 56
  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.. 56
  ПОЛЗА.. 57
  БЛАГОДАРНОСТ.. 57
  БОГАТСТВО И БЕДНОСТ.. 57
  БОГАТСТВО.. 58
  ДУХОВНО БОГАТСТВО.. 59
  БОГАТСТВОТО И ДРУГИТЕ ПРИНЦИПИ.. 60
  СТРЕМЕЖ КЪМ ЗАБОГАТЯВАНЕ.. 60
  РАЗБОГАТЯВАНЕ.. 60
  ЗАПАЗВАНЕ НА БОГАТСТВОТО.. 61
  ПОЛЗА ОТ БОГАТСТВОТО.. 62
  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БОГАТСТВОТО.. 62
  БОГАТ ЧОВЕК.. 62
  ОТНОШЕНИЕ КЪМ БОГАТИТЕ.. 63
  БЕДНОСТ.. 63
  ПАРИ.. 64
  ГОСПОДАРИ И СЛУГИ.. 66
  ПРОТИВОРЕЧИЯ.. 67
  ЗАЩО СЪЩЕСТВУВАТ ПРОТИВОРЕЧИЯ?. 67
  ВИДОВЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ.. 68
  КЪДЕ СЪЩЕСТВУВАТ ПРОТИВОРЕЧИЯ.. 68
  КОГА ИМА ПРОТИВОРЕЧИЕ.. 68
  ПОЛЗА ОТ ПРОТИВОРЕЧИЯТА.. 69
  СПРАВЯНЕ С ПРОТИВОРЕЧИЯТА.. 69
  И3КУШЕНИЯ.. 70
  изпити.. 72
  ИЗПИТАНИЯ.. 73
  ПОГРЕШКИ.. 74
  ВИДОВЕ ПОГРЕШКИ.. 76
  ЧУЖДИТЕ ПОГРЕШКИ.. 76
  ОСЪЗНАВАНЕ НА ПОГРЕШКИТЕ.. 77
  ИЗПРАВЯНЕ НА ПОГРЕШКИТЕ.. 77
  КАК ДА ИЗПРАВИМ ПОГРЕШКИТЕ?. 79
  ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ПОГРЕШКИТЕ.. 80
  НЕ СЕ СПЪВАЙ - ВЪРВИ НАПРЕД! 80
  ГРЯХ.. 81
  мъчнотии.. 82
  КАКВО Е МЪЧНОТИЯ?. 82
  ПРИЧИНИ.. 82
  ВИДОВЕ МЪЧНОТИИ.. 83
  СПРАВЯНЕ С МЪЧНОТИИТЕ.. 83
  ПОМОЩ ПРИ МЪЧНОТИИ.. 85
  ПОЛЗА ОТ МЪЧНОТИИТЕ.. 85
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ МЪЧНОТИИ.. 86
  СТРАДАНИЕ.. 87
  КАКВО Е СТРАДАНИЕ?. 87
  ВИДОВЕ СТРАДАНИЯ.. 88
  ПРИЧИНИ ЗА СТРАДАНИЯТА.. 89
  ПОЛЗА ОТ СТРАДАНИЯТА.. 91
  СПРАВЯНЕ СЪС СТРАДАНИЯТА.. 93
  БЕЗ СТРАДАНИЯ.. 94
  БОЛЕСТИ.. 94
  СМУЩЕНИЕ.. 95
  СКРЪБ.. 96
  УЧЕНИЕ.. 97
  РАЗБИРАНЕ.. 99
  ЗНАНИЕ.. 100
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗНАНИЕ.. 100
  видове ЗНАНИЕ.. 101
  МИНАЛО ЗНАНИЕ.. 102
  КАЧЕСТВА НА ЗНАНИЕТО.. 102
  ИЗТОЧНИЦИ НА ЗНАНИЕ.. 103
  ПРИДОБИВАНЕ НА ЗНАНИЕ.. 103
  КОЛИЧЕСТВО НА ЗНАНИЯТА.. 104
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗНАНИЕТО.. 104
  ИЗПИТ.. 105
  ПРЕДАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА.. 105
  ПОЛЗА ОТ ЗНАНИЯТА.. 105
  ЗАПАЗВАНЕ НА ЗНАНИЯТА.. 105
  ДОВОЛСТВО.. 106
  ЩАСТИЕ.. 107
  КАКВО Е ЩАСТИЕ?. 107
  СТРЕМЕЖ КЪМ ЩАСТИЕ.. 108
  ИМА ЛИ ЩАСТИЕ?. 108
  КАК ДА СМЕ ЩАСТЛИВИ?. 109
  НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ ЩАСТИЕТО?. 110
  ЗАКОНИ НА ЩАСТИЕТО.. 110
  ЩАСТЛИВИ ХОРА.. 111
  ЗАПАЗВАНЕ НА ЩАСТИЕТО.. 111
  ЩАСТИЕ ЗА ВСИЧКИ.. 112
  ПРОМЕНИ В ЖИВОТА.. 112
  ІІІ НОВ живот.. 113
  НОВОТО ЧОВЕЧЕСТВО.. 113
  НОВ живот.. 114
  НОВА ФИЛОСОФИЯ.. 116
  НОВО ЗНАНИЕ.. 120
  НОВА КУЛТУРА.. 122
  новият ВЕК.. 124
  БЪДЕЩЕ.. 126
  ЦАРСТВО БОЖИЕ.. 128
  в ЗОРАТА НА НОВИЯ ЖИВОТ С ЛЮБОВТА.. 130
  ЕСТЕСТВЕН ПъТ. 130
  БИБЛИОГРАФИЯ.. 131

  116 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 4. Взимане даване

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ......................................................................................................................................... 4
  ДАВАНЕ ..................................................................................................................................................... 5
  ЗАКОНЪТ ЗА ДАВАНЕ....................................................................................................................... 5
  ДАВАНЕТО Е КАЧЕСТВО НА ЛЮБОВТА................................................................................... 5
  ДАВАНЕТО........................................................................................................................................... 6
  ЗАЩО ДА ДАВАМЕ............................................................................................................................ 8
  КАКВО ДА ДАВАМЕ.......................................................................................................................... 8
  КОГА ДА ДАВАМЕ .............................................................................................................................. 9
  КОЛКО ДА ДАВАМЕ ........................................................................................................................ 10
  КАК ДА ДАВАМЕ.............................................................................................................................. 12
  ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ДАВА................................................................................................................ 13
  ВЗИМАНЕ - ДАВАНЕ ........................................................................................................................ 15
  ИСКАНЕ................................................................................................................................................... 19
  ЗА ДЕСЯТЪКА ........................................................................................................................................ 20

  196 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 5. Влияния върху хората

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 5
  ЗАВИСИМОСТ НА ЧОВЕКА.. 6
  ВЪЗДЕЙСТВИЯ.. 6
  ВПЕЧАТЛЕНИЯ.. 7
  ПОДОБИЕ.. 7
  ПРОНИКВАНЕ.. 7
  ЧИСТОТА.. 8
  ВЛИЯНИЯ.. 8
  ВЛИЯНИЯ ОТВЪН.. 12
  ЗЕМНИ ВЛИЯНИЯ.. 12
  ВЛИЯНИЯ ОТ МАТЕРИЯТА.. 13
  ВЛИЯНИЯ ОТ ЖИВОТНИТЕ.. 14
  ВЛИЯНИЯ ОТ ХОРАТА.. 14
  ВЛИЯНИЯ ОТ БЛИЗКИТЕ.. 16
  ВЛИЯНИЯ ОТ РАБОТНИЦИ.. 16
  ВЛИЯНИЯ ОТ ТЪРГОВЦИ.. 17
  НАТРАПЕНО ВЛИЯНИЕ.. 17
  ВЛИЯНИЕ ЧРЕЗ ПОГЛЕДА.. 17
  ВЛИЯНИЕ ОТ ВЕЩИ.. 17
  ВЛИЯНИЕ ОТ ДРЕХИ.. 17
  ВЛИЯНИЯ ЧРЕЗ ГОТВЕНЕТО.. 18
  ВЛИЯНИЕ ОТ КРЪВ.. 18
  ВЛИЯНИЕ ОТ КНИГИ.. 18
  ВЛИЯНИЕ ОТ НАУКА.. 18
  ВЛИЯНИЯ ОТ ПЛАНЕТИТЕ.. 18
  ВЛИЯНИЯ ОТ ПРИРОДАТА.. 19
  ВЛИЯНИЯ ОТ ВРЕМЕТО.. 20
  ВЛИЯНИЯ ОТ МИСЛИТЕ.. 21
  ВЛИЯНИЯ ОТ ВЪЗВИШЕНИЯ СВЯТ - ВЛИЯНИЯ ОТ БОГ.. 23
  ВЛИЯНИЯ ОТ НЕВИДИМИЯ СВЯТ.. 24
  ДУХОВЕТЕ.. 26
  ЛЕМУРИЙЦИ (хората от трета раса) 29
  ТЕЧЕНИЯ В ЖИВОТА.. 30
  МРАЧНИ СЪСТОЯНИЯ.. 31

