Jump to content

Философия на здравето - Илиян Стратев

   (0 прегледа)

1 Screenshot

Съдържание

По Учителя

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Увод      7

Духовната същност на човека     9

Произход на човека      9

Дух, душа и тяло     16

Ум-сърце-воля-мисъл и вяра    29

Познай себе си    40

Наука и знание за здравето     53

Към съвършенство    75

Физическата същност на човека    91

Тялото като цяло и същност    92

Тялото като отражение и на макрокосмоса . . .    100

Тялото като плод на духовната

същност на човека    111

Функциите на тялото и душевното състояние . .    123

Движение-обмяна-биотокове в тялото     135

Значение на органите и системите на тялото . .    150

Нервната система     150

Дихателната система и здравето    160

Кръвообращение и храносмилане     165

Главата и лицето на човека     174

Челото на човека     188

Веждите      .    . . .    190

Очите на човека     192

Носът на човека    202

Устата на човека    207

Брадата на човека    212

Ушите на човека    214

Косата на човека    217

Ръцете на човека    221

Краката на човека    232

Кожата на човека     233

Лечебни методи - общи принципи     235

Психическата уравновесеност и здравето .... 236

Вярата и здравето     241

Мисълта и волята при здравето     242

Физическото движение и здравето     245

Дишането и здравето     248

Храненето и здравето     250

Хранителните елементи в храната и здравето . . 256

Диетично хранене     260

Водата и здравето      266

Сънят и здравето     270

Физиотерапевтични лечебни методи     273

Светлината и здравето    280

Музиката и здравето    284

Хигиената и здравето     286

Облеклото и здравето     288

Лекарят и здравето     289

Лекарят     289

Лекарствата    292

Физически и духовни упражнения     294

Упражнения за физическо укрепване    296

Упражнения за духовно укрепване    299

Упражнения за закаляване на волята и мисълта 301

Лечебни билки, препоръчани от П.Дънов    303

Рецепти от билки, препоръчани от П.Дънов ... 312

Литература     318

Съдържание    327
Мнения на потребители

There are no reviews to display.

×