Jump to content

Първи издания до 1950г.

48 files

 1. 27 Ще ми изявиш

  Ще ми изявиш
   
  единична неделна беседа от 16 май 1926 г.
   
  Издадена в Русе, 1927 г.

  151 downloads

  Updated

 2. 01. НБ, 1-ва серия,Сила и Живот - "Ето Човекът"

  Сила и Живот, I-ва серия  Ето Човекът


   
   
  "Ето Човекът", Сила и Живот - 1- ва серия, неделни беседи държани от Учителя 1914 г. Книгата, която се предлага за теглене на PDF е фототипно копие на изданието от 1915 г. - "Ето човѣкътъ!“. Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бележки). Първа серия. София, Царска Придворна Печатница, 1915. 268 с. (стар правопис)
  Същата книга е преиздавана през 1924 г. и 1993 г.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:

  Ето човекът
  16 март 1914 г.
  Житното зърно
  23 март 1914 г.
  Явлението на Духа
  20 април 1914 г.
  Талантите
  27 април 1914 г.
  Любовта
  6 юли 1914 г.
  Сънищата на Йосифа
  20 юли 1914 г.
  Законът на служенето
  27 юли 1914 г.
  Важността на малките неща
  3 август 1914 г.
  Мир вам!
  11 септември 1914 г.
  Необходимостта да познаваме Бога
  21 септември 1914 г.
  Колко по-горе стои човек от овца!
  28 септември 1914 г.
  Фарисей и Митар
  5 октомври 1914 г.
  Условията на вечния живот
  12 октомври 1914 г.
  Страхът
  19 октомври 1914 г.

  241 downloads

  Updated

 3. 02. НБ, 2-ра серия, Сила и Живот, "Духът и Плътта"

  Сила и Живот, II-ра серия
   
  Духът и плътта


   
   
  "Духътъ и плътьта". Сила и Животъ.-2-ра серия, Бесѣди, държани отъ Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки) в периода 1914, 1915, 1916 и 1917 г.. Издание София,1915 г., Царска Придворна Печатница, (стар правопис). Други издания на книгата : София, 1927, Пловдив 1933 г.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Духът и плътта. Приливи и отливи в живота
  2 ноември 1914 г.
  Новото основание
  10 май 1915 г.
  Великден
  22 март 1915 г.
  Многоценният бисер
  19 април 1915 г.
  Учителите
  7 декември 1914 г.
  Словесното мляко
  16 ноември 1914 г.
  Стари и нови мехове
  12 юли 1915 г.
  Свобода на Духа
  23 август 1915 г.
  Божественият Промисъл
  24 май 1915 г.
  Истината
  24 април 1916 г.
  Марта и Мария
  14 януари 1917 г.
  Растете в благодат!
  7 януари 1917 г.
  Децата
  11 февруари 1917 г.
  Блажените
  4 февруари 1917 г.

  125 downloads

  Updated

 4. 03. Сила и живот, НБ III серия, "Солта", (1915-19), София 1920

  Сила и живот, III серия  "Солта"


   
   
  "Сольта" , Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки), Третя серия. Второ издание. София, Печатница на книгоиздателство „Гужгулов и Котев“, 1920. 277 с.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Солта
  25 март 1917 г.
  Виделината
  1 април 1917 г.
  Разделено царство
  8 декември 1918 г.
  Изгряващото слънце
  4 май 1919 г.
  Светило на тялото
  11 май 1919 г.
  Гредата
  18 май 1919 г.
  Трапезата на Новия Завет
  25 май 1919 г.
  Отхвърленият камък
  1 юни 1919 г.
  Гърбавата жена
  8 юни 1919 г.
  Учител и Господ
  15 юни 1919 г.
  Малкият закон
  22 юни 1919 г.
  Старият книжник
  29 юни 1919 г.
  Двамата свидетели
  16 ноември 1919 г.
  Денят на доброто
  21 декември 1919 г.