  260 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 6. Внушение вдъхновение

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  ВНУШЕНИЕ.. 4
  КАКВО Е ВНУШЕНИЕ.. 4
  ОТ КЪДЕ ИДВА ВНУШЕНИЕТО.. 4
  ВНУШЕНИЕ ОТ ДУМИ.. 4
  ВНУШЕНИЕ ОТ ЧУЖДИ МИСЛИ.. 5
  ВНУШЕНИЕ ОТ ВПЕЧАТЛЕНИЯ.. 5
  ВНУШЕНИЯ ОТ МИНАЛОТО.. 6
  КАК ДЕЙСТВА ЗАКОНЪТ ЗА ВНУШЕНИЕТО.. 6
  НАСЛЕДСТВЕНОСТТА и ВНУШЕНИЕТО.. 7
  ОТРИЦАТЕЛНИ ВНУШЕНИЯ.. 7
  РАЗЛИЧАВАНЕ.. 8
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ВНУШЕНИЕТО.. 8
  СВОБОДНИ.. 9
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВНУШЕНИЯ.. 9
  ИЗПОЛЗВАНЕ ВНУШЕНИЕТО.. 10
  ИЗПЪЛНЯВАНЕ ЧУЖДА ВОЛЯ.. 10
  САМОВНУШЕНИЕ.. 11
  РЪКОВОДСТВО.. 12
  ВДЪХНОВЕНИЕ.. 13
  ХИПНОЗА.. 17
  СТРЯСКАНЕ.. 18
  НЕВРАСТЕНИЯ.. 19
  ВПЛИТАНЕ.. 19
  ИЗНЕНАДА.. 20
  СПИРИТИЗЬМ... 20
  ОБСЕБВАНЕ.. 21
  ВАМПИРИЗЪМ... 23
  ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ОТРИЦАТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ.. 24

  195 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 7. Водата и здравето

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  ВОДАТА ................................................................................................................................................. 6
  ВОДАТА И ЧОВЕКЪТ........................................................................................................................ 8
  ВОДАТА ЗА ВЪТРЕШНА УПОТРЕБА .................................................................................................. 9
  ВОДАТА И ПИЕНЕТО ........................................................................................................................ 9
  ВОДАТА И ЧИСТЕНЕТО ................................................................................................................. 12
  ВОДАТА И ЗАБОЛЯВАНИЯТА ...................................................................................................... 12
  ГОРЕЩАТА ВОДА ............................................................................................................................. 14
  ВОДАТА ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА .................................................................................................... 16
  МИЕНЕ ................................................................................................................................................ 17
  БАНИ .................................................................................................................................................... 19
  ПОТНИ БАНИ .................................................................................................................................... 22
  ДУХОВНИ БАНИ ............................................................................................................................... 23
  КОМПРЕСИ ........................................................................................................................................ 23
  ПРАНЕ ................................................................................................................................................. 24

  309 downloads

  0 коментара

  Обновен

 8. Възвишените същества

  ИЗ СЛОВОТО НА УЧИТЕЛЯ
  БЕИНСА ДУНО
  (ПЕТЪР ДЪНОВ)
   
  ВЪЗВИШЕНИТЕ
  СЪЩЕСТВА
  ЛЕЧЕБНА ПСИХОЛОГИЯ
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска
  Ангел Кермедчиев
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ВЪЗВИШЕНИТЕ СВЕТОВЕ.. 5
  ВЪЗВИШЕНИТЕ СЪЩЕСТВА.. 5
  ВСЕЛЯВАНЕ.. 7
  РАЖДАНЕ НА ЗЕМЯТА.. 8
  РЪКОВОДСТВО.. 8
  ТЕ НОСЯТ БЛАГА.. 9
  ГРИЖИ.. 9
  ЛЮБОВ.. 9
  УСЛУГА.. 9
  Помощ.... 10
  РАДОСТ.. 12
  ВЛИЯНИЯ.. 12
  ВНУШЕНИЯ.. 13
  РАБОТА НАД ХОРАТА.. 13
  ОБУЧЕНИЕ.. 14
  ОБУЧЕНИЕ.. 15
  ЗАДАЧИ.. 16
  ПРОГРАМА.. 16
  КОНТРОЛ.. 17
  НАКАЗАНИЯ.. 17
  ПРИ ИЗБОР.. 17
  ПОВДИГАНЕ.. 18
  ХУБАВИ СЪСТОЯНИЯ.. 18
  ПОДАРЪЦИ.. 18
  СЪОБЩАВАНЕ.. 19
  ВРЪЗКА.. 19
  ВРЪЗКА С КОГО.. 20
  СВЪРЗВАНЕ.. 21
  УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЗКА.. 21
  КАК ДА НАПРАВИМ ВРЪЗКА.. 22
  ВРЕМЕ ЗА ВРЪЗКА.. 22
  ЧРЕЗ МИСЪЛТА.. 23
  ЧРЕЗ МОЛИТВА.. 24
  ЧРЕЗ ПЕЕНЕ.. 25
  ЧРЕЗ ГОВОРЕНЕ.. 25
  ЧРЕЗ ПРЪСТИТЕ.. 26
  ЧРЕЗ ПИСМА.. 26
  ЧРЕЗ РАДИО.. 26
  БУДНО СЪЗНАНИЕ.. 27
  СРЕЩИ С ВИСШИТЕ СЪЩЕСТВА.. 28
  ОБЩЕНИЕ.. 28
  ВДЪХНОВЕНИЕ.. 29
  ИНТУИЦИЯ.. 33
  СВЕТЛИНАТА.. 35
  ПОДМЛАДЯВАНЕ.. 36
  БЛАГОДАРНОСТ.. 36
  ИЗГУБВАНЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕТО.. 36
  ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА.. 36

  235 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 9. Говоренето

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ГОВОРЕНЕТО.. 6
  КОГА ДА ГОВОРИМ.. 7
  КАКВО ДА ГОВОРИМ.. 7
  Как да говорим.. 10
  КАЧЕСТВА НА ГОВОРЕНЕТО.. 11
  ГОВОРЪТ Е МУЗИКА.. 12
  КОЛКО ДА ГОВОРИМ.. 13
  ПРАВИЛНО ГОВОРЕНЕ.. 14
  ПОВТАРЯНЕ.. 14
  ЛОШО ГОВОРЕНЕ.. 15
  ОБИЖДАНЕ.. 15
  КАРАНЕ.. 17
  ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ГОВОРЕНЕТО.. 18
  ДУМИТЕ.. 18
  ЕЗИКЪТ.. 24
  ИСКРЕНОСТ.. 26

