Jump to content

Боян Боев (1883 – 1963)

21 files

 1. Из нашия живот- Боян Боев

  Из нашия живот- Боян Боев
  Издател - Бяло-Братство

  190 downloads

  Updated

 2. Учителя за образованието

  Учителя за образованието

  104 downloads

  Submitted

 3. ДОБРОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ - АРХИВ НА БОЯН БОЕВ

  ДОБРОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ
  АРХИВ НА БОЯН БОЕВ
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
  Доброто разположение ........................................................................... 7
  Мекота .............................................................................................................13
  Любовта като здравен фактор .......................................................20
  Живата наука и болестите ...............................................................26
  Пет първоначални качества на ученика ....................................39
  Символи в Природата ............................................................................47
  Законът на справедливостта ..........................................................56
  Методи за развитие на любовта ...................................................63
  Резюмета от разговори с Учителя ............................................... 68
  Основната идея в човешкия живот ...............................................71
  Основният фактор на еволюцията ..............................................78
  Любовта освобождава ...........................................................................83
  Смирение ....................................................................................................... 89
  Значение на цветовете ........................................................................95
  За красотата ............................................................................................104
  Няколко думи за първите стъпки на ученика ...................... 108
  Учителят за Христа ............................................................................ 132
  Ученик ............................................................................................................142
  Работа върху Евангелието на Йоана ...........................................153

  229 downloads

  Submitted

 4. Статии и разкази Боян Боев

  Статии и разкази от беседи и разговори с Учителя
   
  1968г София
   

  Съдържание


   

  1. Пентаграмът
  2. Важността на днешната епоха
  3. Работа върху Евангелието на Йоанна
  4. Разцъфтяване на човешката душа
  5. Най-великия стремеж на Учителя. Главната му мисия. Основна черта на Новият човек.
  6. Разумност в природните царства.
  7. Упражнения с Любовта
  8. Божественото Учение
  9. Идеал
  10. Любов, Мъдрост, Истина
  11. Учителят за своята мисия
  12. Извадки из книгата на д-р Еммер Фокс „Могъщество чрез творческа мисъл“
  13. Учителят за Христа
  14. Духовният образ на Учителя
  15. Пет първоначални качества на ученика
  16. Ученик (продължение)
  17. Мекота
  18. Символи в природата
  19. Живата наука и болестите /2/
  20. „Любовта освобождава“
  21. Духът на Славянството и народните приказки на Лев Толстой
  22. Творчеството на Учителя в областта на музиката и паневритмията
  23. Красотата от окултно гледище
  24. Няколко думи за окултната биология
  25. Възстановяване на първичните връзки.
  26. Съработници на Бога
  27. Добрите Условия
  28. Свобода
  29. Любов
  30. Методи за развитие на Любовта в човека
  31. Божественото учение
  32. Новата философия на живота 33. Единството на живота
  34. Изпити на ученика
  35. Няколко думи за дишането
  36. Разговор с Учителя (за молитвата)
  37. Разговор с Учителя (за значението на планината)
  38. Значение на планината
  39. Разговор с Учителя (за новата култура)
  40. Разговор с Учителя (за ученика и ученичеството)
  41. Към разговори с Учителя
  42. Отче наш
  43. Слънцето и Учителят
  44. Любов, Мъдрост, Истина
  45. Свобода, светлина и чистота
  46. Връзка с космическото съзнание
  47. Учителят за своята мисия
  48. Идване и възприемане на Духа
  49. Доброто
  50. Как да се борим със злото
  51. Съзнаване и изправяне на погрешките
  52. Учение и приложение
  53. Основният фактор на еволюцията
  54. Биография на Учителя и неговата мисия
   
  Боян Боев

  122 downloads

  Updated

 5. Учителят за образованието - Боян Боеб 1943г.

  Учителят за образованието - Боян Боеб 1943г.

  174 downloads

  Submitted

 6. Писма от Боян Боев

  Писма от Боян Боев.
   
  Тетрадката съдържа 390 стр. Напечатани са на тънка хартия на пишеща машина.
   
  Писма на Боян Боев до Братството.
  Писмата са частни разговори с Учителя, които Боян Боев е записвал.
   
  Издавани в:
   
  - “Разговори при седемте рилски езера“
  - “Разговори при Ел Шадай“
  - “Изворът на доброто“

  108 downloads

  Updated

 7. Submitted

 8. Мисията на богомилството 1937г.

