Jump to content

Акордиране на човешката душа - т. 1

1 Screenshot

Съдържание

Това е първият от трите тома, съдържащи архива на един от най-близките ученици на Учителя - Боян Боев. В тях са публикувани материалите от записани разговори с Учителя по най-различни поводи, подредени тематично и оформени като писма, изпращани от Боян Боев до братята и сестрите от провинцията.

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

ВЕЛИКОТО РАЗУМНО НАЧАЛО

 

Великата среда

Разумното начало в света

Езикът на Разумното начало

Единството в света

Посещение на Бога

Тихият глас

Общение с Разумното начало

Акордиране на човешката душа

Страж на човека

Реална връзка

Музикално състояние на човешката душа – благодарност и доволство

Активен в живота

Верният син, служене на Бога

Седмият ден, седмият час, седмата минута

В полка на Христа

Божията воля

Свещената връзка

Който чуе гласа му, ще оживее

 

НАЙ-ВИСОКИЯТ ВРЪХ

 

Любов към Бога

Как ще обичаш Бога

Три закона на Любовта

Незнайна Любов

Даровете на Любовта

Сила за постижение

Работите на сърцето остават свободни

Път към Любовта

Когато ме потърсите с всичкото си сърце, ще ме намерите

Степени на Любовта

Качества на Божествената Любов

Аз и Отец ми ще направим жилище във вас

Четири портокала

Любов към всички

„Обичай всички!“ e динамика

Любов към врага – това е една школа

Някои черти на Любовта

Посещение на Любовта

Изпити на Любовта

Сродни души

Любовта ще съгради новата култура

Някои правила на Любовта

Любовта е служене

Обикновена, талантлива и гениална любов

Размишлявай върху Любовта

Мома, огън и вода

Орбита и въздействие на Любовта

Свързан с господа на Любовта

Вечното благо

Ще ти израснат крила

Изкуството да правим добро

Ела с мен при извора

Вземане и даване

 

МЪДРОСТ

 

Разумност в природата

Закони и методи на мъдростта

Организиране на духовното тяло

Ще ви дам съкровища скрити

Закони на мисълта

Правата мисъл

Единство на живота

Възвишеното в човека

Един закон за развитие

Законът за причини и последствия

През тъмната зона

Имаме дом неръкотворен

Няколко думи за човешкото естество

Силни трептения

Развитие на новите сетива

Съзнателно излъчване

Нашите по-малки братя, растенията

Нашите по-малки братя, животните

Инволюция и еволюция

Фази при възлизането на човешката душа

Промисъл

Всичко се превръща в добро

Новото земеделие

Краските

Жизнен магнетизъм

Нещо за звездното небе

Физиономика и френология

Поставете телата си в жертва жива, свята и благоугодна Богу

Човек е микрокосмос

„Ом“ съдържа всичко

 

ИСТИНАТА И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ

 

Истината

Свободата

Справедливостта

Живот за цялото

Ново направление на труда

Бъдещият строй – строй на Любовта

Частната собственост

Без насилие

Международен живот

 

УЧИТЕЛ И УЧЕНИК

 

Завеждам ви при извора

Златният век на българите

Разкрити и неразкрити планове

Плач Иеремиев

Бъдете с будно съзнание

Опитът ще бъде през тази нощ

Отношение между Учител и ученик

По няколко причини съм ви събрал

Път на Учителя

Път на ученика

Стихотворение от Стела Белмен, Франция

Пред портрета на нашия Учител

Издигай се към по-висшите светове

Будност на съзнанието на ученика

Като седнеш да разсъждаваш

Оперирай със себе си

Сигурността на ученика

Свободен в света

Кога ставаме благоуханни

Беззаветно служене

Светлина и погрешки

Имай мир, за да имаш полезна работа

Паралелни светове

Абсолютно възможно за силния

Младите са носители на Божественото

Християнството носи принципите на бъдещата култура

Дарбите идат след плача

Пробуждането на една душа

Божественият живот е реалност

 

СВЕЩЕНИЯТ ЧАС

 

Свещеният час

Изуй си обущата

Петимата братя

Право на Божествения Дух

Седем групи по трима

Вода, която постоянно тече

Това е Живот вечен

Царството Божие насила се взема

Концентрация върху дъгата

Ореол около главата

Девет блаженства – девет метода за работа

Растителни инсталации

Да възлюбим друг друга

 

ДОБРОДЕТЕЛИ

 

Вяра

Вярвай в невъзможното

Разлика между вяра, надежда и Любов

Смирение

Чистота

Развитие на добродетелите

Страданието е пробуждане на съзнанието

Страданията водят към добро

Страданията пречистват и развиват добродетелите

Чрез страданията се проявяват скритите богатства в нас

Страданията развиват дарбите

Чрез страданията човек се усъвършенства

Страданието носи благородство и красота

При страданието остава божественото

Страданието е път към Любовта

Мъчение и страдание

След страданието иде радостта

Причини на страданията

Страданието е закон за концентриране

Отношение към страданието

 

 

Автор: Боян Боев

Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г.

ISBN-978-954-744-087-6

Твърда корица, формат: 21/15 см, 556 страници
×