  88 downloads

  Updated

 5. 05. "Да възлюбиш Господа", беседи от Учителя, (1914 - 1920 г.), Издание 1946 г.

  Да възлюбиш Господа


   
  "Да възлюбиш Господа", неделни беседи от Учителя, (1914 - 1920 г.), Издадена 1946 г., София
  Книгата на PDF за теглене
   
  Съдържание на томчето:

  Да възлюбиш Господа
  15 октомври 1916 г.
  Да я не пия ли?
  22 октомври 1916 г.
  Петте разумни и петте неразумни деви
  16 ноември 1916 г.
  Ще бъдат научени
  24 декември 1916 г.
  Отдайте Божието Богу
  31 декември 1916 г.
  Господ му рече
  6 април 1919 г.
  Нито тържик
  13 април 1919 г.
  Като го видя Петър
  20 април 1919 г.
  Кога се молиш
  27 април 1919 г.
  Аз съм онзи човек
  28 септември 1919 г.
  Бог е говорил
  9 ноември 1919 г.
  Ще живее
  7 декември 1919 г.
  Работи на лозето му
  14 декември 1919 г.
  Излязоха и завтекоха се
  8 януари 1920 г.
  Добрият пастир
  18 януари 1920 г.
  Земният и небесният
  1 февруари 1920 г.
  Аз съм жив
  22 февруари 1920 г.
  Що казва Духът
  29 февруари 1920 г.

  86 downloads

  Updated

 6. 06. "Все що е писано", беседи от Учителя, (1917 г.), Издание 1942 г.

  Все що е писано


   
  "Все що е писано". Неделни беседи (1917). Издание 1942 г., София
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Все що е писано
  28 януари 1917 г.
  Всичко ми е предадено
  18 февруари 1917 г.
  Спасението
  25 февруари 1917 г.
  Яков и Исав
  8 април 1917 г.
  Радвайте се
  15 април 1917 г.
  Божията воля
  22 април 1917 г.
  Чистосърдечните
  29 април 1917 г.
  Вземане и даване
  6 май 1917 г.
  Бог е съчетал
  13 май 1917 г.
  Доброто съкровище
  20 май 1917 г.
  Пребъдете
  27 май 1917 г.
  Бог е дух
  3 юни 1917 г.

  94 downloads

  Updated

 7. 07. "Дали може", беседи от Учителя, (1917 г. - 1918 г.), Издание 1942 г.

  Дали може


   
  "Дали може", 27 неделни беседи от Учителя, (от 10.06.1917г. до 29.12.1918г.), Издание 1942 г., София
  Книгата за теглене - PDF

  Дали може - (стар правопис), (нов правопис)
  10 юни 1917 г.
  Доведете го - (стар правопис), (нов правопис)
  30 юни 1918 г.
  Трите положения - (стар правопис), (нов правопис)
  7 юли 1918 г.
  В истия час - (стар правопис), (нов правопис)
  14 юли 1918 г.
  Радостни и търпеливи - (стар правопис), (нов правопис)
  21 юли 1918 г.
  Заведеевата майка - (стар правопис), (нов правопис)
  23 юли 1918 г.
  Събличане и обличане - (стар правопис), (нов правопис)
  28 юли 1918 г.
  Доброто вино - (стар правопис), (нов правопис)
  4 август 1918 г.
  Двете жени - (стар правопис), (нов правопис)
  11 август 1918 г.
  Погледна Петра - (стар правопис), (нов правопис)
  18 август 1918 г.
  Скритият квас - (стар правопис), (нов правопис)
  25 август 1918 г.
  Вкъщи - (стар правопис), (нов правопис)
  1 септември 1918 г.
  Да Го посрещнат - (стар правопис), (нов правопис)
  8 септември 1918 г.
  Не може да се укрие - (стар правопис), (нов правопис)
  15 септември 1918 г.
  Двамата братя - (стар правопис), (нов правопис)
  22 септември 1918 г.
  В мое име - (стар правопис), (нов правопис)
  29 септември 1918 г.
  Да се роди - (стар правопис), (нов правопис)
  6 октомври 1918 г.
  Двата полюса - (стар правопис), (нов правопис)
  13 октомври 1918 г.
  Дух Господен - (стар правопис), (нов правопис)
  20 октомври 1918 г.
  Двете заповеди - (стар правопис), (нов правопис)
  27 октомври 1918 г.
  Призваните - (стар правопис), (нов правопис)
  3 ноември 1918 г.
  Да наеме работници - (стар правопис), (нов правопис)
  10 ноември 1918 г.
  Като чуха - (стар правопис), (нов правопис)
  17 ноември 1918 г.
  Изобилният живот - (стар правопис), (нов правопис)
  1 декември 1918 г.
  Лемуил - (стар правопис), (нов правопис)
  7 декември 1918 г.
  И рече баща му - (стар правопис), (нов правопис)
  15 декември 1918 г.
  Неизвестното - (стар правопис), (нов правопис)
  29 декември 1918 г.

