Jump to content

Женитбата

1 Screenshot

Съдържание

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................................ 4

ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................................................................................................................... 5

САМИ .......................................................................................................................................................... 5

ДРУГИЯТ ДО ТЕБЕ ................................................................................................................................. 6

ОТНОШЕНИЯ .......................................................................................................................................... 6

БЛИЗОСТ ................................................................................................................................................... 8

ЗАЩО СЕ ЖЕНИМ .................................................................................................................................. 8

ЖЕНИТБА ................................................................................................................................................. 9

ЖЕНЕНЕ .................................................................................................................................................. 10

КОГА ДА СЕ ЖЕНИМ ............................................................................................................................ 12

ИЗБОР ПРЕДИ БРАКА .......................................................................................................................... 12

СЪВЕТИ ................................................................................................................................................... 14

СРОДНИ ДУШИ..................................................................................................................................... 15

НАМИРАНЕ СРОДНАТА ДУША ......................................................................................................... 17

ПРОВЕРКА ПРЕДИ БРАКА .................................................................................................................. 18

КОЙ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЖЕНИ .......................................................................................................... 19

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ЖЕНИ .................................................................................................................... 20

ЖЕНИТБА - БРАК .................................................................................................................................. 20

ЕДНОБРАЧИЕ ........................................................................................................................................ 23

ПРЕДИМСТВА ПРИ БРАКА ................................................................................................................. 24

НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ БРАКА .............................................................................................................. 24

ДОМ - СЕМЕЙСТВО ............................................................................................................................... 26

СЪВМЕСТЕН ЖИВОТ ........................................................................................................................... 27

ЛЮБОВ И БРАК ..................................................................................................................................... 29

НЕЗАКОННА ЛЮБОВ ............................................................................................................................ 31

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В БРАКА....................................................................................................... 32

РАЗВОД .................................................................................................................................................... 35

НОВИЯТ МОРАЛ ................................................................................................................................... 37

БРАКЪТ В БЪДЕЩЕ .............................................................................................................................. 38
Мнения на потребители

Recommended Comments

Няма коментари.

×