Jump to content

Георги Томалевски (1897-1988)

32 files

 1. Съзвездия - Георги Томалевски

  Есета върху мисли изказани от Учителя Беинса Дуно

  166 downloads

  Submitted

 2. 1947 - Прозорец към света - новели - Георги Томалевски

  1947 - Прозорец към света - новели - Георги Томалевски

  102 downloads

  Submitted

 3. СЛОВОТО МУ Е ЖИВОТ - Георги Томалевски

  Георги Томалевски СЛОВОТО МУ Е ЖИВОТ
  Резюмета от беседи
  Издателство Бяло Братство

  54 downloads

  Submitted

 4. Развигор и Листопад - Георги Томалевски

  Развигор и Листопад - Георги Томалевски
  Издателство Бяло Братство

  43 downloads

  Submitted

 5. Един от учениците - Георги Томалевски

  Издателство Бяло Братство

  53 downloads

  Updated

 6. Нашето звездно небе - Георги Томалевски

  Нашето звездно небе - Георги Томалевски
   
  1. Предговор . . . . ...... . . ..... . 5
   
  2. Как да използуваме тази книга 6
   
  3. Кратки сведения за различните видове небесни тела 8
   
  4. Таблици I . . 25
   
  5. Общи звездни карти .. .... 29
   
  6. Карти на съзвездията

  221 downloads

  Submitted

 7. Ачларската и Русенската комуна

  Ачларската и Русенската комуна

  129 downloads

  Submitted

 8. Общ пакет на 25 книги

  Книгике в пакета:
  1.По свещенната пътека - 1926 г.
  2.Душата на Македония, есе – 1927 г.
  3.Огнена земя, разкази – 1928 г.
  4.Псалми за Живия Бог, поеми – 1929 г.
  6.Една пролетна нощ. разкази – 1931 г.
  7.Човек, природа и Бог, есета – 1934 г.
  8.Вечната приказка, повест – 1937 г.
  9.Безсмъртната, роман – 1939 г. Липсват 12 стр
  10.Сигнали, есета – 1940 г.
  11.Всекидневните чудеса, есета –1941 г.
  12.Зодиак. поеми – 1943 г.
  13.Хора по земята, разкази –1943 г.
  14.Слънце след буря - 1946г.
  15.Гогол представен от Георги Томалевски - 1948г
  16.Астрономия за народа 1958г.
  17.Майстор Стоян Везенков 1964 г.
  18.Воденските майстори, новели – 1965г.
  19.Цветя сред тръни, новели – 1972 г.
  20.Мраморна чешма, две повести – 1976 г.
  30.Шепа плодове 1977г.
  32.Крушовската република 1981г.
  33.През зеницата на есето 1983г.
  34.Опит за кратко тълкуване и разяснение Евангелието
  35.Учителя Беинса Дуно
  36.Словото му е живот, есета – 2009 г.

  172 downloads

  Updated

 9. През зеницата на есето - Георги Томалевски - 1983г

  През зеницата на есето - Георги Томалевски - 1983г

  70 downloads

  Submitted

 10. Гогол представен от Георги Томалевски 1948- на руски език

  Гогол представен от Георги Томалевски 1948- на руски език

  26 downloads

  Submitted

 11. Сигнали -Георги Томалевски 1940г

  Сигнали -Георги Томалевски 1940г

  73 downloads

  Submitted

 12. Цветя сред тръни - Георги Томалевски 1972г

  Цветя сред тръни - Георги Томалевски 1972г

  58 downloads

  Updated

 13. Шепа плодове - Георги Томалевски 1977г.

  Шепа плодове - Георги Томалевски 1977г.

  60 downloads

  Submitted

 14. Крушовската република - Георги Томалевски 1981г.

  Крушовската република - Георги Томалевски 1981г.

  36 downloads

  Submitted

 15. Безсмъртната - Роман 1936г.

  Безсмъртната - Роман 1936г.

  92 downloads

  Submitted

 16. Словото му е живот- Томалевски

  Настоящата книга с резюмета от беседи на Учителя е замислена и първоначално поставена като част от отпечатаната през 1997 г. книга на Георги Томалевски „Учителя Беинса Дуно“, издадена по случай стогодишнината от рождението на автора.
   
  По технически причини при издаването й тази част беше отделена като самостоятелен ръкопис за отделно, самостоятелно издание.
  © Издателство „Бяло Братство“, 2009 ISBN 978-954-744-124-8

  159 downloads

  Submitted

 17. Мраморната чешма- Томалевски - 1976

  Мраморната чешма- Томалевски - 1976

  50 downloads

  Updated

 18. Астрономия за народа- 1958г - Томалевски

  Астрономия за народа- 1958г - Томалевски

  364 downloads

  Submitted

 19. Една пролетна нощ. разкази – 1931 г.

