Jump to content

Дискове с музика и братски песни

26 files

 1. 4 диска с Песни на Огнян Николов

  Съдържанието на първия диск:
  Аин Фаси Аум Бершид Ба Бог е Любов Буря В началото бе Словото Венир_Бенир Вехади Да имаш вяра Давай Давай Духай Ветре Духът Божи Духът ми шепне това Запали се огънят Зов на планината Кажи ми ти Истината Киамет Зену Махар Бену Нева Сензу Обетованата земя Ранен час Сила, Живот, Здраве Скитах се по гори и планини Там далече Той иде! Фир Фюн Фен Цветята цъфтяха  
  Обетована Земя
  Беинса Дуно
   
  01. Духът ми шепне това (1:39)
  02. Бог е Любов (3:30)
  03. Сила, живот, здраве (0:57)
  04. Той иде (2:36)
  05. Ранен час (2:18)
  06. Буря (2:17)
  07. Радост и скръб (4:11)
  08. Обетована Земя (1:58)
  09. Странник съм (2:19)
  10. Вехади (2:04)
  11. Молитва (1:54)
  12. Аин Фаси (3:38)
  13. Нева Сензу (1:58)
  14. В начало бе Словото (2:58)
  15. Медитация (Вътрешния глас на Бога) (3:52)
  16. Киамет Зену (0:58)
   
  Песните с Но 10, 12, 13, 15, 16 се изпълняват на прастраия език Ватан.
   
  Аудио диск с музика от Учителя в изпълнение на Огнян Николов - тенор. Песните са записани нацяло, без монтаж, с оглед запазване целостта на моментното емоционално състояние на изпълнителите.
   
   
  Огнян Николов: тенор (www.oghnyan-nicolov.com)
  Роза Пронина: пиано

  1,243 downloads

  Updated

 2. Молитва за България- Петър Ганев

  Молитва за България- Петър Ганев

  45 downloads

  Submitted

 3. Петър Ганев- Песни от Учитеря Диск 1

  Петър Ганев- Песни от Учитеря Диск 1

  46 downloads

  Submitted

 4. Химни на Слънцето - аудио диск с песни от Учителя

  Съдържание
  Химни на Слънцето - аудио диск с песни от Учителя
   
  Съдържание на диска Химни на Слънцето
   
  01. Песента на ангелите (3:47)
  02. Химни на слънцето, Молитва (7:52)
  03. Имаше человек (4:17)
  04. Тайната вечеря (2:39)
  05. Ода за студа (4:45)
  06. Там далече (2:30)
  07. 3ов на планината (1:17)
  08. Малката буболечица (3:11)
  09. Странникът и скръбта (4:20)
  10. Скитах се по гори и планини (2:12)
  11. Кажи ми, светли Божи лъч (2:04)
  12. Песен за житеното зърно (2:40)
  13. До-ще ден (1:56)
  14. Излязъл е сеяч (3:16)
  15. Мирът иде (4:26)
  16. Вдъхновение - Киамет Зену (1:28)
  17. Една вечна истина, която е Бог на Любовта (1:58)
  18. Странник съм в този свят (2:49)
   
  Аранжимент: Анна Каралашева
  Сопрано: Спаска Панайотова
  Вилончело: Анна Каралашева
  Цигулка: Ана Памукова
  Виола: Катя Вълева
  Блок-фелйта: Емил Михов
   
  дизайн на обложката: Всеволод Яцевич
  София, България 2004
  Запис в Studio ВИНИЛ, Искрен Искренов
   
  за контатки: [email protected]
   
  * диска се публикува с разрешение
   
  Дата на първоначално въвеждане: 10.10.2006 г.

  44 downloads

  Submitted

 5. Интеграл CD-1-2-3-4-5 диска

  Съдържание
  Интеграл CD1 - аудио диск
   
  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.
   
