Jump to content

Акордиране на човешката душа - т. 2

1 Screenshot

Съдържание

Това е вторият от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.

 

Съдържание

 

За музиката и другите изкуства

 

Усилени обертонове

Музиката лекува с мажорни гами

Музика, свръхсъзнание и яснослушане

Песента „Красив е животът”

От четири октави нагоре

Видни музиканти

Инволюционна и еволюционна музика

Български народни песни и „Слънчеви лъчи”

Господи, отвори ми ти устата, да говоря за живота

Музиката е свещенодействие

Музиката и възпитанието на детето

Всеки тон в музикалния свят е жив

Хор за подмладяване

На фокуса на музиката

Четвъртинките тонове

Паневритмия

Движения на Доброто

Дванадесетте врати на живота са отворени

Писмо от чужбина върху Паневритмията

Поезия, театър, художество

Да я събуди навреме

Разговори на планината Ида

 

Трансформиране на живота

 

Обнова, обновление, обновители, обновителни

Ом-ом-аумен

Всичко е за Бога

Начало има, но край няма

Планина на знанието и самоусъвършенстването

Възкресение, ангел и синовете Божии

Като меден сок за нашите умове

Но ви избрах от света

Тя скоро се компенсира

Поразрови малко около него

Щастието, многократно и непреривно

Приготви си път за работа

Седни при силния огън

Земята е Господня

Ние градим

Всички образи един след друг

Да станат огън

Въздухът е пълен с музика

Безпокойство

Зрението на човека

Смаляване

Орбитите им се преплитат

В посока към екватора

Ще вземеш толкова, колкото торбата ти събира, а ще дадеш всичко, което имаш

Какво значи да любиш

В Твоята Любов намирам аз покой

Невидими пътища

 

Към Мусалла – връх на Бога или на самоотричането

 

Окото, Мусалла, Олтарят

Островът на блажените

 

Разговори в духовната група

 

Ръководен от Любовта и Мъдростта

Единство в чувствата

Спирайте се върху общите принципи

 

Природосъобразен живот

 

Вегетарианството

Психично влияние на храната

Духовна и материална храна

Житна диета и пост

Дишане

Криволинейни и праволинейни сънища

Планината

Намерете символи на планината

Използване на слънчевата енергия

Подмладяване

Жилище, облекло, красота

Начин за спасение

Психични причини за болестите

Духовно лекуване на болестите

Регулиране на магнетизма и електричеството в човешкия организъм

Течение на живот Отгоре

Лечебни методи

Болести на нервната система и главата

Болести на гърдите

Болести на кръвоносната система

Болести на храносмилателната и отделителната системи

Някои заразни болести

Други болести

 

Възпитанието на детето

 

Възпитание на детето

Общи и местни условия за възпитание

Един педагогически разговор

 

Приложения

 

Речник на остарели и чужди

Обяснителни бележки

 

 

Автор: Боян Боев

Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.
×