Jump to content

Георги Томалевски (1897-1988)

32 files

 1. Хора по земята -Разкази Георги Томалевски- 1943г.

  Хора по земята -Разкази Георги Томалевски- 1943г.

  76 downloads

  Updated

 2. Душата на Македония - Томалевски - 1927.

  Написаното въ тази книга не е история, не е географско описание. Македония има отдавна своята история наредъ съ историята на всички народи, а вѣщитѣ въ областьта на географскитѣ описания сѫ дали вече доста трудове за земята, поминъка и други особености на тая страна.
   
  Спомнете си, Македония е при това земя на страданието и подвига. И тѣ сѫ разказани макаръ и не напълно отъ нашитѣ братя, преживѣли ужаса на огнената] стихия. За тѣхъ знаятъ и македонскитѣ планини, знаятъ рѣкитѣ, които въ своя непрестаненъ плисъкъ, преповтарятъ легендитѣ на отминалото време.
   
  Написаното въ тая малка книга, не цѣли да запознае оня що би я хваналъ въ рѫка съ външнитѣ белези на македонската дѣйствителность. Не, тия думи сѫ плодъ на едно съзерцание, едно видѣние на тая нескончаема, велика душа, която ражда изъ своята тайна сѫкровищница готовитѣ за подвигъ деца. Написаното тукъ е една пѣсень, едно хваление, една жалба, заедно съ жалбата на цѣлъ народъ, заедно съ стенанието на всички планини, всички букаци изъ родната земя.
   
  Ако съ тия блѣдни слова мога да уведа нѣкого въ потока на тази размисьль, сигурно ще се открие и за него частица отъ тази голѣма сѫкровищница,— една страна съ изстрадало, но вѣчно подмладяващо се сърдце, чийто ритъмъ бие заедно съ вѣчния ритъмъ на великото, мирово сърце. . .
   
   
  Отъ всичко, което е казано за Македония, това е може би, най-малко, най-блѣдно. Думи никога не еѫ въ състояние да изразятъ живия още подвигъ, но защото тѣ засѣгатъ една вѫтрешна страна и защото сѫ казани съ благоговѣние и обичь, искамъ да станатъ като лекъ лѫхъ въ палящия Зной надъ тая свещена нива.
   
  И ако тѣ носятъ малко поне отъ лѫха на родната земя, тогава нека бѫдатъ даръ отъ все сърдце на моитѣ знайни и незнайни братя.

  102 downloads

  Updated

 3. Псалми за живия Бог - Георги Томалевски- 1929г.

  Псалми за живия Бог - Георги Томалевски- 1929г.

  242 downloads

  Submitted

 4. Зодиак -Томалевски

  Зодиак -Томалевски

  95 downloads

  Submitted

 5. 1926 - По свещенната пътека - Томалевски

  По свещенната пътека - Томалевски- 1926

  110 downloads

  Updated

 6. Слънце след буря

  Слънце след буря  Георги Томалевски  Есета


  233 downloads

  Updated

 7. Опит за кратко тълкуване и разяснение Евангелието от Иоан Георги Томалевски

  Опит за кратко тълкуване и разяснение
  Евангелието от Иоан
  Георги Томалевски

  159 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...