  75 downloads

  Submitted

 8. 08. Петимата братя, неделни беседи, (1923,38 г.), Издание 1949 г., София

  Петимата братя


   
   
  "Петимата братя", Книгата съдържа неделни беседи на Учителя от 1917 г., 1923 г., 1924 г., 1925 г., 1928 г., 1938 г., Издание от 1949 г., София.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание:
  Петимата братя
  22 април 1923 г.
  Живот вечен
  29 април 1923 г.
  Дерзайте, Аз съм
  13 май 1923 г.
  За Името Ми
  20 май 1923 г.
  Напразно Ме почитат
  3 юни 1923 г.
  Разпятаго търсите
  10 юни 1923 г.
  Имаше двама синове
  17 юни 1923 г.
  След три дни
  24 юни 1923 г.
  Ще дойдем при Него
  1 юли 1923 г.
  Речи само реч
  8 юли 1923 г.
  Който слуша вас, Мене слуша
  15 юли 1923 г.
  Братът на най-малките
  1 януари 1917 г.
  Новата азбука
  13 юли 1924 г.
  Малкият стрък
  3 август 1925 г.
  Първичната връзка
  27 юни 1923 г.
  Здравият ум
  26 август 1923 г.
  Пътят на героите
  6 януари 1928 г.
  Пред новата епоха
  9 октомври 1938 г.

  87 downloads

  Submitted

 9. 09. Великите условия на живота (1919), София, Издание 1944 г.

  Великите условия на живота


   
  "Великите условия на живота", 9 беседи на Учителят Беинса Дуно от 12.01.1919г. до 30.10.1919г., София, 1944, (стар правопис)
  Книгата на PDF - за теглене
   
  Съдържание на томчето:
  Великите условия на живота
  12 януари 1919 г.
  Голямата вяра
  19 януари 1919 г.
  Лозата и пръчките
  26 януари 1919 г.
  Като себе си
  2 февруари 1919 г.
  Противоречие в съзвучието
  9 февруари 1919 г.
  Ако не бях дошъл
  2 март 1919 г.
  Моето иго
  9 март 1919 г.
  Детето растеше
  30 март 1919 г.
  И отиде, та се пристави
  30 ноември 1919 г.

  81 downloads

  Submitted

 10. 10. "Трите основи на живота" Три беседи, 1920, 1921 г., Издание от 1947 г., София

  "Трите основи на живота"


   
   
  "Трите основи на живота", 3 беседи, 1920-1921 г.,
   
  Първо издание: 1921 г. София
  Второ издание: 1947 г. София
  Трето издание: 1996 г. Издателство "Бяло Братство", ISBN 954-8091 -29-1 (по второто издание)
   
   
   
  Съдържание:
   
  1. Любовта - 27 февруари 1921, София
  2. Вярата- 6 март 1921 г., София
  3. Надеждата -16 януари 1920 г., Русе
   
  Второто издание е част от книгата "Новото човечество" - сборник беседи от различни класове, издание: 1947-48 г.

