Jump to content

Движение и здраве

1 Screenshot

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪДЪРЖАНИЕ ......................................................................................................................................... 4

ДВИЖЕНИЕ............................................................................................................................................... 6

ВСИЧКО Е ДВИЖЕНИЕ .................................................................................................................... 6

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДВИЖЕНИЕ............................................................................................... 7

ПОДТИК КЪМ ДВИЖЕНИЕ ............................................................................................................. 8

ПЪЛНЕНЕ И ПРАЗНЕНЕ С ЕНЕРГИЯ ПРИ ДВИЖЕНИЕ........................................................ 9

ПЪТ И ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕТО........................................................................................... 10

ВИДОВЕ ДВИЖЕНИЯ ...................................................................................................................... 11

ЕСТЕСТВЕНИ ДВИЖЕНИЯ ....................................................................................................... 11

СВОБОДНИ ДВИЖЕНИЯ............................................................................................................ 12

КРАСИВИ ДВИЖЕНИЯ ............................................................................................................... 12

БАВНИ И БЪРЗИ ДВИЖЕНИЯ .................................................................................................. 12

ЛЕКИ ДВИЖЕНИЯ........................................................................................................................ 13

РАЗУМНИ ДВИЖЕНИЯ ............................................................................................................... 13

ПРАВИЛНИ ДВИЖЕНИЯ............................................................................................................ 14

ПЛАСТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ......................................................................................................... 14

ХАРМОНИЧНИ ДВИЖЕНИЯ..................................................................................................... 14

МОРАЛНИ ДВИЖЕНИЯ.............................................................................................................. 15

ЕЛЕКТРИЧНИ И МАГНЕТИЧНИ ДВИЖЕНИЯ.................................................................... 16

НЕСЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ................................................................................................. 16

СЪЗНАТЕЛНИ ДВИЖЕНИЯ....................................................................................................... 16

ДВИЖЕНИЯ ЗА ВРЪЗКА ............................................................................................................. 17

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДВИЖЕНИЯТА ВЪРХУ ЧОВЕКА ........................................................... 18

ТЪЛКУВАНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА................................................................................................. 19

ИЗУЧАВАНЕ ДВИЖЕНИЯТА......................................................................................................... 21

ЗАКОНИ НА ДВИЖЕНИЕТО.......................................................................................................... 22

ВЛАДЕЕНЕ НА ДВИЖЕНИЯТА .................................................................................................... 22

УПРАЖНЕНИЯ ....................................................................................................................................... 24

НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАЖНЕНИЯ....................................................................................... 24

УПРАЖНЕНИЯ - ПРАВИЛА........................................................................................................... 24

НЯКОИ УПРАЖНЕНИЯ .................................................................................................................. 27

РИТМИЧНО ХОДЕНЕ:................................................................................................................. 27

І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:................................................................................................ 27

ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ: .............................................................................................. 27

ІІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:............................................................................................. 27

IV. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ДИШАНЕ:............................................................................................. 27

САМОНАБЛЮДЕНИЕ.................................................................................................................. 28

СУТРИН - ЗА СЪГЛАСИЕ С ПРИРОДАТА............................................................................. 28

ЗА СВЪРЗВАНЕ С ТЕЧЕНИЯТА НА ПРИРОДАТА:............................................................. 28

ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ТЕЧЕНИЯТА ОТ ЕНЕРГИИ:......................................................... 28

ЗА УРАВНОВЕСЯВАНЕ НА ТЕЧЕНИЯТА ОТ ЕНЕРГИИ:................................................. 29

ПРИВЛИЧАНЕ СИЛИТЕ НА ПРИРОДАТА: .......................................................................... 29

ЗА ВЪЗПРИЕМАНЕ НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ: ....................................................................... 29

ЗА ВАЗПРИЕМАНЕ НА СЛЪНЧЕВИТЕ ЕНЕРГИИ: ............................................................ 29

СУТРИН, ПРЕДИ МОЛИТВА, ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА: ....................... 29

