Jump to content

4 диска с Песни на Огнян Николов

1 Screenshot

Съдържание

Съдържанието на първия диск:

 1. Аин Фаси
 2. Аум
 3. Бершид Ба
 4. Бог е Любов
 5. Буря
 6. В началото бе Словото
 7. Венир_Бенир
 8. Вехади
 9. Да имаш вяра
 10. Давай Давай
 11. Духай Ветре
 12. Духът Божи
 13. Духът ми шепне това
 14. Запали се огънят
 15. Зов на планината
 16. Кажи ми ти Истината
 17. Киамет Зену
 18. Махар Бену
 19. Нева Сензу
 20. Обетованата земя
 21. Ранен час
 22. Сила, Живот, Здраве
 23. Скитах се по гори и планини
 24. Там далече
 25. Той иде!
 26. Фир Фюн Фен
 27. Цветята цъфтяха

 

Обетована Земя

Беинса Дуно

 

01. Духът ми шепне това (1:39)

02. Бог е Любов (3:30)

03. Сила, живот, здраве (0:57)

04. Той иде (2:36)

05. Ранен час (2:18)

06. Буря (2:17)

07. Радост и скръб (4:11)

08. Обетована Земя (1:58)

09. Странник съм (2:19)

10. Вехади (2:04)

11. Молитва (1:54)

12. Аин Фаси (3:38)

13. Нева Сензу (1:58)

14. В начало бе Словото (2:58)

15. Медитация (Вътрешния глас на Бога) (3:52)

16. Киамет Зену (0:58)

 

Песните с Но 10, 12, 13, 15, 16 се изпълняват на прастраия език Ватан.

 

Аудио диск с музика от Учителя в изпълнение на Огнян Николов - тенор. Песните са записани нацяло, без монтаж, с оглед запазване целостта на моментното емоционално състояние на изпълнителите.

 

 

Огнян Николов: тенор (www.oghnyan-nicolov.com)

Роза Пронина: пиано

 • Like 1×