  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)
   
  Съдържание на диска:
   
  01. Зората на новия живот (1:05)
  02. Излязал е сеяч (1:35)
  03. Братство, единство (2:20)
  04. Ще се развеселя (2:58)
  05. Благославяй (3:04)
  06. Изгрява ден тържествен (1:12)
  07. Събуди се братко (1:19)
  08. Любовта е извор (1:11)
  09. Стани, стани (1:49)
  10. Страдна душо (0:52)
  11. Изгрей ти, мое слънце (1:11)
  12. Шуми (1:16)
  13. Напред да ходим (1:13)
  14. На Учителя (1:35)
  15. Милосърдието (1:10)
  16. Сърдечен зов (1:21)
  17. Благословен Господ (1:15)
  18. Време е да вървим (1:01)
  19. Поздрав на Учителя (1:11)
  20. За Небесния Цар (0:50)
  21. Сине мой, пази живота (1:39)
  22. Росна капка (1:18)
  23. Напред чада (0:34)
  24. Славейчета горски (0:57)
  25. Небето се отваря (0:54)
  26. О, Учителю благати (0:44)
  27. Към Сион (0:44)
  28. Дързост в Христа (0:35)
  29. На белия цвят (1:03)
  30. Нови Дрехи (0:38)
  31. На Христа запейте (0:52)
  32. Когато Любовта царува (0:54)
  33. Бялото кокиче (1:26)
  34. Псалом 91 (2:30)
  35. Песен на гласните букви (0:36)
  36. Фир-фюр-фен (3:58)
  37. Аум (1:17)
  38. Изгрява Слънцето (1:43)
  39. Сладко, медено (0:53)
  40. Блага дума (2:26)
  41. Благост (3:38)
  42. Грее, грее (1:17)
  43. Махар Бену Аба (4:58)
  44. В зорите на живота (2:04)
   
  Музика: Беинса Дуно
   
  Интеграл CD2 - аудио диск
   
  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.
   
  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)
   
  Съдържание на диска:
   
  01. Венир, Бенир (2:18)
  02. Сила жива. Скръбта си ти кажи (4:31)
  03. Духът Божи (2:29)
  04. Вехади (2:10)
  05. Бог е Любов (3:11)
  06. Имаше человек (4:07)
  07. Вечер, сутрин (2:36)
  08. Кажи ми ти Истината. Благата песен. (2:27)
  09. Мусала (2:51)
  10. Светъл ден (1:47)
  11. Ходи, ходи. Тъги, скърби (2:27)
  12. Нева Санзу (3:03)
  13. Киамет Зену (1:51)
  14. Давай, давай (1:43)
  15. В началото бе Словото (3:36)
  16. Мисли, право мисли (2:20)
  17. Вдъхновение (2:14)
  18. Весел ти бъди (1:42)
  19. Запали се огънят (3:43)
  20. Добър ден (2:28)
  21. Бершид Ба (1:59)
  22. Малкият извор (1:32)
  23. Сила, живот, здраве (1:09)
  24. Всичко в живота е постижимо (1:21)
  25. Химн на Великата Душа (4:32)
  26. Тъги, скърби са богатство (1:22)
  27. Духът ми шепне това (1:14)
  28. Песен на зората (1:55)
  29. При всичките условия (1:17)
  30. Мога да кажа (1:30)
  31. Аз смея да кажа (1:10)
   
  Музика: Беинса Дуно
  Интеграл CD3 - аудио диск
   
  На Вашето внимание предлагаме пълен интеграл на музиката на Беинса Дуно в 5 диска, изпълнена на цигулка.
   
  "Има три вида музика - механична, която само раздвижва нещата, органична, която организира живата материя и установява нейния жизнен ритъм, и психична, която събужда скритите сили на душата. Окултната музика, която обединява качествата на тия три вида музика, едва сега влиза в света и затова е достъпна за малцина." (Учителя)
   

  41 downloads

  Submitted

 6. Сила Жива CD1-2-3 - музика за медитация

  Съдържание
  Сила Жива CD1 - музика за медитация
   
  Съдържание на диска Сила Жива CD1
   
  01. 91 Псалом (2:42)
  02. Фир-фюр-фен (3:44)
  03. Махар Бену Аба (4:26)
  04. Аин фаси (4:14)
  05. Вътрешният глас на Бога (3:05)
  06. Духът Божи (2:24)
  07. Аум (1:29)
  08. Венир Бенир (2:20)
  09. Вехади (2:31)
  10. Вариации (1:43)
  11. Марш на светлите сили; Тема; Ме-хейн (5:40)
  12. До-ще ден (2:59)
  13. Любовта е извор (2:22)
  14. Радост (1:54)
  15. Киамет Зену (2:59)
  16. Мелодия 34 (1:17)
  17. Мелодия 16 (2:36)
  18. Играта на поточето (1:20)
  19. Сила жива (1:23)
  20. Сила, здраве е богатство (1:27)
  21. Да имаш вяра (2:01)
  22. Ходи ходи (1:08)
  23. Не ли думах (1:58)
   