  118 downloads

  Updated

 11. 11. Ще управлява всички народи, Неделни беседи (1920, 1922). София, Издание1948 г.

  Ще управлява всички народи


   
  "Ще управлява всички народи". Книгата съдържа беседи на Учителят от 07.03.1920г. до 15.10.1922г.. София, Издание 1948 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Ще управлява всички народи
  7 март 1920 г.
  Законът и пророците
  28 март 1920 г.
  Зачудиха се
  4 април 1920 г.
  Отиде след Него
  11 април 1920 г.
  Молих се
  18 април 1920 г.
  По предание
  2 май 1920 г.
  Запалят свещ
  9 май 1920 г.
  Истинната лоза
  27 август 1922 г.
  Вратата за овцете
  3 септември 1922 г.
  Ще ви науча
  24 септември 1922 г.

  72 downloads

  Submitted

 12. 13. Новият човек, неделни беседи, 1921 г., Издание от 1947 г., София

  Новият човек


   
   
  "Новият човек"16 беседи от 13 март 1921 г. до 2 октомври 1921 г., Издание 1948 г., София
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Новият човек 13 март 1921 г.
  Фарисей и садукей 20 март 1921 г.
  Сеятелят 27 март 1921 г.
  Храненето, условие за вечен живот 3 април 1921 г.
  Любовта, носителка на вечния живот 10 април 1921 г.
  Огнената пещ 17 април 1921 г.
  В рова при лъвовете 24 април 1921 г.
  Възкресение на Любовта 1 май 1921 г.
  Изтълкувай ни тази притча! 15 май 1921 г.
  Живата енергия 22 май 1921 г.
  Да ги изпита 29 май 1921 г.
  Ангелът отговори 5 юни 1921 г.
  Двете жени 12 юни 1921 г.
  Дойди след мене 19 юни 1921 г.
  В правда, истина и светост 26 юни 1921 г.
  Поздравът на Любовта 2 октомври 1921 г.

  78 downloads

  Submitted

 13. 14. Сила и живот, IV серия, "Братя и сестри на Христа", (1921-1922), София, Издание 1922 г.

  Сила и живот, IV серия  "Братя и сестри на Христа".


   
   
  Сила и живот, IV серия, "Братя и сестри на Христа",14 неделни беседи, изнасяни през 1921 - 1922 г. Издание от 1922 г., София, Кооперативна печатница "Едисон"
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:

  Братя и сестри на Христа
  9 октомври 1921 г.
  Плачът
  16 октомври 1921 г.
  Тогаз те ще просветнат!
  23 октомври 1921 г.
  Синът Божи
  30 октомври 1921 г.
  Ненаписаните закони
  6 ноември 1921 г.
  В Египет
  13 ноември 1921 г.
  Ананий и Сапфира
  20 ноември 1921 г.
  Аз ще го възкреся!
  27 ноември 1921 г.
  Още по-блажени са!
  4 декември 1921 г.
  Стани и опаши се!
  11 декември 1921 г.
  И Петър се грееше!
  18 декември 1921 г.
  Каквото вържете на земята
  25 декември 1921 г.
  Сродните души
  1 януари 1922 г.
  Целувание ми не даде
  8 януари 1922 г.

  79 downloads

  Submitted

 14. 15. Сила и живот, V серия, "Защо твоите ученици ядат и пият", (1922), Издание 1922 г.