  Боян Боев


   

  По случай хилядогодишнината  на богомилството


   

  Мисията на богомилството  в свръска с  Мисията на Славянството


  986 downloads

  Updated

 9. ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО

  ИЗВОРЪТ НА ДОБРОТО
  Последно Слово на Учителя
  Мърчаево - 1944 година
  Записал Словото Боян Боев
  Съставителство Борис Николов
   

  СЪДЪРЖАНИЕ


   
  1. Предговор от издателите
  2. Изворът на доброто
  3. Дом Темелков - Последната Пасха
  4. Великото Разумно Начало
  5. Смисълът на Живота
  6. Животът е музикално изявление на Бога
  7. Бъдете съвършени
  8. Любовта на Единния
  9. Чистата и нечиста храна
  10. Изворът
  11. Единство в Любовта
  12. Границата между две епохи
  13. Музиката - път на постижения
  14. Войната
  15. Божественият скулптор
  16. Смисълът на страданията
  17. Разумните страдания
  18. Крайният предел
  19. Корените
  20. Кого изпитват в Живота - Ученика
  21. Страдание с Любов
  22. Свободата
  23. Педагогически въпроси
  24. Качествата на ученика
  25. Пътят на ученика
  26. Ученикът
  27. Здравето
  28. Вяра и знание
  29. Божественият промисъл
  30. Посвещение на Бога
  31. Паневритмията
  32. Първият цигулар
  33. Вътрешната работа на ученика
  34. Общение с Природата
  35. Великата среда
  36. Двата закона
  37. Психичните причини на болестите
  38. Ученикът
  39. Бъди съвършен
  40. Правилно дишане
  41. Бъдещата Култура
  42. Свещеното Име
  43. Сънят като обновителен процес
  44. Магическият кръг
  45. Качествата на Божествената Любов
  46. Писмо от Учителя
  47. Той иде
  48. Втория закон
  49. Закони на материалния и духовния живот
  50. Даровете на любовта
  51. Тихият глас
  52. Незнайната Любов
  53. Условия за истинско знание
  54. Поезията
  55. Вземане и даване
  56. Изпити в Любовта
  57. Справедливостта
  58. Смирението
  59. Щастие и блаженство
  60. Закони на Любовта
  61. Първият подтик
  62. Притчи за любовта
  63. Всеобщият език
  64. Практически правила
  65. Космическото знание
  66. Божествената Наука
  67. Реализиране на желанията
  68. Сетивата
  69. Закон за частите и закон за цялото
  70. Път към Любовта
  71. Писмо до Учителя
  72. Любовта ще организира Новата Култура
  73. Бъдещият порядък
  74. Великата връзка
  75. Двата пътя
  76. Всеобемащата Любов
  77. Устойчивост
  78. Перспективи на бъдещето
  79. Относителна и Абсолютна Реалност
  80. На планината
  81. Божественото Учение
  82. Българските народни песни
  83. Влизане в един велик свят
  84. Новите отношения
  85. Истинският човек
  86. Вечното жилище
  87. Невидимият Свят
  88. Двете основни правила
  89. Всемирното Бяло Братство
  90. Учителят
  91. Истината
  92. Закони на мисълта
  93. Собствеността
  94. Новият Човек
  95. Правила за ученика
  96. Възлюбленият на човешката душа
  97. Познаване на Бога
  98. Ликвидация на старото
  99. Пред новата епоха
  100. Зазоряване
  101. Разумността на Природата
  102. Законът на Справедливостта
  103. За расите
  104. Интуицията
  105. Културата на ангелите
  106. Песните на Учителя
  107. Краските
  108. Радостта
  109. Опознаване
  110. Пътят на постиженията
  111. Музиката в Природата
  112. Красотата
  113. Безкористие
  114. Мъчение, труд, работа
  115. Социалният проблем
  116. Учителят за България
  117. Подмладяване
  118. Служене
  119. Малките братя
  120. Шестата раса
  121. Човекът на шестата раса
  122. Новият порядък
  123. Пътят на силния
  124. Ново земеделие
  125. Писмо от Учителя
  126. Славянството
  127. Любов без външен стимул
  128. Мерки в Природата
  129. Мисли върху музиката
  130. Доброто
  131. Съработници на Бога
  132. Служенето
  133. Небето
  134. Законите на човешкото развитие
  135. Благодарността
  136. Трите стъпала на Новата Култура

  902 downloads

  Updated

 10. ИЗ НАШИЯ ЖИВОТ

  БОЯН БОЕВ
  ИЗ НАШИЯ ЖИВОТ
  (от сп. „Житно зърно” – 1934 -1944 г.)