  283 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 10. Движение и здраве

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ ......................................................................................................................................... 4
  ДВИЖЕНИЕ............................................................................................................................................... 6
  ВСИЧКО Е ДВИЖЕНИЕ .................................................................................................................... 6
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДВИЖЕНИЕ............................................................................................... 7
  ПОДТИК КЪМ ДВИЖЕНИЕ ............................................................................................................. 8
  ПЪЛНЕНЕ И ПРАЗНЕНЕ С ЕНЕРГИЯ ПРИ ДВИЖЕНИЕ........................................................ 9
  ПЪТ И ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО........................................................................................... 10
  ВИДОВЕ ДВИЖЕНИЯ ...................................................................................................................... 11
  ЕСТЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ ....................................................................................................... 11
  СВОБОДНИ ДВИЖЕНИЯ............................................................................................................ 12
  КРАСИВИ ДВИЖЕНИЯ ............................................................................................................... 12
  БАВНИ И БЪРЗИ ДВИЖЕНИЯ .................................................................................................. 12
  ЛЕКИ ДВИЖЕНИЯ........................................................................................................................ 13
  РАЗУМНИ ДВИЖЕНИЯ ............................................................................................................... 13
  ПРАВИЛНИ ДВИЖЕНИЯ............................................................................................................ 14
  ПЛАСТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ......................................................................................................... 14
  ХАРМОНИЧНИ ДВИЖЕНИЯ..................................................................................................... 14
  МОРАЛНИ ДВИЖЕНИЯ.............................................................................................................. 15
  ЕЛЕКТРИЧНИ И МАГНЕТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ.................................................................... 16
  НЕСЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ................................................................................................. 16
  СЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ....................................................................................................... 16
  ДВИЖЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА ............................................................................................................. 17
  ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА ВЪРХУ ЧОВЕКА ........................................................... 18
  ТЪЛКУВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА................................................................................................. 19
  ИЗУЧАВАНЕ ДВИЖЕНИЯТА......................................................................................................... 21
  ЗАКОНИ НА ДВИЖЕНИЕТО.......................................................................................................... 22
  ВЛАДЕЕНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА .................................................................................................... 22
  УПРАЖНЕНИЯ ....................................................................................................................................... 24
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАЖНЕНИЯ....................................................................................... 24
  УПРАЖНЕНИЯ - ПРАВИЛА........................................................................................................... 24
  НЯКОИ УПРАЖНЕНИЯ .................................................................................................................. 27
  РИТМИЧНО ХОДЕНЕ:................................................................................................................. 27
  І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:................................................................................................ 27
  ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ: .............................................................................................. 27
  ІІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:............................................................................................. 27
  IV. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:............................................................................................. 27
  САМОНАБЛЮДЕНИЕ.................................................................................................................. 28
  СУТРИН - ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРИРОДАТА............................................................................. 28
  ЗА СВЪРЗВАНЕ С ТЕЧЕНИЯТА НА ПРИРОДАТА:............................................................. 28
  ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ТЕЧЕНИЯТА ОТ ЕНЕРГИИ:......................................................... 28
  ЗА УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ТЕЧЕНИЯТА ОТ ЕНЕРГИИ:................................................. 29
  ПРИВЛИЧАНЕ СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА: .......................................................................... 29
  ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ: ....................................................................... 29
  ЗА ВАЗПРИЕМАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЕНЕРГИИ: ............................................................ 29
  СУТРИН, ПРЕДИ МОЛИТВА, ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА: ....................... 29
  І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА: .............................................. 30
  ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА:............................................. 30
  ЗА ТОНИРАНЕ: .............................................................................................................................. 30
  І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТОНИРАНЕ:............................................................................................ 30
  ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТОНИРАНЕ: .......................................................................................... 31
  Стр. 5/49
  ПРИ МОЛИТВА: ............................................................................................................................ 31
  ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ........................................................................................................... 31
  І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ........................................................................ 31
  ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА:....................................................................... 31
  ІІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ..................................................................... 32
  IV. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА:...................................................................... 32
  ЗА ОГРАЖДАНЕ ОТ ЗЛОБА: ..................................................................................................... 32
  ЗА УРЕГУЛИРАНЕ СИЛИТЕ НА ОРГАНИЗМА: .................................................................. 33
  ПРЕДИ ЛЯГАНЕ: ........................................................................................................................... 33
  УПРАЖНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ..................................................................... 33
  ПРИ ВЪЛНЕНИЕ: .......................................................................................................................... 34
  ПРИ МЪЧНОТИИ (както при вълнение).................................................................................. 34
  ПРИ ДИСХАРМОНИЧНО СЪСТОЯНИЕ:............................................................................... 34
  ВЪЗБУДЕНИ СТЕ .......................................................................................................................... 34
  АКО СТЕ ВЪЗБУДЕНИ, РАЗГНЕВЕНИ:.................................................................................. 34
  РАЗДРАЗНЕНИ СТЕ: .................................................................................................................... 35
  ПРИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ:......................................................................................................... 35
  АКО СИ НЕРАЗПОЛОЖЕН ........................................................................................................ 35
  КОГАТО НЯКОЙ Е НЕРАЗПОЛОЖЕН ДУХОМ................................................................... 35
  АКО НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕТО ТИ СЕ ДЪЛЖИ НА ГЛАВОБОЛИЕ ................................. 36
  ПРИ ЗАТРУДНЕНИЕ: ................................................................................................................... 36
  ПРИ ИЗКУШЕНИЕ:....................................................................................................................... 36
  ПРИ ЛОШИ МИСЛИ: ................................................................................................................... 36
  ПРИ ЗАБРАВЯНЕ: ......................................................................................................................... 36
  ПРИ ОТЧАЯНИЕ: .......................................................................................................................... 37
  ПРИ ЛОШО СЪСТОЯНИЕ:......................................................................................................... 37
  ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 1: ............................................................................................ 37
  ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 2: ............................................................................................ 37
  ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 4: ............................................................................................ 37
  УПРАЖНЕНИЕ: ............................................................................................................................. 38
  УПРАЖНЕНИЕ ЗА УСИЛВАНЕ НА ПАМЕТТА: .................................................................. 38
  ЗА ДА ПОМНИШ: .......................................................................................................................... 38
  ПРИ БЪРЗАНЕ:............................................................................................................................... 38
  УПРАЖНЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА ВОДА: ................................................................................. 38
  ХОДЕНЕ.................................................................................................................................................... 39
  КАК ДА ХОДИМ................................................................................................................................. 40
  ИЗУЧАВАНЕ ХОДЕНЕТО ............................................................................................................... 42
  ДЕСНИ ИЛИ ЛЕВИ КРАК ............................................................................................................... 43
  ПРЪСТИ ИЛИ ПЕТА......................................................................................................................... 44
  ОБУВКИТЕ.......................................................................................................................................... 44
  ПРАВИЛНО ХОДЕНЕ ....................................................................................................................... 45

  203 downloads

  0 коментара

  Обновен

 11. Дишане и здраве

  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ДИХАНИЕ БОЖИЕ.. 6
  Въздухът.. 6
  ПРАНАТА.. 9
  ДИШАНЕТО.. 9
  ОРГАНИ НА ДИШАНЕТО.. 12
  БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ.. 12
  НОСЪТ.. 14
  НОКТИТЕ.. 14
  ПОРИТЕ.. 15
  ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ДИШАНЕ.. 15
  ВДИШВАНЕ.. 15
  ЗАДЪРЖАНЕ.. 16
  ИЗДИШВАНЕ.. 17
  вдишки.. 17
  ДИШАЙ ТИХО.. 18
  ДИШАЙ БАВНО.. 18
  ДИШАЙ РИТМИЧНО.. 19
  ДВЕТЕ НОЗДРИ НА НОСА.. 20
  ДЪЛБОКО ДИШАНЕ.. 21
  пълно дишане.. 23
  СЪЗНАТЕЛНО ДИШАНЕ.. 23
  ЧУВСТВАТА И ДИШАНЕТО.. 25
  Дишане с мисъл.. 25
  ФОРМУЛИ ПРИ ДИШАНЕ.. 26
  Дишане с молитва.. 26
  ДИШАНЕ С ЛЮБОВ.. 27
  ПРАВИЛНО ДИШАНЕ.. 27
  ДИШАНЕ И ЧИСТЕНЕ.. 29
  ДИШАНЕ И ОТМОРЯВАНЕ.. 30
  ДИШАНЕ И ПОДМЛАДЯВАНЕ.. 30
  ДИШАНЕ И КРАСОТА.. 31
  ДИШАНЕ И ПЕЕНЕ.. 31
  ДИШАНЕ с движения.. 31
  ДИШАНЕ и ходене.. 31
  ДИШАНЕ И ВЛИЯНИЯ.. 32
  ДИШАНЕ И ДЪЛЪГ ЖИВОТ.. 32
  ДИШАНЕ И УМИРАНЕ.. 32
  ДИШАНЕ И здраве.. 32
  ДИШАНЕ И лекуване.. 33
  ДУХАНЕ И дъхане.. 36
  ВЪЗДИШАНЕ.. 36
  УПРАЖНЕНИЯ ЗА ДИШАНЕ.. 37
  БЪДЕЩЕ 39