  Сила и живот, V серия  Защо твоите ученици ядат и пият


   
  "Защо твоитѣ ученици ядатъ и пиятъ". Сила и Животъ. Бесѣди, държани от Дѫновъ (по стенографски бѣлѣжки). Пета серия. София, Печатарска производителна кооперация „Съгласие“, 1922. 486 с.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:

  Защо твоите ученици ядат и пият?
  15 януари 1922 г.
  Плевелите и пшеницата
  22 януари 1922 г.
  Пак ще ви видя
  29 януари 1922 г.
  Какво трябва да искаме?
  5 февруари 1922 г.
  Ядоха и наситиха се
  12 февруари 1922 г.
  Искайте, търсете, хлопайте!
  19 февруари 1922 г.
  Царството Божие
  26 февруари 1922 г.
  В дома на Отца
  5 март 1922 г.
  Слушайте Него!
  12 март 1922 г.
  Твоето Слово
  19 март 1922 г.
  Които вас приемат
  26 март 1922 г.
  Прави правете Неговите пътеки!
  2 април 1922 г.
  Волята на Отца
  9 април 1922 г.
  Не бъди неверен, но верен!
  16 април 1922 г.
  Христа разпят
  23 април 1922 г.
  Ще се стопи!
  30 април 1922 г.
  Ученикът не е по-горен от учителя си
  7 май 1922 г.
  Дъще Сионова
  14 май 1922 г.
  Много плод
  21 май 1922 г.
  Неговата заповед
  28 май 1922 г.
  Не правете никому насилие, нито оклеветявайте!
  4 юни 1922 г.
  Както е Он чист
  11 юни 1922 г.
  Ако пребъдете в Мене
  18 юни 1922 г.
  Гладуват и жадуват
  25 юни 1922 г.
  И Петър Го взе настрана
  30 юли 1922 г.

  76 downloads

  Updated

 15. 16. Живият Господ (1922),София, Издание от 1948 г.

  Живият Господ


   
  "Живият Господ", Неделни беседи (1922 г.), София, Издание от 1948.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Живият Господ
  1 октомври 1922 г.
  Възлюби го
  22 октомври 1922 г.
  Станете да отидем!
  29 октомври 1922 г.
  По-леко ще бъде наказанието
  5 ноември 1922 г.
  Не знаете що искате
  12 ноември 1922 г.
  Да наследя
  19 ноември 1922 г.
  Лама савахтани
  26 ноември 1922 г.
  Дойде да послужи
  3 декември 1922 г.
  Ще ви научи
  10 декември 1922 г.
  Добрата земя
  17 декември 1922 г.
  Защо не можахме?
  24 декември 1922 г.
  Простри ръката си!
  31 декември 1922 г.

  80 downloads

  Submitted

 16. 18. Поучаваше ги (1923), София, Издание от 1949 г.

  Поучаваше ги


   
  "Поучаваше ги". 12 неделни беседи, държани от Учителят Беинса Дуно в началото на 1923 г., София, издание от 1949.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:

  Поучаваше ги
  7 януари 1923 г.
  Ей, ей - Не, не
  14 януари 1923 г.
  На земята и на небето
  21 януари 1923 г.
  Кое е това учение?
  4 февруари 1923 г.
  Ще бъдете свободни
  11 февруари 1923 г.
  Дойдох да изпълня
  18 февруари 1923 г.
  Господи, да се отворятъ очитѣ ни!
  25 февруари 1923 г.
  Видяхме Господа
  11 март 1923 г.
  Трите допирни точки
  22 март 1923 г.
  Пробуждане на човешката душа
  25 март 1923 г.
  Защо сте тъжни?
  8 април 1923 г.
  Чий е този образ?
  15 април 1923 г.

  72 downloads

  Submitted

 17. 19. Двата природни метода, VI серия (1923-1924),София, Издание от 1924 г.