  Музика - Беинса Дуно
  Цигулка - Здравка Баръмова
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сила Жива CD2 - музика за медитация
   
  Съдържание на диска Сила Жива CD2
   
  01. В началото бе Словото (4:05)
  02. Ще се развеселя (3:39)
  03. Сърдечен зов (3:34)
  04. Вдъхновение (2:21)
  05. Небето се отваря (2:05)
  06. Нева Санзу (3:23)
  07. Милост, благост (1:34)
  08. Малкият планински извор (2:53)
  09. Зората на новия живот (1:58)
  10. Росна капка (2:14)
  11. Красив живот (2:13)
  12. Обетована земя (1:58)
  13. Песен на детето (3:43)
  14. Малката буболечка (3:44)
  15. Тема 28 (4:08)
  16. Мусала (2:17)
  17. Българска идилия (4:34)
  18. А бре, синко (2:22)
  19. Мелодия 31 (1:27)
  20. Милосърдие (1:45)
   
  Музика - Беинса Дуно
  Цигулка - Здравка Баръмова
  Ел. Орган: Ина Дойнова
  Аранжимент: Ина Дойнова
   
  ВИНИЛ СТУДИО Искрен Искренов 2003г.
  email: [email protected]
   
  * дискът се публикува с разрешение
   
  Дата на първоначално въвеждане: 08.10.2006 г.
  Ел. Орган: Ина Дойнова
  Аранжимент: Ина Дойнова
   
  ВИНИЛ СТУДИО Искрен Искренов 2003г.
  email: [email protected]
  * дискът се публикува с разрешение
  Дата на първоначално въвеждане: 10.10.2006 г.
  -------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сила Жива CD3 - музика за медитация
   
  Съдържание на диска Сила Жива CD3
   
  01. Той иде (2:51)
  02. Скитах се по гори и планини (2:22)
  03. Импресия по първия ден на пролетта (2:43)
  04. Зов на планината (1:46)
  05. Сладко медено (1:33)
  06. Светъл лъч (1:42)
  07. Венир Бенир (2:50)
  08. Всичко в живота е постижимо (2:47)
  09. Весел ти бъди (1:58)
  10. Цветята цъфтяха (2:04)
  11. Ранен час (3:35)
  12. Пролетна песен (2:46)
  13. Слънчева песен (1:22)
  14. Българска идилия (4:53)
  15. Запали се огънят (1:49)
  16. Мога да постигна (1:30)
  17. Мога да любя (2:18)
  18. Красив е живота (2:06)
  19. На Учителя (2:22)
  20. Химн на Великата Душа (4:44)
   
  Музика - Беинса Дуно
  Цигулка - Здравка Баръмова
  Ел. Орган: Ина Дойнова
  Аранжимент: Ина Дойнова
   
  ВИНИЛ СТУДИО Искрен Искренов 2003г.

  35 downloads

  Submitted

 7. Beinsa Duno - Concert the new music

  Beinsa Duno - Concert the new music

  https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/beinsa-duno-concert-the-new-music
   
  Изпълнява хор и оркестър. Диригент и аранжименти Георги Стратев Performed by choir and orchestra Conductor and orchestrated - Georgi Stratew

  14 downloads

  Submitted

 8. Music from Beinsa Douno - Yoana Strateva - violin

  Music from Beinsa Douno

  https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/music-from-beinsa-duno


  01 - Song at dawn
  02 -A sower came out
  03-Melody 13
  04 - Get up
  05 - Theme 28
  06 - Terrible was the Wind
  07 - I was telling, wasn't I
  08 - Get up, daughter
  09 - Suffering soul
  10 - Berhan Azi
  11 - The last Supper
  12 -Psalm 115
  13 - Me Hein
  14 - The internal voice of God
  15 - Theme 23
  16 - Theme 43

  Yoana Strateva - violin
  Anna Karalasheva - cello
  Arrangement by Anna Karalasheva

  20 downloads

  Submitted

 9. 2 диска с музика от Тодор Папазов

  2 диска с музика от Тодор Папазов

  18 downloads

  Submitted

 10. Симеон Симеонов - Петър Дънов- Музика за трансформиране на енергиите и всестранно тониране на Човека

  Симеон Симеонов - Петър Дънов- Музика за трансформиране на енергиите и всестранно тониране на Човека