  280 downloads

  0 коментара

  Обновен

 12. Добродетелите

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  ПРЕДГОВОР..................................................................................... 13
  ДОБРОДЕТЕЛИ................................................................................ 15
  КАКВО Е ДОБРОДЕТЕЛ?......................................................... 15
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДОБРОДЕТЕЛИ...................................... 16
  ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ЖИВОТА.................................................. 17
  КАЧЕСТВА НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ .......................................... 17
  ПРИДОБИВАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИ........................................ 18
  ПОСТЕПЕННО ПОСТИГАНЕ ...................................................... 20
  ПРИЛАГАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ........................................ 21
  ИЗПИТВАНЕ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ........................................ 22
  ПРОМЯНА В ДОБРОДЕТЕЛИТЕ............................................... 22
  ДОБРОДЕТЕЛЕН ЧОВЕК........................................................... 22
  БЕЛЕЗИ........................................................................................ 24
  ДОБРОДЕТЕЛИТЕ....................................................................... 25
  НЯКОИ ДОБРОДЕТЕЛИ.............................................................. 26
  АВТОРИТЕТЕН........................................................................ 26
  АКТИВЕН.................................................................................. 27
  БЕЗКОРИСТЕН........................................................................ 29
  БЕЗСТРАШЕН .......................................................................... 30
  БЕЗСМЪРТЕН .......................................................................... 30
  БЛАГ......................................................................................... 31
  БЛАГОДАРЕН .......................................................................... 31
  БЛАГОРОДЕН .......................................................................... 34
  БЛАГОРАЗУМЕН...................................................................... 37
  БЛАГОСКЛОНЕН...................................................................... 37
  БОГАТ ...................................................................................... 38
  БОГОУГОДЕН .......................................................................... 39
  БРАТОЛЮБИВ .......................................................................... 39
  БУДЕН ...................................................................................... 40
  БЪРЗ......................................................................................... 41
  ВДЪХНОВЕН............................................................................. 43
  ВЗИСКАТЕЛЕН........................................................................ 43
  ВЕЛИК ...................................................................................... 43
  ВЕЛИКОДУШЕН........................................................................ 45
  ВЕСЕЛ ...................................................................................... 45
  ВЕРЕН ...................................................................................... 46
  ВИДЕН ...................................................................................... 46
  ВНИМАТЕЛЕН .......................................................................... 47
  ВОЛЕВ ...................................................................................... 48
  ВОЙНСТВЕН............................................................................. 50
  ВСЛУШВАЩ............................................................................... 50
  ВЪЗДЪРЖАН............................................................................. 50
  ВЪЗПИТАН............................................................................... 52
  ВЪЗПИТАВАЩ .......................................................................... 53
  ВЪЗПРИЕМЧИВ........................................................................ 55
  с ВЪОБРАЖЕНИЕ................................................................... 56
  с ВЪТРЕШЕН МИР................................................................. 56
  ВЯРВАЩ.................................................................................... 57
  ГЕРОЙ ...................................................................................... 59
  ГЕНИАЛЕН............................................................................... 60
  ГОВОРЕЩ.................................................................................. 63
  ГОРДЕЛИВ............................................................................... 64
  ГОСПОДАР............................................................................... 66
  ГОТОВ ...................................................................................... 67
  ДАРОВИТ.................................................................................. 67
  ДЕВСТВЕН............................................................................... 67
  ДЕЛИКАТЕН............................................................................. 67
  ДЕЯТЕЛЕН............................................................................... 68
  ДИСЦИПЛИНИРАН................................................................... 68
  ДОБЛЕСТЕН............................................................................. 68
  ДОБЪР ...................................................................................... 69
  ДОБРОТО ....................................................................................... 69
  ДОБРОТА ....................................................................................... 69
  ДОБЪР ЧОВЕК .............................................................................. 70
  КАЧЕСТВА НА ДОБРИЯ ЧОВЕК ............................................... 73
  ДОБРИЯТ ЗА ДРУГИТЕ ............................................................. 74
  РАЗВИТИЕ НА ДОБРОТО ........................................................... 74
  ПРОЯВИ .......................................................................................... 75
  ДА БЪДЕМ ДОБРИ ....................................................................... 77
  ПРОВЕРКА ЗА ДОБРОТО ........................................................... 77
  ДОБРОДЕТЕЛЕН...................................................................... 78
  ДОВЕРЧИВ............................................................................... 78
  ДОВОЛЕН.................................................................................. 78
  ДОСЕТЛИВ............................................................................... 80
  ДОСТОЕН.................................................................................. 80
  ДРУЖЕЛЮБЕН .......................................................................... 82
  ДУХОВЕН.................................................................................. 82
  ЕНЕРГИЧЕН............................................................................. 85
  ЕСТЕСТВЕН............................................................................. 85
  ЖЕРТВЕН.................................................................................. 85
  ЖИЗНЕН.................................................................................... 89
  ЖИЗНЕРАДОСТЕН................................................................... 89
  ЗАСЛУЖИЛ............................................................................... 89
  ЗНАЕЩ ...................................................................................... 89
  ЗНАМЕНИТ............................................................................... 90
  ИДЕАЛЕН.................................................................................. 90
  ИДЕАЛИСТ............................................................................... 91
  ИДЕЕН ...................................................................................... 92
  с ИДЕАЛ.................................................................................. 94
  ИЗБРАН.................................................................................... 95
  ИЗДРЪЖЛИВ............................................................................. 96
  ИЗОБРЕТАТЕЛЕН................................................................... 96
  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН...................................................................... 96
  ИКОНОМИЧЕН .......................................................................... 96
  ИМПУЛСИВЕН .......................................................................... 97
  ИНТЕЛИГЕНТЕН...................................................................... 97
  ИНТУИТИВЕН .......................................................................... 98
  ИСКРЕН.................................................................................... 99
  ИСТИНОЛЮБИВ...................................................................... 100
  ИСТИНСКИ............................................................................. 101
  ИСТИНСКИ ЧОВЕК............................................................... 101
  КРАСНОРЕЧИВ...................................................................... 102
  КОНТРОЛИРАЩ СЕ............................................................... 103
  КОНЦЕНТРИРАН.................................................................... 103
  КРАСИВ.................................................................................. 104
  КРОТЪК.................................................................................. 108
  ЛЮБЕЗЕН................................................................................ 110
  ЛЮБЕЩ .................................................................................... 111
  МАГНЕТИЧЕН ........................................................................ 112
  МАЙСТОР................................................................................ 113
  МЕК......................................................................................... 113
  МЕЧТАТЕЛ............................................................................. 115
  МИЛ......................................................................................... 116
  МИЛОСЪРДЕН ........................................................................ 116
  МИРОЛЮБИВ........................................................................... 119
  МИРОТВОРЕЦ ........................................................................ 120
  МИСЛЕЩ.................................................................................. 120
  МЛАД....................................................................................... 121
  МОРАЛЕН................................................................................ 123
  МОЩЕН .................................................................................... 124
  МУЗИКАЛЕН........................................................................... 124
  МЪДЪР .................................................................................... 125
  МЪЛЧАЛИВ............................................................................. 127
  НАБОЖЕН................................................................................ 128
  НАПРЕДНАЛ........................................................................... 128
  НАСТОЙЧИВ........................................................................... 128
  НЕЗАВИСИМ........................................................................... 128
  НЕЖЕН .................................................................................... 128
  НЕОБИКНОВЕН...................................................................... 129
  НОВ ЧОВЕК........................................................................... 129
  ОБИЧАЩ.................................................................................. 129
  ОБЛЕЧЕН................................................................................ 130
  с ОБНОСКИ........................................................................... 131
  ОБРАЗЕЦ................................................................................ 131
  ОПТИМИСТ............................................................................. 131
  ОСОБЕН.................................................................................. 132
  ОТЗИВЧИВ............................................................................. 132
  ОТСТЪПЧИВ........................................................................... 132
  ПЕСТЕЛИВ............................................................................. 133
  ПОЛЕЗЕН................................................................................ 133
  ПОЛОЖИТЕЛЕН...................................................................... 133
  ПОМАГАЩ................................................................................ 134
  ПОСВЕТЕН............................................................................. 135
  ПОСЛУШЕН............................................................................. 135
  ПОСТОЯНЕН........................................................................... 136
  ПОЧИТАЩ................................................................................ 137
  ПРАВ....................................................................................... 137
  ПРАВЕДЕН............................................................................. 137
  ПРАВЕЩ.................................................................................. 140
  ПРАКТИЧЕН........................................................................... 141
  ПРЕДПАЗЛИВ ........................................................................ 141
  ПРЕДЧУВСТВУВАЩ............................................................... 141
  ПРЕОДОЛЯВАЩ...................................................................... 142
  ПРИДОБИВАЩ ........................................................................ 142
  ПРИЛАГАЩ............................................................................. 142
  ПРИЛЕЖЕН............................................................................. 143
  ПРИМИРЯВАЩ ........................................................................ 147
  ПРИСПОСОБЯВАЩ................................................................. 147
  ПРОБУДЕН............................................................................. 147
  ПРОЩАВАЩ............................................................................. 149
  ПЪРВО МЯСТО...................................................................... 150
  РАБОТЛИВ............................................................................. 150
  РАВНОВЕСЕН ........................................................................ 151
  РАДОСТЕН............................................................................. 152
  РАЗБИРАЩ............................................................................. 152
  РАЗВИВАЩ............................................................................. 152
  РАЗПОЛОЖЕН ........................................................................ 153
  РАЗСЪДЛИВ........................................................................... 153
  РАЗУМЕН................................................................................ 154
  РАСТЯЩ.................................................................................. 155
  РЕЛИГИОЗЕН ........................................................................ 156
  САМОВЛАДЕЕЩ СЕ............................................................... 157
  САМООБЛАДАН...................................................................... 158
  САМОВЪЗПИТАН.................................................................... 162
  САМОНАБЛЮДАВАЩ............................................................... 163
  САМООТРЕЧЕН...................................................................... 163
  САМОСТОЯТЕЛЕН................................................................. 165
  САМОУВЕРЕН ........................................................................ 166
  САМОУВАЖАВАЩ СЕ ............................................................ 166
  СВЕЖ....................................................................................... 166
  СВЕТИЯ.................................................................................. 167
  СВОБОДЕН............................................................................. 172
  СВОБОДОМИСЛЕЩ................................................................. 175
  СЕРИОЗЕН............................................................................. 175
  СИЛЕН .................................................................................... 175
  СКРОМЕН................................................................................ 179
  СЛАВЕН.................................................................................. 179
  СЛУЖЕЩ.................................................................................. 180
  СМЕЛ....................................................................................... 181
  СМИРЕН.................................................................................. 183
  СМАЛЯВАЩ СЕ...................................................................... 186
  СНИЗХОДИТЕЛЕН................................................................. 186
  СПОКОЕН................................................................................ 187
  СПОСОБЕН............................................................................. 187
  СПРАВЕДЛИВ ........................................................................ 188
  СРАМЛИВ................................................................................ 191
  СТАБИЛЕН............................................................................. 191
  СЪВЕСТЕН............................................................................. 192
  СЪВЪРШЕН............................................................................. 192
  СЪЗДАВАЩ............................................................................. 195
  СЪЗНАТЕЛЕН ........................................................................ 195
  СЪОБРАЗИТЕЛЕН................................................................. 197
  СЪРДЕЧЕН............................................................................. 197
  СЪСРЕДОТОЧЕН.................................................................... 197
  СЪЧУВСТВАЩ ........................................................................ 198
  ТАЛАНТЛИВ........................................................................... 198
  ТВОРЕЦ.................................................................................. 200
  ТВЪРД .................................................................................... 200
  ТОЛЕРАНТЕН ........................................................................ 203
  ТОЧЕН .................................................................................... 203
  ТИХ......................................................................................... 204
  ТРУДОЛЮБИВ ........................................................................ 204
  ТЪРПЕЛИВ............................................................................. 204
  с УБЕЖДЕНИЯ...................................................................... 208
  УВАЖАВАН............................................................................. 209
  УВАЖАВАЩ............................................................................. 209
  УВЕРЕН.................................................................................. 210
  УМЕН....................................................................................... 210
  УПОРИТ.................................................................................. 212
  УПРАВЛЯВАЩ ........................................................................ 212
  УРАВНОВЕСЕН...................................................................... 213
  УСЛУЖЛИВ............................................................................. 214
  УСМИХНАТ............................................................................. 214
  УСПЯВАЩ................................................................................ 215
  УСТОЙЧИВ............................................................................. 216
  УЧЕН....................................................................................... 216
  УЧТИВ .................................................................................... 218
  ФИЛОСОФ................................................................................ 219
  ХАРМОНИЧЕН ........................................................................ 220
  с ХАРАКТЕР ........................................................................ 220
  ХЛАДНОКРЪВЕН.................................................................... 221
  ЦАР......................................................................................... 222
  ЦЕЛОМЪДРЕН ........................................................................ 222
  ЦЕНЕН .................................................................................... 223
  ЧЕСТЕН.................................................................................. 224
  ЧЕСТОЛЮБИВ ........................................................................ 226
  ЧИСТ....................................................................................... 227
  ЧИСТОСЪРДЕЧЕН................................................................. 227
  ЧОВЕК .................................................................................... 228
  ЧОВЕЧЕН................................................................................ 229
  ЧОВЕК НА НОВОТО ............................................................ 229
  ЧУВСТВИТЕЛЕН.................................................................... 229
  ЩАСТЛИВ................................................................................ 231
  ЩЕДЪР .................................................................................... 232
  ЮНАК....................................................................................... 234
  ЯСНОВИДЕЦ........................................................................... 234
  ДАРБИ ............................................................................................ 236
  ПРИДОБИВАНЕ НА ДАРБИТЕ................................................ 237
  РАЗВИВАНЕ НА ДАРБИТЕ .................................................... 239
  ПРОЯВИ НА ДАРБИТЕ............................................................ 242
  ПОЗНАВАНЕ НА ДАРБИТЕ .................................................... 243
  ВРЪЗКА...................................................................................... 244
  ИЗКУШЕНИЯ............................................................................... 245
  СПОСОБНОСТИ.............................................................................. 246
  РАЗВИВАНЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ...................................... 247
  БИБЛИОГРАФИЯ............................................................................ 250