  Двата природни метода, VI серия


   
  "Двата природни метода". Неделни беседи. Сила и Живот. Шеста серия (1923–1924), Издание 1924 г.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:

  Двата метода на природата
  9 септември 1923 г.
  Бъдете разумни!
  16 септември 1923 г.
  Съблазните
  23 септември 1923 г.
  Ще ви направи свободни
  21 октомври 1923 г.
  Изпитвайте Писанията!
  28 октомври 1923 г.
  Отвори им умовете
  4 ноември 1923 г.
  Който има уши
  11 ноември 1923 г.
  Бог на живите
  18 ноември 1923 г.
  Ще хвърля мрежата
  25 ноември 1923 г.
  Който люби
  2 декември 1923 г.
  Каквото чух
  9 декември 1923 г.
  Той ги изпита
  16 декември 1923 г.
  Скръб и радост
  23 декември 1923 г.
  Нашите длъжници
  30 декември 1923 г.
  Едно ти не достига!
  6 януари 1924 г.
  Оздравяха
  13 януари 1924 г.
  Допреният въглен
  20 януари 1924 г.
  Колко пъти да прощаваме?
  27 януари 1924 г.
  Плодовете на Духа
  3 февруари 1924 г.
  Искаш ли да оздравееш?
  10 февруари 1924 г.
  Царството Божие се благовества
  17 февруари 1924 г.
  Що е това?
  24 февруари 1924 г.
  Родени изново
  2 март 1924 г.
  Господи, да прогледам!
  9 март 1924 г.

  86 downloads

  Submitted

 18. 20. Който дойде при мене (1924-1925), София, Издание от 1950 г.

  Който дойде при мене


   
  "Който дойде при мене", Беседи от Учителя, изнасяни в периода от 16 март 1924 г. до 1 ноември 1925 г. Издание на просветния комитет, 1950. 238 с. София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:

  Който дойде при мене
  16 март 1924 г.
  Брат ти си дойде
  23 март 1924 г.
  Плати ми, що ми си длъжен
  30 март 1924 г.
  Кажи само реч
  6 април 1924 г.
  Още малко
  13 април 1924 г.
  Просете, търсете и хлопайте
  20 април 1924 г.
  Ще го изцеля
  27 април 1924 г.
  Каквото попросите
  4 май 1924 г.
  Напразно ме почитат
  11 май 1924 г.
  Да възлюбиш Господа
  18 май 1924 г.
  Онези дни ще се съкратят
  25 май 1924 г.
  И валя дъждът
  1 юни 1924 г.
  Ще дойда след Тебе
  20 юли 1924 г.
  И Бога за свой Отец казваше
  1 ноември 1925 г.

  70 downloads

  Submitted

 19. 21. Неделни беседи, VII серия, т. 1, "Настанало е Царството Божие", (1924�-1925), Русе, Издание 1925 г.

  Настанало е Царството Божие


   
  "Настанало е Царството Божие". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия, т.1 (1924–1925). Издание Русе 1925 год.
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   
   

  Съдържание
  (текстът на беседите е в стар правопис) Настанало е царството Божие
  19 октомври 1924 г.
  Раздай всичко!
  26 октомври 1924 г.
  Роденитѣ
  2 ноември 1924 г.
  Блаженъ този рабъ!
  9 ноември 1924 г.
  Градоветѣ Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г.
  Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г.
  Който се учи
  30 ноември 1924 г.
  Ти си!
  7 декември 1924 г.
  Да Го посрещнатъ
  14 декември 1924 г.
  Миротворци
  21 декември 1924 г.
  Които гладуватъ
  28 декември 1924 г.
  Моята заповѣдъ
  4 януари 1925 г.
  Тѣсниятъ пѫть
  11 януари 1925 г.
  Замъждѣло свѣщило
  18 януари 1925 г.
  Който иска славата
  25 януари 1925 г.
  Азъ Те познахъ
  1 февруари 1925 г.
  Видѣхме звѣздата!
  8 февруари 1925 г.