І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА: .............................................. 30

ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧУВСТВАТА:............................................. 30

ЗА ТОНИРАНЕ: .............................................................................................................................. 30

І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТОНИРАНЕ:............................................................................................ 30

ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ТОНИРАНЕ: .......................................................................................... 31

Стр. 5/49

ПРИ МОЛИТВА: ............................................................................................................................ 31

ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ........................................................................................................... 31

І. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ........................................................................ 31

ІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА:....................................................................... 31

ІІІ. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА: ..................................................................... 32

IV. УПРАЖНЕНИЕ ЗА ПРОЯВА НА ВОЛЯТА:...................................................................... 32

ЗА ОГРАЖДАНЕ ОТ ЗЛОБА: ..................................................................................................... 32

ЗА УРЕГУЛИРАНЕ СИЛИТЕ НА ОРГАНИЗМА: .................................................................. 33

ПРЕДИ ЛЯГАНЕ: ........................................................................................................................... 33

УПРАЖНЕНИЯ ПРИ РАЗЛИЧНИ СЪСТОЯНИЯ ..................................................................... 33

ПРИ ВЪЛНЕНИЕ: .......................................................................................................................... 34

ПРИ МЪЧНОТИИ (както при вълнение).................................................................................. 34

ПРИ ДИСХАРМОНИЧНО СЪСТОЯНИЕ:............................................................................... 34

ВЪЗБУДЕНИ СТЕ .......................................................................................................................... 34

АКО СТЕ ВЪЗБУДЕНИ, РАЗГНЕВЕНИ:.................................................................................. 34

РАЗДРАЗНЕНИ СТЕ: .................................................................................................................... 35

ПРИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ:......................................................................................................... 35

АКО СИ НЕРАЗПОЛОЖЕН ........................................................................................................ 35

КОГАТО НЯКОЙ Е НЕРАЗПОЛОЖЕН ДУХОМ................................................................... 35

АКО НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕТО ТИ СЕ ДЪЛЖИ НА ГЛАВОБОЛИЕ ................................. 36

ПРИ ЗАТРУДНЕНИЕ: ................................................................................................................... 36

ПРИ ИЗКУШЕНИЕ:....................................................................................................................... 36

ПРИ ЛОШИ МИСЛИ: ................................................................................................................... 36

ПРИ ЗАБРАВЯНЕ: ......................................................................................................................... 36

ПРИ ОТЧАЯНИЕ: .......................................................................................................................... 37

ПРИ ЛОШО СЪСТОЯНИЕ:......................................................................................................... 37

ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 1: ............................................................................................ 37

ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 2: ............................................................................................ 37

ПСИХИЧНО УПРАЖНЕНИЕ № 4: ............................................................................................ 37

УПРАЖНЕНИЕ: ............................................................................................................................. 38

УПРАЖНЕНИЕ ЗА УСИЛВАНЕ НА ПАМЕТТА: .................................................................. 38

ЗА ДА ПОМНИШ: .......................................................................................................................... 38

ПРИ БЪРЗАНЕ:............................................................................................................................... 38

УПРАЖНЕНИЕ ЗА НОСЕНЕ НА ВОДА: ................................................................................. 38

ХОДЕНЕ.................................................................................................................................................... 39

КАК ДА ХОДИМ................................................................................................................................. 40

ИЗУЧАВАНЕ ХОДЕНЕТО ............................................................................................................... 42

ДЕСНИ ИЛИ ЛЕВИ КРАК ............................................................................................................... 43

ПРЪСТИ ИЛИ ПЕТА......................................................................................................................... 44

ОБУВКИТЕ.......................................................................................................................................... 44

ПРАВИЛНО ХОДЕНЕ ....................................................................................................................... 45

Мнения на потребители

Recommended Comments

Няма коментари.

×
×
  • Създай нов...