  266 downloads

  0 коментара

  Обновен

 13. Енергийна обмяна между хората

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ......................................................................................................................................... 4
  ОБМЯНА .................................................................................................................................................... 5
  ГЛЕДАНЕ................................................................................................................................................... 7
  ВИЖДАНЕ ................................................................................................................................................. 7
  ВНИМАНИЕ.............................................................................................................................................. 7
  СРЕЩИ ...................................................................................................................................................... 8
  ПОГЛЕД ................................................................................................................................................... 10
  ПОЗДРАВ ................................................................................................................................................. 11
  РЪКУВАНЕ.............................................................................................................................................. 13
  УСМИВКА ............................................................................................................................................... 14
  РЪКОПЛЯСКАНЕ .................................................................................................................................. 15
  СЪПРИКОСНОВЕНИЕ......................................................................................................................... 15
  ГАЛЕНЕ ................................................................................................................................................... 15
  ДОПИР ..................................................................................................................................................... 16
  ПРЕГРЪЩАНЕ....................................................................................................................................... 16
  ЦЕЛУВАНЕ ............................................................................................................................................. 17
  ПОСЕЩЕНИЕ (ГОСТИ) ........................................................................................................................ 25
  ДОМ .......................................................................................................................................................... 28
  ГОЩАВАНЕ ............................................................................................................................................ 28
  РАДОСТ.................................................................................................................................................... 28
  СПОДЕЛЯНЕ .......................................................................................................................................... 29
  ГОВОРЕНЕ.............................................................................................................................................. 29
  МУЗИКА................................................................................................................................................... 29
  СЪБОРИ................................................................................................................................................... 29

  287 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 14. Женитбата

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................................................................................................................... 5
  САМИ .......................................................................................................................................................... 5
  ДРУГИЯТ ДО ТЕБЕ ................................................................................................................................. 6
  ОТНОШЕНИЯ .......................................................................................................................................... 6
  БЛИЗОСТ ................................................................................................................................................... 8
  ЗАЩО СЕ ЖЕНИМ .................................................................................................................................. 8
  ЖЕНИТБА ................................................................................................................................................. 9
  ЖЕНЕНЕ .................................................................................................................................................. 10
  КОГА ДА СЕ ЖЕНИМ ............................................................................................................................ 12
  ИЗБОР ПРЕДИ БРАКА .......................................................................................................................... 12
  СЪВЕТИ ................................................................................................................................................... 14
  СРОДНИ ДУШИ..................................................................................................................................... 15
  НАМИРАНЕ СРОДНАТА ДУША ......................................................................................................... 17
  ПРОВЕРКА ПРЕДИ БРАКА .................................................................................................................. 18
  КОЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЖЕНИ .......................................................................................................... 19
  КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЖЕНИ .................................................................................................................... 20
  ЖЕНИТБА - БРАК .................................................................................................................................. 20
  ЕДНОБРАЧИЕ ........................................................................................................................................ 23
  ПРЕДИМСТВА ПРИ БРАКА ................................................................................................................. 24
  НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ БРАКА .............................................................................................................. 24
  ДОМ - СЕМЕЙСТВО ............................................................................................................................... 26
  СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ ........................................................................................................................... 27
  ЛЮБОВ И БРАК ..................................................................................................................................... 29
  НЕЗАКОННА ЛЮБОВ ............................................................................................................................ 31
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В БРАКА....................................................................................................... 32
  РАЗВОД .................................................................................................................................................... 35
  НОВИЯТ МОРАЛ ................................................................................................................................... 37
  БРАКЪТ В БЪДЕЩЕ .............................................................................................................................. 38

  391 downloads

  0 коментара

  Обновен

 15. ЖИВОТ ДЪЛГОЛЕТИЕ

  ЖИВОТ



  ДЪЛГОЛЕТИЕ


   

  ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО


   
   
   
   
