Jump to content

Божественото учение или философия на живото на Учителя Петър Дънов

   (0 прегледа)

1 Screenshot

Съдържание

Божественото учение или философия на живото на Учителя Петър Дънов

 

СЪДЪРЖАНИЕ


1.    БИТИЕ      9

1.1.  Сътворението на света                 9

1.2.  Неизвестното начало-Бог        17

1.3.    Структурата на света      29

1.4.    Живота       43

1.4.1.    Произход и същност на живота    43

1.4.2.    Изява на живота    49

1.4.3.    Има ли край животът?    54

2.    ПРИРОДАТА      59

2.1.    Единството в природата      59

2.2.    Науката в природата    63

2.2.1    .Аритметиката в природата    65

2.2.2.    Геометрията в природата        69

2.2.3.    Физиката в природата    81

2.3.    Светлината    92

2.4.    Биосферата на земята      ...103

2.5.    Музиката в природата      122

3.    ЧОВЕКЪТ        133

3.1    .Същност на човека    1 33

3.2.    Произход на човека    1 38

3.3.1    .Духът на човека      .145

3.3.2.    Душата на човека    150

3.3.3.    Съзнанието на човека    162

3.4.    Умът, сърцето и волята на човека    171

3.5.    Мисълта и интуицията на човека    179

3.5.1    .Мисълта на човека      179

3.5.2.    Интуицията на човека        184

3.6.      Човекът и еволюцията        188

3.7.      Смърт, прераждане, карма      205

3.7.1.   Смъртта      206

3.7.2.    Прераждането    210

3.7.3.    Кармата      218

3.8.       Тялото-физическата същност на човека    222

3.8.1.  Значение на тялото    222

3.8.2.    Аурата      248

3.8.3.    Здравни навици      249

3.8.3.1.  Храненето    262

3.8.3.2.    Сънят    271

3.8.3.3.    Дишането

3.9.1.    Морално-етични устои у човека     275

3.9.2.    Страданията и грешките     289

3.9.3.    Отношение към другите     294

3.9.4.   Знание и учение                302

3.9.5.    Вярата    .310

3.9.6.    Молитвата    313

4. СЪВЪРШЕНСТВОТО    316

4.1    .Любовта    319

4.2.    Мъдростта      328

4.4    Истината    329

4.5.   Пътят към съвършенството      336

5.      Кратка биография и характеристика на П. Дънов      365

5.1    .П. Дънов сам за себе си        369

5.2.    Защо дойдох         378

5.3.    Какво мога      384

6.    ЛИТЕРАТУРА    ...395

 

 


Доц. д-р Илиян Стратев

БОЖЕСТВЕНОТО УЧЕНИЕ или ФИЛОСОФИЯ ИЛ ЖИВОТЛ на Учителя Петър Дънов

И. К. — « ВИДЕЛИНА »

ISBN 954-8925-03-6 Първо издание

Компютърен набор: Елена Николова, Албена Карева Компютърно оформление: Елена Николова Коректор: Лили Борисова Оформление на корицата: Агенция « ИМА » Формат 16/70x100
 
Мнения на потребители

There are no reviews to display.

×