Jump to content

Илиян Стратев

3 files

 1. Философия на здравето - Илиян Стратев

  По Учителя
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  Увод      7
  Духовната същност на човека     9
  Произход на човека      9
  Дух, душа и тяло     16
  Ум-сърце-воля-мисъл и вяра    29
  Познай себе си    40
  Наука и знание за здравето     53
  Към съвършенство    75
  Физическата същност на човека    91
  Тялото като цяло и същност    92
  Тялото като отражение и на макрокосмоса . . .    100
  Тялото като плод на духовната
  същност на човека    111
  Функциите на тялото и душевното състояние . .    123
  Движение-обмяна-биотокове в тялото     135
  Значение на органите и системите на тялото . .    150
  Нервната система     150
  Дихателната система и здравето    160
  Кръвообращение и храносмилане     165
  Главата и лицето на човека     174
  Челото на човека     188
  Веждите      .    . . .    190
  Очите на човека     192
  Носът на човека    202
  Устата на човека    207
  Брадата на човека    212
  Ушите на човека    214
  Косата на човека    217
  Ръцете на човека    221
  Краката на човека    232
  Кожата на човека     233
  Лечебни методи - общи принципи     235
  Психическата уравновесеност и здравето .... 236
  Вярата и здравето     241
  Мисълта и волята при здравето     242
  Физическото движение и здравето     245
  Дишането и здравето     248
  Храненето и здравето     250
  Хранителните елементи в храната и здравето . . 256
  Диетично хранене     260
  Водата и здравето      266
  Сънят и здравето     270
  Физиотерапевтични лечебни методи     273
  Светлината и здравето    280
  Музиката и здравето    284
  Хигиената и здравето     286
  Облеклото и здравето     288
  Лекарят и здравето     289
  Лекарят     289
  Лекарствата    292
  Физически и духовни упражнения     294
  Упражнения за физическо укрепване    296
  Упражнения за духовно укрепване    299
  Упражнения за закаляване на волята и мисълта 301
  Лечебни билки, препоръчани от П.Дънов    303
  Рецепти от билки, препоръчани от П.Дънов ... 312
  Литература     318
  Съдържание    327

  253 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 2. Божественото учение или философия на живото на Учителя Петър Дънов

  Божественото учение или философия на живото на Учителя Петър Дънов
   
  СЪДЪРЖАНИЕ

  1.    БИТИЕ      9
  1.1.  Сътворението на света                 9
  1.2.  Неизвестното начало-Бог        17
  1.3.    Структурата на света      29
  1.4.    Живота       43
  1.4.1.    Произход и същност на живота    43
  1.4.2.    Изява на живота    49
  1.4.3.    Има ли край животът?    54
  2.    ПРИРОДАТА      59
  2.1.    Единството в природата      59
  2.2.    Науката в природата    63
  2.2.1    .Аритметиката в природата    65
  2.2.2.    Геометрията в природата        69
  2.2.3.    Физиката в природата    81
  2.3.    Светлината    92
  2.4.    Биосферата на земята      ...103
  2.5.    Музиката в природата      122
  3.    ЧОВЕКЪТ        133
  3.1    .Същност на човека    1 33
  3.2.    Произход на човека    1 38
  3.3.1    .Духът на човека      .145
  3.3.2.    Душата на човека    150
  3.3.3.    Съзнанието на човека    162
  3.4.    Умът, сърцето и волята на човека    171
  3.5.    Мисълта и интуицията на човека    179
  3.5.1    .Мисълта на човека      179
  3.5.2.    Интуицията на човека        184
  3.6.      Човекът и еволюцията        188
  3.7.      Смърт, прераждане, карма      205
  3.7.1.   Смъртта      206
  3.7.2.    Прераждането    210
  3.7.3.    Кармата      218
  3.8.       Тялото-физическата същност на човека    222
  3.8.1.  Значение на тялото    222
  3.8.2.    Аурата      248
  3.8.3.    Здравни навици      249
  3.8.3.1.  Храненето    262
  3.8.3.2.    Сънят    271
  3.8.3.3.    Дишането
  3.9.1.    Морално-етични устои у човека     275
  3.9.2.    Страданията и грешките     289
  3.9.3.    Отношение към другите     294
  3.9.4.   Знание и учение                302
  3.9.5.    Вярата    .310
  3.9.6.    Молитвата    313
  4. СЪВЪРШЕНСТВОТО    316
  4.1    .Любовта    319
  4.2.    Мъдростта      328
  4.4    Истината    329
  4.5.   Пътят към съвършенството      336
  5.      Кратка биография и характеристика на П. Дънов      365
  5.1    .П. Дънов сам за себе си        369
  5.2.    Защо дойдох         378
  5.3.    Какво мога      384
  6.    ЛИТЕРАТУРА    ...395
   
   

  Доц. д-р Илиян Стратев
  БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ или ФИЛОСОФИЯ ИЛ ЖИВОТЛ на Учителя Петър Дънов
  И. К. — « ВИДЕЛИНА »
  ISBN 954-8925-03-6 Първо издание
  Компютърен набор: Елена Николова, Албена Карева Компютърно оформление: Елена Николова Коректор: Лили Борисова Оформление на корицата: Агенция « ИМА » Формат 16/70x100
   

  265 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

 3. Петър Дънов и божественото учение - Илиян Стратев

  Петър Дънов и божественото учение - Илиян Стратев

  150 downloads

     (0 прегледа)

  0 коментара

  Публикуван

×