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  © СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  ЧОВЕКЪТ НА ЗЕМЯТА.. 4
  ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 5
  ДИНАМИКАТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 6
  ПРИДОБИВАНЕ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 7
  ДЪЛЖИНАТА НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. 8
  ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 8
  ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА.. 8
  УСЛОВИЯТА.. 9
  СВЕТЛИНАТА.. 9
  ДИШАНЕТО.. 9
  ХРАНЕНЕТО.. 9
  ВОДАТА.. 10
  ДВИЖЕНИЕТО.. 10
  ПОЧИВКАТА.. 10
  СЪНЯТ.. 10
  ЛЮБОВТА.. 11
  МЪДРОСТТА.. 11
  ИСТИНАТА.. 11
  ДОБРОТО.. 12
  МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА.. 12
  ЖЕЛАНИЯТА.. 12
  ПОДОБРЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 13
  УЧЕНИЕТО.. 13
  ЗНАНИЕТО.. 13
  РАБОТАТА.. 14
  РАЗНООБРАЗИЕТО.. 14
  БЛАГОДАРНОСТТА.. 15
  ДОВОЛСТВОТО.. 15
  МИРЪТ.. 15
  РАДОСТТА.. 16
  ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТА.. 16
  СТАРЕЕНЕ НА ЧОВЕКА.. 17
  ПРИЧИНИ ЗА СТАРЕЕНЕТО.. 18
  ПРЕЖДЕВРЕМЕННО ОСТАРЯВАНЕ. 22
  СТАР ЧОВЕК.. 23
  КАКВО ТРЯБВА ДА ПРАВИ СТАРИЯ ЧОВЕК.. 26
  НЕОСТАРЯВАНЕ. 26
  ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ. 27
  ДЪЛЪГ ЖИВОТ. 30
  БЕЛЕЗИ ЗА ДЪЛЪГ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ.. 30
  МЛАДОСТ. 31
  КАКВО ДА ПРАВИ МЛАДИЯ ЧОВЕК.. 33
  ПОДМЛАДЯВАНЕ. 33
  ОБНОВЯВАНЕ.. 37
  ВЕЧЕН ЖИВОТ. 40
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ.. 40

  247 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 16. ЖИТЕН РЕЖИМ

  (ПРОЛЕТНО ЧИСТЕНЕ И ОБНОВЯВАНЕ)
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  СЪДЪРЖАНИЕ .................................................................................. 4
  ЧИСТОТА ................................................................................................................ 5
  ЧИСТЕНЕ ................................................................................................................................ 6
  ОСВОБОЖДАВАНЕ ................................................................................................................. 7
  ОБНОВЯВАНЕ ....................................................................................................................... 8
  ЖИТОТО .................................................................................................................................... 10
  ЖИТНОТО ЗЪРНО .................................................................................................................. 11
  ЖИТОТО КАТО МОЩНА СИЛА ........................................................................................... 11
  ЗА ЖИТНИЯ РЕЖИМ ................................................................................................................ 12
  ЖИТНИЯТ РЕЖИМ................................................................................................................. 13
  ПОДГОТОВКА ........................................................................................................................... 13
  ПРИГОТВЯНЕ НА ЖИТОТО .................................................................................................. 14
  ОТПОСТВАНЕ ............................................................................................................................ 15
  ДИЕТА ................................................................................................................................. 16

  220 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 17. За добро здраве използвайте пролетта

  ЗА ДОБРО ЗДРАВЕ
  ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПРОЛЕТТА
   
   
  ОСНОВИ НА ЗДРАВЕТО


   
   
   
   
  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ: Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 3
  ПРИРОДАТА ПРЕЗ ПРОЛЕТТА.. 5
  СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ.. 5
  ВСЯКА ПРОЛЕТ. 6
  ПРАНАТА.. 6
  РАЗХОДКИ И ЕКСКУРЗИИ.. 7
  СУТРИН.. 7
  СЛЪНЦЕТО.. 7
  ЗОРАТА.. 8
  ПЪРВИЯТ ЛЪЧ.. 8
  ИЗГРЕВА НА СЛЪНЦЕТО.. 9
  ДРУГИТЕ СЛЪНЦА.. 10
  ЛЕКУВАНЕ.. 10
  РАБОТА ЗА ЛЕКУВАНЕ.. 11
  СЛЪНЧЕВИ БАНИ.. 12
  БАНИ.. 12
  ДЪЖДОВНИ БАНИ.. 12
  ПОТНИ БАНИ.. 13
  БОСОХОДЕНЕ.. 14
  ДВЕ ВАЖНИ НЕЩА.. 14
  И ОЩЕ.. 14

  195 downloads

  0 коментара

  Обновен

 18. Защо се родих

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  ПРЕДГОВОР.. 4
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 6
  УВОД.. 10
  ЧОВЕКЪТ - КАК ИДВА НА ЗЕМЯТА.. 13
  РАЖДАНЕ.. 13
  СЛИЗАНЕ ОТ ДРУГИТЕ СВЕТОВЕ.. 13
  РАЖДАНЕТО.. 15
  УСЛОВИЯ.. 15
  ВСЕЛЯВАНЕ.. 16
  РОДИТЕЛИ.. 16
  ЧОВЕКЪТ - ЗАЩО ИДВА НА ЗЕМЯТА.. 22
  ИНВОЛЮЦИЯ И ЕВОЛЮЦИЯ.. 22
  ЕВОЛЮЦИЯ (РАЗВИТИЕ) 25
  ПРОБУЖДАНЕ.. 25
  ПОДТИК.. 26
  СТРЕМЕЖ... 28
  СЪЗНАНИЕ.. 29
  ЩО Е СЪЗНАНИЕ?. 29
  СЪВЕСТ. 30
  СЪЗнАТЕЛЕН ЧОВЕК.. 30
  БУДНО СЪЗНАНИЕ.. 30
  ВИДОВЕ Съ3НАНИЕ.. 31
  ПОДСъ3НАНИЕ.. 32
  съ3НАНИЕ.. 33
  САМОСъ3НАНИЕ.. 33
  СВРъХСъ3НАНиE (космИЧНО СЬ3НАНИЕ) 34
  ИНТУИЦИЯ.. 35
  РАЗВИТИЕ НА СЬЗНАНИЕТО.. 37
  НОВО СъЗНАНИЕ.. 38
  ВРЪЗКА.. 38
  ПОСОКА.. 38
  ЦЕЛИ.. 40
  ЗАДАЧИ.. 40
  път.. 41
  пътят. 41
  възходящ и низходящ... 42
  ТРИТЕ пътя.. 42
  ТЕСЕН ПЪТ. 42
  ПРАВ ПЪТ. 42
  ЕСТЕСТВЕН ПъТ. 44
  Отъпкан ПъТ. 44
  Неутъпкан ПъТ. 44
  ОБРАТЕН ПъТ. 45
  Къс И ДъЛъГ ПъТ. 45
  ИСТИНСКИ ПъТ. 45
  ОБЩ ПЪТ. 45
  ПЪТ НА ВЕЛИКИТЕ ДУШИ.. 46
  ХРИСТОВ ПъТ. 46
  БОЖЕСТВЕН Път. 47
  СВОЙ път. 48
  НАМИРАНЕ НА ПЪТЯ.. 49
  ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЪТЯ.. 49
  ПРЕМИНАВАНЕ ПО Пътя.. 50
  новият път. 50
  РАСТЕНЕ.. 52
  РАСТЕЖ... 52
  УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ.. 53
  КАК ДА РАСТЕМ?. 53
  ПРАВИЛНО РАСТЕНЕ.. 54
  ЗАВъРЗВАНЕ.. 54
  РАЗВИТИЕ.. 55
  ЩО Е РАЗВИТИЕ?. 55
  УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ.. 55
  фази НА РАЗВИТИЕ.. 56
  КАКВО ДА РАЗВИВАМЕ?. 57
  КАК ДА СЕ РАЗВИВАМЕ?. 57
  ПРАВИЛНО РАЗВИТИЕ.. 58
  ПОВДИГАНЕ.. 59
  ПРОГРЕС.. 59
  САМОВЪЗПИТАНИЕ.. 60
  НАВИЦИ.. 64
  ОБМЯНА.. 65
  ДУХОВНО РАЖДАНЕ.. 66
  СЪВЪРШЕНСТВО.. 68
  ШЕСТАТА РАСА.. 70
  НОВИЯТ ЧОВЕК.. 74
  ВИДОВЕ ХОРА.. 74
  ПЕТ КАТЕГОРИИ.. 75
  СВЕТСКИ И ДУХОВНИ.. 75
  ТРИ КАТЕГОРИИ.. 76
  ЧЕТИРИ КАТЕГОРИИ.. 76
  СТАРОЗАВЕТЕН.. 77
  НОвоЗАВЕТЕН ЧОВЕК.. 78
  ПРАВЕДЕН ЧОВЕК.. 78
  УЧЕНИК.. 79
  УЧЕНИКЪТ.. 80
  КОЙ Е УЧЕНИК?. 80
  ВИДОВЕ УЧЕНИЦИ.. 81
  УЧЕНЕ.. 81
  ЗНАНИЕ.. 82
  животът. 82
  пътят. 83
  СРЕДАТА.. 84
  Умът, МИСЛИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА.. 84
  ЛЮБОВТА.. 84
  Постъпките.. 84
  ЗАДАЧИТЕ.. 85
  ИДЕАЛИТЕ.. 85
  КАЧЕСТВА.. 85
  ИСТИНАТА.. 86
  МУЗИКАТА.. 86
  РАБОТАТА.. 86
  УСЛУГАТА.. 87
  ВЪНШЕН ВИД.. 87
  ЧИСТОТАТА.. 87
  НОВОТО.. 87
  САМОВъЗПИТАНИЕ.. 87
  ПОМОЩ... 88
  РЕЗУЛТАТИ.. 88
  ВРъЗКА.. 88
  МОЛИТВА.. 88
  УЧИТЕЛЯТ. 89
  БОГ. 89
  МИСИЯ.. 89
  УЧИТЕЛ.. 89
  бялото БРАТСТВО.. 91
  ДУХОВНО ОБЩЕСТВО „БЯЛО БРАТСТВО”. 92
  БИБЛИОГРАФИЯ.. 94