  Една пролетна нощ. разкази – 1931 г.

  75 downloads

  Updated

 20. Вечната приказка, повест – 1937 г. Томалевски

  Вечната приказка, повест – 1937 г.

  64 downloads

  Updated

 21. Всекидневни чудеса - Томалевски 1941г

  Всекидневни чудеса - Томалевски 1941г

  131 downloads

  Submitted

 22. Огнена земя- Томалевски - Разкази 1928г.

  КНИГАТА СЪДЪРЖА:
   
  Четворица отъ старитѣ:
   
  Робска земя
  Дѣдо Силянъ
  Последната долама
  Възкресение
   
  На югъ отъ Шаръ:
   
  Юнакътъ пастиръ
  Кита
  Предатель
  Гората
  Монахъ Павелъ
  Тополитѣ
  Чужденецътъ
  Руината
  Сънътъ на гората
  Малката бука
   
  Изгнаници:
   
  Изгнаници
  Запустѣлата мелница
  Земята вика
  Вардаръ
   
  Печатница П, Глушковъ — София

  64 downloads

  Submitted

 23. Човек природа и Бог - Томалевски 1934г.

  Човек природа и Бог - Георги Томалевски 1934г.
   
  Съ тия опити искамъ да сравня своитѣ мисли съ мисъльта на другитѣ,които се спиратъ при такива въпроси. Въ тѣхъ се говори за Бога, но моятъ Богъ нѣма нищо общо съ онова измислено жестоко божество, въ името на което земята е залѣна въ кръвь и сълзи. Моятъ Богъ е живъ, въ вѣчнигѣ, неотминаващи закони на природата — разумна и прекрасна.
   
  Въ тая природа има толкова много нѣща, които сами може да поднесемъ като доказателство на родения въ съмнение разумъ за това, което сърдцето ни понѣкога така ясно „вижда“ и „знае“.

  121 downloads

  Submitted

 24. Воденските майстори - Георги Томалевски 1965г.

  И трите новели са посветени на живота в стара Македония, със стилно единство, своя тема, свое емоционално звучене. Тези новели са написани с вещо познаване на народния бит, с дълбоко вникване в душите на хората, в изпитанията на съвестта и чувствата, обрамчени от социалните проблеми на времето. Достойнството на новелите на Томалевски е тяхната чистота и простота.
   
  Жизненият материал на „Воденските майстори“,„Видо Каравидо“ и „Гурбетчии“ е свързан с народната тематика. На основата на три народни песни с богато съдържание и образност е разгърнато сюжетното развитие. Не може да не се изтъкне, че и в трите новели се утвърждава правото на хората да живеят свободно, да творят по своя воля, да се обичат чисто, да бъдат верни един на друг в трудни минути.
   
  В повествованието се усеща искреният бунт на автора срещу националното и духовно робство, протестът срещу фалша и лицемерието, срещу непочтените нрави, невежеството в бита на людете. В подкрепа на тези мисли могат да се изтъкнат замислените в сложно противоречие характери на Андрей и Теодоси от „Воденските майстори“, на Видо, Алиса, Ангелина от „Видо Каравидо“, на Галена и Кръстю от „Гурбетчии“. Тези образи имат значителна потенциална естетическа сила.

  76 downloads

  Submitted

 25. Майстор Стоян Везинков - Георги Томалевски- 1964

  Майстор Стоян Везинков - Георги Томалевски- 1964
   
  Моят герой майстор Стоян Везенков не е измислен. Съшествувал е на своето време — точно преди сто години — такъв един забележителен човек, за интересния живот на когото намерих написани кратки бележки. Тях проучих и разработих.
   
  С повестта за Стоян Везенков — прочут майстор от Крушово — се постарах да покажа как с много сложен и мъчителен прелом някои даровити и своеобразни люде от нашето минало от вкостеняло самолюбие и гордост са преминавали в обич към народа, породена от неговите неволи и от копнежа му да бъде свободен.
   
  Не е измислен и братът на Стоян — доктор Константин Везенков, — смъртно ранен край Котел и починал от раните си в Русия през Освободителната война, името на когото е издълбано върху един от камъните на „Докторският паметник“ в София.
   
  В най-общи черти съм се постарал да бъде запазена автентичността на събитията. Подробностите са белетристичен материал — плод на разказвани неща за живота на Стоян.
   
  Няколкото откъслечни сцени от Освободителната война са исторически верни. Те са взети от руски и турски материали за войната през 1877—1878 година.
   
  На места в текста се срещат и някои малки диалектни особености, които съзнателно съм оставил, за да има в езика малка нюансировка от говора на нашите люде в Македония. Пак заради стила и характера на повестта са оставени и някои турски поговорки.
   
  Поднасям тази книга с надежда, че в много отношения тя е поучителна и за наше време.
  Авторът

  46 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...