  151 downloads

  Submitted

 11. Учителя за дишането - Боян Боев

  Учителя за дишането - Боян Боев

  346 downloads

  Submitted

 12. Учителя за дишането

  Боян Боев издадена 1942

  691 downloads

  Updated

 13. Разговори с Учителя

  Разговори с Учителя

  137 downloads

  Submitted

 14. Доброто разположение

  Доброто разположение

  128 downloads

  Submitted

 15. Учителя за образованието

  Учителя за образованието

  138 downloads

  Submitted

 16. Писма от Боян Боев

  Писма от Боян Боев

  167 downloads

  Updated

 17. Мисията на богомилството

  Мисията на богомилството
  Боян Боев

  252 downloads

  Submitted

 18. Акордиране на човешката душа - т.3

  Това е последният от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.
   
  Съдържание
   
  Изпитвайте Писанията
   
  Пентаграмът
  Завета на цветните лъчи на светлината
  Методът на цветните лъчи на светлината
  Паневритмия
  Интуиция
  Щастието
   
  Пред Новата култура
   
  Шестата раса носи метода на свръхсъзнанието
  Българският народ и твърдостта
  План за повдигане на човечеството
  Всемирното Бяло Братство
  На границата между две култури
  Излизане от тринадесетата сфера
  Бурята иде, но Бог не е в бурята
  Послушай моята воля и ще бъдеш щастлив
  Епоха на обнова
  Силата се дава на добрите
  Плодове на шестата раса – свобода и разбирателство
  В съня на Навуходоносор
  Господ ще бъде познат
  Втората октава на цветовете
  Какво учение имате
  С височината на Монт Еверест
  Победата е на наша страна
  Който е дал повече, се счита за победител
  Ще се вдигнем малко по-високо
  Посади Божествената семка
  Да съградим мост на Любовта
  Великото търпение на Христа
  Общение с Христа
  Работа в света
  С конкретни примери и символичен език
  Нужда от работници
  Хигиена в три направления
   
  Писма
   
  Писмо № 1
  Писмо № 2
  Писмо № 3
  Писмо № 4
  Писмо № 5
  Писмо № 6
  Писмо № 7
  Писмо № 8
  Писмо № 9
  Писмо № 10
  Писмо № 11
  Писмо № 12
  Писмо № 13
  Писмо № 14
  Писмо № 15
  Писмо № 16
   
  Разговори с журналисти и общественици
   
  Проблемът на човечеството е нравствен проблем
  Вярата е едно истинско положение
  Трябва друг мироглед
  Словото ще даде живот
  Думата „човещина“
  Новото ще дойде по един естествен начин
  Новораждане
  Познавам го много добре
  Догмите ще изчезнат
  Разговор с пловдивските семинаристи
  Какво е право
  Промяна в съзнанието
  Голямото Eвангелие
  Век на връзване на злото и освобождение на доброто
  Движение в хипербола
  Когато пътищата на човека са благоугодни на Бога
  Мощно течение
  С жива вяра
  Четири ценности
  Всеки ден и непреривно
   
  Братски срещи
   
  Пробен камък
  Една реалност
  Същинският човек
  Да се изучат свещените книги
  Божествената наука обема всичко в себе си
  Щом помислиш, и си в реалността
  Ангел хранител
  Който разбира времето, той е маг
  От тях ще излезе лъвът
  От проза в поезия
  Обикновеното е условие за необикновеното
  Сега сме в слънчевата епоха
  Десет милиона слънца
   
  Неговата благост
   
  Достатъчна е една запалена свещ
  Свържи се с Божествената природа на своя ближен
  Когато всеки дойде на мястото си
  Разговор с руския поет Игор Северянин
  И най-малката грубост я препятства
  Разговор за десятъка
  Живот на жертвата
  Слушат моя глас
  Събор в Швейцария
  Слънцето ме огрява
  Препоръки към редакционната група на списание „Житно зърно“
  Бог не го е оставил
  Време за Божественото
  Да давате разумно
  Силни в Божествената истина
  Когато едно същество се разговаря с вас, то е реално
  Любовта на Слънцето
  Смени съдбата си
  Организирано духовно тяло
  Като свършите тази работа, ще ви кажа
  Неговата благост
   
  Избрани статии, публикувани в сп. „Житно зърно“
   
  На разсъмване
  Мъдреците от изток
  Митологията от окултно гледище
  Новото съзнание. Закон на цялото и закон на частите
  Ново направление на труда
  На границата
  В хармония със законите на Живата природа
  Нови веяния в биологията
  Подем в биологията
  Понятието „организатор“ в новата биология във връзка с окултизма
  Професор Ханс Дриш и науката парапсихология
  Разумност в Природата и в човека
  Космичната пролет
   
  Дишане и здраве
   
  Дишането и познанията, които Учителя дава за него
  Съобразяването с природните закони и здравето
   
  ПРИЛОЖЕНИЯ
   
  Речник на остарели и чужди думи
  Обяснителни бележки
   
   
  Автор: Боян Боев
  Издателство: Бяло Братство, София, 2009 г.