  198 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 19. Здраве и хигиена

  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  ЗДРАВЕТО.. 5
  ЗДРАВЕ – определение. 5
  НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЗДРАВЕ.. 5
  ПОЛЗА ОТ ЗДРАВЕТО.. 6
  КОЙ ЧОВЕК Е ЗДРАВ.. 6
  ОТ КАКВО ЗАВИСИ ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА.. 10
  ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 14
  ИЗУЧАВАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 15
  ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО.. 15
  ХИГИЕНА.. 16
  ЖИЛИЩЕТО.. 20
  ПРОЗОРЦИТЕ.. 23
  СТАИТЕ.. 24
  КУХНИТЕ.. 24
  ЛЕГЛАТА.. 25
  ОБЛЕКЛОТО.. 25
  ШАПКИТЕ.. 33
  КОСИТЕ.. 34
  ОБУВКИТЕ.. 34
  РЪКАВИЦИТЕ.. 36
  МОДАТА.. 36
  ПРАВИЛА.. 36

  313 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 20. Как да бъдем Добри

  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ДОБРОТО ................................................................................................................................................... 6
  ДОБРОТА ................................................................................................................................................... 7
  ДОБРО И ЗЛО ........................................................................................................................................... 8
  ПОЗНАВАНЕ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО .......................................................................................... 9
  ПРОЯВИ НА ДОБРОТО И ЗЛОТО ................................................................................................ 10
  ВИДОВЕ ДОБРО .................................................................................................................................... 11
  ПРОЯВЯВАНЕ НА ДОБРОТО .............................................................................................................. 12
  КОГА ДА ПРОЯВИМ ДОБРОТО .......................................................................................................... 14
  КАК ДА ПРОЯВИМ ДОБРОТО ............................................................................................................. 14
  КАКВО ДА Е ДОБРОТО ......................................................................................................................... 15
  ЗАЩО ДА ПРОЯВИМ ДОБРОТО ......................................................................................................... 16
  ПРИДОБИВКИ ....................................................................................................................................... 17
  ПОЛЗА ...................................................................................................................................................... 18
  ДОБЪР ЧОВЕК ....................................................................................................................................... 19
  ДОБРОТО И УЧЕНИКЪТ ...................................................................................................................... 23
  КАК ДА БЪДЕМ ДОБРИ ........................................................................................................................ 24
  ПЪТЯТ НА ДОБРОТО ............................................................................................................................ 25
  ДЕНЯТ НА ДОБРОТО ............................................................................................................................ 25
  БЪДЕЩЕ ................................................................................................................................................. 26

  337 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 21. Как да живеем

  Как да живеем


   

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  ПРЕДГОВОР.. 5
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С БОГА.. 13
  БОГ И ЧОВЕКА.. 13
  БОГ В ЧОВЕКА.. 15
  ВРЪЗКА С БОГА.. 17
  БОГ НИ ГОВОРИ (ВЪТРЕШНИЯТ ГЛАС).. 22
  ВОЛЯТА БОЖИЯ.. 28
  ЛЮБОВ КЪМ БОГА.. 32
  В СЛУЖБА НА БОГА.. 34
  ДА БЛАГОДАРИМ НА БОГА!.. 36
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗУМНИЯ СВЯТ.. 38
  РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА И ЧОВЕКА.. 38
  ПОМОЩ.. 42
  ЧОВЕК И РАЗУМНИТЕ СИЛИ.. 44
  КАК ДА НАПРАВИМ ВРЪЗКА?.. 48
  СИМПАТИЧНА НЕРВНА СИСТЕМА.. 51
  СЛЪНЧЕВ ВЪЗЕЛ.. 52
  да живеем във връзка с космоса.. 54
  ЕНЕРГИИТЕ.. 55
  ЕНЕРГИИТЕ НА ЗЕМЯТА.. 55
  ИЗТОЧНИЦИ НА ЕНЕРГИЯ.. 56
  ЕНЕРГИЯТА И ЧОВЕКА.. 58
  ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЕНЕРГИЯ.. 67
  БОЛЕЗНЕНИ СЪСТОЯНИЯ.. 70
  ОБМЯНА.. 73
  ОБРАБОТВАНЕ.. 76
  РЕГУЛИРАНЕ.. 76
  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.. 79
  ТРАНСФОРМИРАНЕ.. 80
  СМЯНА.. 80
  ИЗРАЗХОДВАНЕ.. 83
  ПРАНА (СОЛ).. 87
  ВИДЕЛИНА.. 91
  КАКВО Е ВИДЕЛИНА?.. 91
  ЧОВЕК И ВИДЕЛИНАТА.. 92
  РАЗРУШАВАНЕ НА ВИДЕЛИНАТА.. 94
  БЪДЕЩЕ.. 95
  СВЕТЛИНА.. 95
  ЩО Е СВЕТЛИНА?.. 95
  БЕЗ СВЕТЛИНА.. 96
  КАЧЕСТВА НА СВЕТЛИНАТА.. 97
  ВИДОВЕ СВЕТЛИНА.. 97
  ЗАКОНИ НА СВЕТЛИНАТА.. 98
  ИЗТОЧНИЦИ НА СВЕТЛИНА.. 99
  ПРИДОБИВАНЕ НА СВЕТЛИНА.. 101
  ВХОДА НА СВЕТЛИНАТА.. 102
  СВЕТЛИНАТА И УМЪТ.. 103
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА СВЕТЛИНАТА.. 104
  ЦВЕТОВЕ.. 104
  ЧОВЕК И СВЕТЛИНАТА.. 113
  ОНЗИ СВЯТ И СВЕТЛИНАТА.. 113
  ТОПЛИНА.. 114
  ТОПЛИНАТА.. 114
  ИЗТОЧНИЦИ.. 115
  ТОПЛИНАТА В ЧОВЕКА.. 116
  ТОПЪЛ ЧОВЕК.. 117
  ИЗЛИШНА ТОПЛИНА.. 119
  НЕДОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА.. 120
  ВЛИЯНИЕ НА ТОПЛИНАТА.. 121
  ОГЪН.. 122
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИРОДАТА.. 125
  ПРИРОДАТА.. 125
  ПРИРОДАТА Е ЖИВА И РАЗУМНА.. 125
  В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА.. 127
  БЛАГАТА НА ПРИРОДАТА.. 128
  ДА СЕ УЧИМ ОТ ПРИРОДАТА!.. 129
  ЗАКОНИ В ПРИРОДАТА.. 131
  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПРИРОДАТА.. 133
  СЛЪНЦЕТО.. 135
  КАКВО Е СЛЪНЦЕТО?.. 135
  ЗА КАКВО Е СЛЪНЦЕТО?.. 136
  СЛЪНЧЕВИТЕ БЛАГА.. 136
  СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА.. 138
  ПОЛЗАТА.. 139
  ЛЕКУВАНЕ СЪС СЛЪНЦЕ.. 141
  БЪДЕЩЕ.. 141
  ИЗГРЯВАНЕ НА СЛЪНЦЕТО.. 142
  ИЗГРЕВЪТ.. 142
  ЗОРАТА.. 143
  ПЪРВИЯТ ЛЪЧ.. 143
  ОТНОШЕНИЕ.. 144
  ПОЛЗА.. 145
  ЛЕЧЕБНИТЕ СИЛИ.. 145
  ОБРАБОТВАНЕ.. 146
  ВЪТРЕШНО СЛЪНЦЕ.. 146
  ПЛАНИНАТА.. 147
  КАКВО Е ПЛАНИНА?.. 147
  ПЛАНИНСКИТЕ ВЪРХОВЕ.. 148
  КАКВО ДА ПРАВИМ В ПЛАНИНАТА?.. 149
  КАКВО НИ ДАВА ПЛАНИНАТА?.. 150
  ОТНОШЕНИЕТО НИ.. 151
  УПРАЖНЕНИЯ.. 151
  ДА ЖИВЕЕМ ВЪВ ВРЪЗКА С ЦЯЛОТО.. 153
  ЦЯЛОТО.. 153
  ЕДИНСТВО.. 155
  ВРЪЗКИ.. 156
  САМ.. 157
  ДА ЖИВЕЕМ С БЛАГОДАРНОСТ.. 160
  ДА ЖИВЕЕМ С МОЛИТВА.. 163
  МОЛИТВАТА.. 163
  ЩО Е МОЛИТВА?.. 163
  ВИДОВЕ МОЛИТВИ.. 165
  ЗАЩО ДА СЕ МОЛИМ?.. 166
  ЗА КАКВО ДА СЕ МОЛИМ?.. 167
  КОГА ДА СЕ МОЛИМ?.. 168
  КАК ДА СЕ МОЛИМ?.. 169
  МОЛИТВА И ДИШАНЕ.. 171
  СИЛА НА МОЛИТВАТА.. 172
  МОЛИТВИ.. 173
  СУТРЕШНА МОЛИТВА.. 174
  ВЕЧЕРНА МОЛИТВА.. 174
  МОЛИТВА ЗА ВСЕКИ ДЕН.. 174
  ДОБРАТА МОЛИТВА.. 175
  ПЪТЯ НА ЖИВОТА.. 175
  МОЛИТВА ЗА БОЛНИ.. 176
  МОЛИТВА ЗА ЗАМИНАЛИ.. 177
  МОЛИТВА НА ВСЕЛЕННАТА МИЛОСТ.. 177
  МАЛКАТА МОЛИТВА.. 178
  ФОРМУЛИ.. 179
  ДА ЗНАЕТЕ ФОРМУЛИ!.. 179
  НЯКОИ ФОРМУЛИ.. 180
  СУТРИН ПРИ СТАВАНЕ.. 181
  ПРИ ЛЯГАНЕ.. 181
  ПРЕДИ И СЛЕД ЯДЕНЕ.. 181
  ПРИ ПРОТИВОРЕЧИЯ.. 181
  НА ДУШАТА СИ ЩЕ КАЖЕШ:.. 182
  ЗА ЛЕКУВАНЕ.. 182
  ЗА РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ.. 183
  ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ.. 183
  МАГИЧЕСКА ФОРМУЛА.. 183
  МЕДИТАЦИЯ.. 183
  ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ.. 185
  НАСТОЯЩЕТО.. 185
  СТАВАНЕ ОТ СЪН.. 186
  РАЗМИШЛЕНИЕ.. 188
  НА ИЗГРЕВ.. 189
  СЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ.. 189
  ЗАПОЧВАНЕ НА ДЕНЯ.. 190
  ЗАДАЧИ.. 191
  ПРОГРАМА ЗА ДЕНЯ.. 191
  ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА.. 193
  ВСЕКИ ДЕН - НЕЩО НОВО.. 194
  ДЕНЯТ.. 195
  ВЕЧЕР.. 196
  ВСЕКИ ДЕН.. 197
  БИБЛИОГРАФИЯ.. 199

