Jump to content

Музиката на сърцето. Аранжимент Филип Стоицев

1 Screenshot

Съдържание

Музиката на сърцето.

Аранжимент Филип Стоицев

Може да го слушате от тук.

https://soundcloud.com/hristo-vatev/sets/muzikata-na-srtseto

1. В начало бе Словото ... 03:28

солист Георги Петков

2. Първият ден на пролетта ... 12:20

солист Лилия Здравкова

3. Странник съм в този свят ... 03:10

солист Йоана Стратева

4. Вътрешният глас на Бога ... 02:48

солист Ангепия Вихрова

5. Обетована земя ... 03:39

6. Аз съм бялото кокиче ... 01:38

солист Йоана Стратева

7. Играта на поточето ...01:37

солист Йоана Стратева

8. Песен на детето ... 04:00

солист Йоана Стратева

9. Венйр Бенйр ... 03:51

солист Лилия Здравкова

10. Ме-хейн ... 01:54

солист Йоана Стратева

11. Светъл лъч ... 03:22

солист Йоана Стратева

12. Там далече ... 04:20

солист Георги Петков

13. Шуми ... 05:42

14. Мусала ... 03:07
×