  361 downloads

  Submitted

 19. Акордиране на човешката душа - т. 2

  Това е вторият от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.
   
  Съдържание
   
  За музиката и другите изкуства
   
  Усилени обертонове
  Музиката лекува с мажорни гами
  Музика, свръхсъзнание и яснослушане
  Песента „Красив е животът”
  От четири октави нагоре
  Видни музиканти
  Инволюционна и еволюционна музика
  Български народни песни и „Слънчеви лъчи”
  Господи, отвори ми ти устата, да говоря за живота
  Музиката е свещенодействие
  Музиката и възпитанието на детето
  Всеки тон в музикалния свят е жив
  Хор за подмладяване
  На фокуса на музиката
  Четвъртинките тонове
  Паневритмия
  Движения на Доброто
  Дванадесетте врати на живота са отворени
  Писмо от чужбина върху Паневритмията
  Поезия, театър, художество
  Да я събуди навреме
  Разговори на планината Ида
   
  Трансформиране на живота
   
  Обнова, обновление, обновители, обновителни
  Ом-ом-аумен
  Всичко е за Бога
  Начало има, но край няма
  Планина на знанието и самоусъвършенстването
  Възкресение, ангел и синовете Божии
  Като меден сок за нашите умове
  Но ви избрах от света
  Тя скоро се компенсира
  Поразрови малко около него
  Щастието, многократно и непреривно
  Приготви си път за работа
  Седни при силния огън
  Земята е Господня
  Ние градим
  Всички образи един след друг
  Да станат огън
  Въздухът е пълен с музика
  Безпокойство
  Зрението на човека
  Смаляване
  Орбитите им се преплитат
  В посока към екватора
  Ще вземеш толкова, колкото торбата ти събира, а ще дадеш всичко, което имаш
  Какво значи да любиш
  В Твоята Любов намирам аз покой
  Невидими пътища
   
  Към Мусалла – връх на Бога или на самоотричането
   
  Окото, Мусалла, Олтарят
  Островът на блажените
   
  Разговори в духовната група
   
  Ръководен от Любовта и Мъдростта
  Единство в чувствата
  Спирайте се върху общите принципи
   
  Природосъобразен живот
   
  Вегетарианството
  Психично влияние на храната
  Духовна и материална храна
  Житна диета и пост
  Дишане
  Криволинейни и праволинейни сънища
  Планината
  Намерете символи на планината
  Използване на слънчевата енергия
  Подмладяване
  Жилище, облекло, красота
  Начин за спасение
  Психични причини за болестите
  Духовно лекуване на болестите
  Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм
  Течение на живот Отгоре
  Лечебни методи
  Болести на нервната система и главата
  Болести на гърдите
  Болести на кръвоносната система
  Болести на храносмилателната и отделителната системи
  Някои заразни болести
  Други болести
   
  Възпитанието на детето
   
  Възпитание на детето
  Общи и местни условия за възпитание
  Един педагогически разговор
   
  Приложения
   
  Речник на остарели и чужди
  Обяснителни бележки
   
   
  Автор: Боян Боев
  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

  401 downloads

  Submitted

 20. Акордиране на човешката душа - т. 1

  Това е първият от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.
   
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  ВЕЛИКОТО РАЗУМНО НАЧАЛО
   
  Великата среда
  Разумното начало в света
  Езикът на Разумното начало
  Единството в света
  Посещение на Бога
  Тихият глас
  Общение с Разумното начало
  Акордиране на човешката душа
  Страж на човека
  Реална връзка
  Музикално състояние на човешката душа – благодарност и доволство
  Активен в живота
  Верният син, служене на Бога
  Седмият ден, седмият час, седмата минута
  В полка на Христа
  Божията воля
  Свещената връзка
  Който чуе гласа му, ще оживее
   
  НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ
   
  Любов към Бога
  Как ще обичаш Бога
  Три закона на Любовта
  Незнайна Любов
  Даровете на Любовта
  Сила за постижение
  Работите на сърцето остават свободни
  Път към Любовта
  Когато ме потърсите с всичкото си сърце, ще ме намерите
  Степени на Любовта
  Качества на Божествената Любов
  Аз и Отец ми ще направим жилище във вас
  Четири портокала
  Любов към всички
  „Обичай всички!“ e динамика
  Любов към врага – това е една школа
  Някои черти на Любовта
  Посещение на Любовта
  Изпити на Любовта
  Сродни души
  Любовта ще съгради новата култура
  Някои правила на Любовта
  Любовта е служене
  Обикновена, талантлива и гениална любов
  Размишлявай върху Любовта
  Мома, огън и вода
  Орбита и въздействие на Любовта
  Свързан с господа на Любовта
  Вечното благо
  Ще ти израснат крила
  Изкуството да правим добро
  Ела с мен при извора
  Вземане и даване
   
  МЪДРОСТ
   
  Разумност в природата
  Закони и методи на мъдростта
  Организиране на духовното тяло
  Ще ви дам съкровища скрити
  Закони на мисълта
  Правата мисъл
  Единство на живота
  Възвишеното в човека
  Един закон за развитие
  Законът за причини и последствия
  През тъмната зона
  Имаме дом неръкотворен
  Няколко думи за човешкото естество
  Силни трептения
  Развитие на новите сетива
  Съзнателно излъчване
  Нашите по-малки братя, растенията
  Нашите по-малки братя, животните
  Инволюция и еволюция
  Фази при възлизането на човешката душа
  Промисъл
  Всичко се превръща в добро
  Новото земеделие
  Краските
  Жизнен магнетизъм
  Нещо за звездното небе
  Физиономика и френология
  Поставете телата си в жертва жива, свята и благоугодна Богу
  Човек е микрокосмос
  „Ом“ съдържа всичко
   
  ИСТИНАТА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ
   
  Истината
  Свободата
  Справедливостта
  Живот за цялото
  Ново направление на труда
  Бъдещият строй – строй на Любовта
  Частната собственост
  Без насилие
  Международен живот
   
  УЧИТЕЛ И УЧЕНИК
   
  Завеждам ви при извора
  Златният век на българите
  Разкрити и неразкрити планове
  Плач Иеремиев
  Бъдете с будно съзнание
  Опитът ще бъде през тази нощ
  Отношение между Учител и ученик
  По няколко причини съм ви събрал
  Път на Учителя
  Път на ученика
  Стихотворение от Стела Белмен, Франция
  Пред портрета на нашия Учител
  Издигай се към по-висшите светове
  Будност на съзнанието на ученика
  Като седнеш да разсъждаваш
  Оперирай със себе си
  Сигурността на ученика
  Свободен в света
  Кога ставаме благоуханни
  Беззаветно служене
  Светлина и погрешки
  Имай мир, за да имаш полезна работа
  Паралелни светове
  Абсолютно възможно за силния
  Младите са носители на Божественото
  Християнството носи принципите на бъдещата култура
  Дарбите идат след плача
  Пробуждането на една душа
  Божественият живот е реалност
   
  СВЕЩЕНИЯТ ЧАС
   
  Свещеният час
  Изуй си обущата
  Петимата братя
  Право на Божествения Дух
  Седем групи по трима
  Вода, която постоянно тече
  Това е Живот вечен
  Царството Божие насила се взема
  Концентрация върху дъгата
  Ореол около главата
  Девет блаженства – девет метода за работа
  Растителни инсталации
  Да възлюбим друг друга
   
  ДОБРОДЕТЕЛИ
   
  Вяра
  Вярвай в невъзможното
  Разлика между вяра, надежда и Любов
  Смирение
  Чистота
  Развитие на добродетелите
  Страданието е пробуждане на съзнанието
  Страданията водят към добро
  Страданията пречистват и развиват добродетелите
  Чрез страданията се проявяват скритите богатства в нас
  Страданията развиват дарбите
  Чрез страданията човек се усъвършенства
  Страданието носи благородство и красота
  При страданието остава божественото
  Страданието е път към Любовта
  Мъчение и страдание
  След страданието иде радостта
  Причини на страданията
  Страданието е закон за концентриране
  Отношение към страданието
   
   
  Автор: Боян Боев
  Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.
  ISBN-978-954-744-087-6
  Твърда корица, формат: 21/15 см, 556 страници

  673 downloads

  Updated

 21. Мисията на Богомилството- Боян Боев

  Мисията на Богомилството- Боян Боев

  364 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...