  Съдържание
  (текстът на беседите е в нов правопис) Настанало е Царството Божие
  19 октомври 1924 г.
  Раздай всичко
  26 октомври 1924 г.
  Родените
  2 ноември 1924 г.
  Блажен е този раб
  9 ноември 1924 г.
  Градовете Содомски и Гоморски
  16 ноември 1924 г.
  Да угоди на народа
  23 ноември 1924 г.
  Който се учи
  30 ноември 1924 г.
  Ти си
  7 декември 1924 г.
  Да Го посрещнат
  14 декември 1924 г.
  Миротворци
  21 декември 1924 г.
  Които гладуват
  28 декември 1924 г.
  Моята заповед
  4 януари 1925 г.
  Тесният път
  11 януари 1925 г.
  Замъждяло свещило
  18 януари 1925 г.
  Който иска славата
  25 януари 1925 г.
  Аз Те познах
  1 февруари 1925 г.
  Видяхме звездата
  8 февруари 1925 г.

  76 downloads

  Submitted

 20. 22. Неделни беседи, VII серия, т. 2, "Последното място" (1925 г.), Русе, Издание 1925

  Послѣдното мѣсто


   
   
  "Послѣдното мѣсто". Недѣлни бесѣди. Сила и Животъ. Седма серия, т. 2 (1924-1925). Издание Русе, 1925 г.
  Книгата за теглене на PDF
   
   

  Съдържание
  (текстът на беседите е в стар правопис) Послѣдното мѣсто
  15 февруари 1925 г.
  И пишеше на земята
  22 февруари 1925 г.
  Сега скърбь имате
  1 март 1925 г.
  Моето царство
  8 март 1925 г.
  Той повелѣва на слънцето
  15 март 1925 г.
  Да се не смущава сърдцето ви!
  22 март 1925 г.
  Въ който градъ влѣзвате
  29 март 1925 г.
  Рѫката сѫблазнява
  5 април 1925 г.
  Съ Духъ и огънь
  12 април 1925 г.
  Истинната лоза
  14 юни 1925 г.
  И оздравѣ дъщеря ѝ
  21 юни 1925 г.
  Плодътъ на дървото
  28 юни 1925 г.
  И обхождаше Исусъ всичка Галилея
  5 юли 1925 г.
  Което вие видите
  19 юли 1925 г.
  Дава животъ – Скърбьта и радостьта
  26 юли 1925 г.
  Великиятъ законъ
  11 октомври 1925 г.


  Съдържание
  (текстът на беседите е в нов правопис) Послѣдното мѣсто
  15 февруари 1925 г.
  И пишеше на земята
  22 февруари 1925 г.
  Сега скърбь имате
  1 март 1925 г.
  Моето царство
  8 март 1925 г.
  Той повелѣва на слънцето
  15 март 1925 г.
  Да се не смущава сърдцето ви!
  22 март 1925 г.
  Въ който градъ влѣзвате
  29 март 1925 г.
  Рѫката сѫблазнява
  5 април 1925 г.
  Съ Духъ и огънь
  12 април 1925 г.
  Истинната лоза
  14 юни 1925 г.
  И оздравѣ дъщеря ѝ
  21 юни 1925 г.
  Плодътъ на дървото
  28 юни 1925 г.
  И обхождаше Исусъ всичка Галилея
  5 юли 1925 г.
  Което вие видите
  19 юли 1925 г.
  Дава животъ – Скърбьта и радостьта
  26 юли 1925 г.
  Великиятъ законъ
  11 октомври 1925 г.

  88 downloads

  Updated

 21. 25. Заведоха Исуса, Неделни беседи, VIII серия, (1925-1926), Издание Русе 1926-1927 г.