  47 downloads

  Updated

 11. 9 диска - Симеон Симеонов Тенор

  9 диска - Симеон Симеонов Тенор 

  387 downloads

  Updated

 12. Първи концерт - Петър Ганев

  Първи концерт - Петър Ганев

  226 downloads

  Submitted

 13. Пантелей Пантелеев

  Пантелей Пантелеев

  46 downloads

  Updated

 14. 3 диска от Ина Дойнова

  3 диска от Ина Дойнова
   

  127 downloads

  Updated

 15. Музика и притчи от Словото на Учителя

  Музика и притчи от Словото на Учителя

  76 downloads

  Submitted

 16. 160 песни от Марин Камбуров

  160 песни от Марин Камбуров

  356 downloads

  Updated

 17. Музиката на сърцето. Аранжимент Филип Стоицев

  Музиката на сърцето.
  Аранжимент Филип Стоицев
  Може да го слушате от тук.
  https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/muzikata-na-srtseto
  1. В начало бе Словото ... 03:28
  солист Георги Петков
  2. Първият ден на пролетта ... 12:20
  солист Лилия Здравкова
  3. Странник съм в този свят ... 03:10
  солист Йоана Стратева
  4. Вътрешният глас на Бога ... 02:48
  солист Ангепия Вихрова
  5. Обетована земя ... 03:39
  6. Аз съм бялото кокиче ... 01:38
  солист Йоана Стратева
  7. Играта на поточето ...01:37
  солист Йоана Стратева
  8. Песен на детето ... 04:00
  солист Йоана Стратева
  9. Венйр Бенйр ... 03:51
  солист Лилия Здравкова
  10. Ме-хейн ... 01:54
  солист Йоана Стратева
  11. Светъл лъч ... 03:22
  солист Йоана Стратева
  12. Там далече ... 04:20
  солист Георги Петков
  13. Шуми ... 05:42
  14. Мусала ... 03:07

  113 downloads

  Submitted

 18. Акорди на сътворението

  1. Пролетна песен 2:31
   
  2. Малкият планински извор 2:09
   
  3. Сила жиВа, Скръбта си ти кажи 4:06
   
  4. Ходи, ходи 1:07
   
  5. Тьги, скърби 1:04
   
  6. Светъл ден 1:55
   
  7. Ранен час 3:19
   
  8. Давай, давай 4:10
   
  9. Житно зърно 2:53
   
  10. Сила, здраве е богатство 1:58
   
  11. Пролет 1:23
   
  12. Цветята цъфтяха 3:44
  13. Малкият избор 0:52
  14. Малката буболечица 3:00
  15. Там далеч 2:43
  16. Сила, живот, здраве 1:59
  17. Зов на планината 1:56
  18. Мусала 3:08
  19. Духай ветре 3:04
  20. Шуми 5:04
  21. Езикът на Живата природа 4:36
  22. Химн на Великата душа 4:09
   
   
  Гиргина Гиргинова - сопран
   
  1,3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21,22 Пламена Гиргинова - сопран
   
  2, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 19, 21,22
   
  Магдалена Далчева - виолончело Стефан Далчев - пиано Стефан Далчев - аранжимент

  33 downloads

  Submitted

 19. Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов

  Радваме се да съобщим, че излезе нотното издание "Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов" с аранжименти на д-р Филип Стоицев – резултат на 12-годишния труд на екип, работил с музикалния му архив. Архивът беше предоставен от д-р Вергилий Кръстев и Благовест Жеков.
   
  Въведените архивни материали с аранжиментите са в 2 книги с партитури и щимове, като към комплекта има и звукозаписи на 14 подбрани оркестрови изпълнения, които можете да слушате тук или да свалите целия диск от тук. Комплектът съдържа и 2 книги с анализ на архивните документи, коментари и азбучни показалци на песните в книги 1 и 3.
   
  Изданието е в две версии – книжен вариант (номерирано библиофилско издание в 100 екземпляра) и в електронна версия. И двата варианта се разпространяват безплатно. Книжната версия получават лица и организации по предварително определен списък.
   
  Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов. Кн. 1, Камерен оркестър с и без вокални и инструментални солисти, хор и камерен оркестър със солисти и хор. партитури
   
   
  Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов. Кн. 2, Музикалният архив на д-р Филип Стоицев (1907-1992) и показалец на заглавията в книга 1 и приложенията
   
  Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов. Кн. 3, Солови разработки, аранжименти с акомпанимент на китара или пиано и партитури за камерни състави
   
  Музика и песни от времето на Школата на Учителя Петър Дънов. Кн. 4, Музикалният архив на д-р Филип Стоицев (1907-1992) и показалец на заглавията в книга 3 и приложенията
   
   
  Източник: http://www.izgrevat.com/page_398.html

  191 downloads

  Updated

 20. Песни от Учителя Беинса Дуное - Надя Колева

  Песни от Учителя Беинса Дуное - Надя Колева

  116 downloads

  Submitted

 21. Музика за медитация - Беинса Дуно

  Музика за медитация - Беинса Дуно
  За слушане- https://soundcloud.com/hris…/…/meditation-music-beinsa-douno
  Йоана Стратева - Цигулка
  Петьо Цанов - Китара
  Аранжимент от Петьо Цанов

  148 downloads

  Submitted

 22. Ватански песни от Учителя

  Ватански песни
   
  Пламена Гиргинова - сопран
  Магдалена Далчева - виолончело
  Стефан Далчев - пиано
   
  Описание
   
  В началото е имало един език, на който си говорили всички хора от всички народи. В стари времена са го наричали ватански език, сега го наричат мистичен език.
  Всичките добри хора като се срещнат, те се познават, говорят си. Единият може да говори на български, другият – на френски, но разбират езика си. Когато Духът дойде в човека, когато Любовта дойде, вие ще говорите на всички езици и онова, което говорите, ще ви бъде понятно. Преди санскритския език е бил ватанският език, от който всичките езици черпят своето начало.
  Един ден, когато мисълта на хората се уеднакви, те ще имат един общ език.
  Учителя
   
   
   
  1. Вехади 2:04
   
  2. Бершид Ба 4:05
   
  3. В начало бе Словото 3:21
   
  4. Венир Бенир 1:56
   
  5. Духът Божи 2:02
   
  6. Киамет Зену 2:03
   
  7. Обетована Земя 1:58
   
  8. Аин Фаси 3:35
   
  9. Запали се огъня 3:13
   
  10. Благославяй 2:26
   
  11. Аум 1:27
   
  12. Молитва 2:03
   
  13. Нева Санзу 3:19
   
  14. Духът ми шепне това 2:45
   
  15. Вътрешният глас на Бога 3:25
   
  16. Ще се развеселя 3:01
   
  17. Фир-Фюр-Фен 3:48
   
  18. Псалом 91 2:59
   
  19. Тайната вечеря 2:32
   
  20. Отче наш 2:25
   
   
   
  Издателство Бяло Братство
  София 2013
  56295/26-06-2013

  181 downloads

  Updated

 23. Огнян Николов

  От тук могат да се чуят песните
   
  Учителя Бейнса Дуно
  Окултни музикални упражнения
  CD приложение към ООК, година II, III
   
  Изпълнява
  Огнян Николов
  звукозапис
  юли, 2008

  216 downloads

  Updated

 24. 8 диска с музика от Жела Николова

  1 - Грее денят
  2 - Грее светлината
  3 - Извори предвечни
  4 - Пролет идва
  5 - Ранно цвете
  6 - Докосване
  7 - Роден край
  Слушам ветре

  299 downloads

  Updated

 25. Гласът на душата - Йоана Стратева - цигулка

  Гласът на душата -
  Музика от Беинса Дуно (Петър Дънов)
  Йоана Стратева - цигулка
   
   
  [1] Бершит Ба 3:33
  [2] Аин Фаси 3:51
  [3] Скитах се по гори и планини 2:31
  [4] Изгрей Ти мое Слънце 2:27
  [5] Вътрешния глас на Бога 3:06 (тема 42) 2:23
  [6] Песен на детето 3:41
  [7] Малката буболечка 2:39
  [8] Старинен напев (тема 28) 2:05
  [9] Ранен час 2:56
  [10] Нева Санзу 3:09
  [11] Излязъл е сеяч 3:09
  [12] Ей Теб обичам, Боже мой (тема 23) 0:57
  [13] Малкият планински извop 2:34
  [14] Молитва (тема 9) 2:12
  [15] Берхан Ази 3:33
  [16] Моята душа се събуди
  [17]Пролет 1:05
  [18] Красив живот, безкраен път 2:30
  [19] Молитва (Чуй Господи) 3:32
  [20] Мелодия 16 2:51
   
  [21] Марш на скръбта (тема 31) 1:48

  569 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...