  311 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 22. Карма - закон на осъзнаване.

  Карма - закон на осъзнаване.
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.

  890 downloads

  0 коментара

  Обновен

 23. Красота

  Книжката е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа връзка извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (петьр дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  КРАСОТА.. 5
  КАКВО Е КРАСОТА.. 5
  ЖЕЛАНИЕ ЗА КРАСОТА.. 5
  ЖИВОТЪТ И КРАСОТАТА.. 6
  РАЗУМНОСТ И КРАСОТА.. 6
  КРАСОТАТА В ПРИРОДАТА.. 6
  ВИЖДАНЕ НА КРАСОТАТА.. 7
  КРАСОТА И ЩАСТИЕ.. 7
  КРАСОТА И РАДОСТ.. 7
  РАЗУМНИЯТ СВЯТ И КРАСОТАТА.. 7
  ЗНАЧЕНИЕ НА КРАСОТАТА.. 8
  РАБОТА ЗА КРАСОТАТА.. 8
  КРАСИВИЯТ ЧОВЕК.. 8
  вИДОВЕ КРАСОТА.. 9
  КРАСИВ ЧОВЕК.. 9
  КАЧЕСТВА НА КРАСИВИЯ ЧОВЕК.. 11
  УСЛОВИЯ И КРАСОТА.. 12
  РАБОТА ЗА КРАСОТАТА.. 13
  КРАСИВ ИЛИ ГРОЗЕН ЧОВЕК.. 14
  ВЛИЯНИЕТО НА КРАСИВИЯ ЧОВЕК.. 15
  ПРИДОБИВКИ ОТ КРАСОТАТА.. 16
  БЪДЕЩЕ.. 16

  215 downloads

  0 коментара

  Обновен

 24. Лечебно гладуване

  Стр. 4/19
  СЪДЪРЖАНИЕ
  СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4
  ЛЕЧЕБНО ГЛАДУВАНЕ .......................................................................................................................... 5
  ГЛАД ........................................................................................................................................................... 7
  ПОСТ (ГЛАДУВАНЕ) ............................................................................................................................... 8
  ВИДОВЕ ПОСТ ....................................................................................................................................... 11
  КОГА ДА ПОСТИМ ................................................................................................................................ 11
  ЗАПОЧВАНЕ НА ПОСТТА .................................................................................................................... 13
  КАК ДА ПОСТИМ .................................................................................................................................. 13
  КОЛКО ДА ПОСТИМ............................................................................................................................. 14
  ПОЛЗА ОТ ПОСТА ................................................................................................................................. 15
  ПРЕПОРЪКА ........................................................................................................................................... 16
  СЛЕД ПОСТА .......................................................................................................................................... 16

  469 downloads

  0 коментара

  Публикуван

 25. ЛЮБОВ И ОБИЧ

  ЛЮБОВ И ОБИЧ
   
   
   
   
   
  Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (Петьр Дънов) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.
  © СЪСТАВИЛИ; Трендафила Балдевска, Ангел Кермедчиев
   
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ.. 4
  КЪМ ЕПОХАТА НА ЛЮБОВТА.. 6
  ЛЮБОВ И ОБИЧ.. 7
  ЛЮБОВТА.. 8
  ИЗТОЧНИЦИ НА ЛЮБОВТА.. 10
  ПРИДОБИВАНЕ НА ЛЮБОВТА.. 11
  БЕЗЛЮБИЕ.. 12
  ВЛЮБВАНЕ.. 13
  СТРАСТТА.. 14
  ФОРМИ НА ЛЮБОВТА.. 14
  СТРАНИ НА ЛЮБОВТА.. 14
  КАЧЕСТВА НА ЛЮБОВТА.. 15
  СТЕПЕНИ НА ЛЮБОВТА.. 16
  ТРИ ВИДА ЛЮБОВ.. 20
  ИСТИНСКАТА ЛЮБОВ.. 20
  ТРАЙНОСТ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ЦЕНТРОВЕ НА ЛЮБОВТА.. 21
  ДАРОВЕТЕ НА ЛЮБОВТА.. 22
  ОБИЧТА.. 23
  ЗАЩО ОБИЧАМЕ.. 25
  КАК ДА ОБИЧАМЕ.. 28
  ВЗАИМНОСТ В ОБИЧТА.. 30
  КАКВОТО ОБИЧАШ.... 32
  ЧОВЕКЪТ НА ЛЮБОВТА.. 32
  ИЗКУСТВОТО НА ЛЮБОВТА.. 33
  ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛЮБОВТА.. 34
   
   
   
   
  Да любиш, това значи,
  да даваш на другите от благото,
  което имаш.
  Това е най-простото определение на Любовта.
  (СМЕНИ в ПРИРОДАТА – изд. 1938 г. София – 24)
   
  ПРАВЕТЕ ВСИЧКО ОТ ЛЮБОВ
  (ПъТ НА ЗАЗОРЯВАНЕ – 446)

  223 downloads

  0 коментара

  Публикуван


×
×
 • Създай нов...