  Заведоха Исуса


   
   
  "Заведоха Исуса", Неделни беседи, осма серия, т.1, (1925-1926), Издание Русе 1926-1927 г.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Заведоха Исуса
  15 ноември 1925 г.
  Тридесет и осем години
  22 ноември 1925 г.
  Той знаеше
  29 ноември 1925 г.
  Видя го Исус
  6 декември 1925 г.
  Откъде ида
  13 декември 1925 г.
  Добрата земя
  20 декември 1925 г.
  Показа им ръцете си
  27 декември 1925 г.
  До скончанието на века
  3 януари 1926 г.
  Давам власт
  10 януари 1926 г.
  Благ
  17 януари 1926 г.
  Мария избра
  24 януари 1926 г.
  Свидетелството Негово
  31 януари 1926 г.
  Познат от Него
  7 февруари 1926 г.
  Позвах сина си
  14 февруари 1926 г.
  Бъдете съвършени!
  21 февруари 1926 г.
  Приех от Отца Си
  28 февруари 1926 г.
  Домовит човек
  7 март 1926 г.
  Сават Амон-Ра
  14 март 1926 г.
  Закон на съпоставянето
  21 март 1926 г.
  Петте разумни
  28 март 1926 г.
  Дава плод
  4 април 1926 г.
  И земята ще се изпълни със знание
  11 април 1926 г.
  Зазоряване
  18 април 1926 г.
  Сам изтъпках жлеба
  25 април 1926 г.
  Избавената душа
  2 май 1926 г.
  Ще бъде жив
  9 май 1926 г.
  Ще ми изявиш
  16 май 1926 г.
  Скритото имане
  23 май 1926 г.
  Което дава живот
  30 май 1926 г.
  Ще се наситят
  6 юни 1926 г.
  Стана плът
  13 юни 1926 г.
  В малкото
  20 юни 1926 г.
  В своите си
  27 юни 1926 г.
  Запалената свещ
  4 юли 1926 г.
  За слава Божия
  11 юли 1926 г.

  71 downloads

  Submitted

 22. 26. Саваат-Амон-Ра, Неделни беседи, VIII серия, т.2,(1926 г.), Издание Русе, 1927 г.

  Саваат-Амон-Ра


   
   
  "Саваат-Амон-Ра", Неделни беседи, осма серия, т.1, изнасяни от Учителя в периода от 14.03.1926 г. до 11.07.1926 г. Издание Русе, печатница "Малджиев", 1927 г.
  Книгата за теглене - PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Саваат-Амон-Ра
  14 март 1926
  Закон на съпоставяне
  21 март 1926
  Петте разумни
  28 март 1926
  Дава плод
  4 април 1926
  И земята ще се изпълни със знание
  11 април 1926
  Зазоряване
  18 април 1926
  Сам изтъпках хляба
  25 април 1926
  Избавената душа
  2 май 1926
  Ще бъде жив
  9 май 1926
  Ще ми изявиш
  16 май 1926
  Скритото имане
  23 май 1926
  Което дава живот
  30 май 1926
  Ще се наситят
  9 юни 1926
  Стана плът
  13 юни 1926
  В малкото
  20 юни 1926
  В своите си
  27 юни 1926
  Запалена свещ
  4 юли 1926
  За Слава Божия
  11 юли 1926

  154 downloads

  Submitted

 23. 28. Затова се родих, Неделни беседи, IX серия, т.1, (1926), Издание 1929 г., София

  Затова се родих


   
   
  "Затова се родих", Неделни беседи, Сила и живот, девета серия, т.1, (1926 г.), беседи на Учителят Беинса Дуно от 10.10.1926г. до 26.12.1926 г., Издание 1929 г., София
  Книгата за теглене -PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Затова се родих
  10 октомври 1926 г.
  Раздай го на сиромасите
  17 октомври 1926 г.
  Ако говоря
  24 октомври 1926 г.
  Неговата заповед
  31 октомври 1926 г.
  Мойсей и Христос
  7 ноември 1926 г.
  Няма пророк
  14 ноември 1926 г.
  Как ти се отвориха очите?
  21 ноември 1926 г.
  Не Го приеха
  28 ноември 1926 г.
  Умовете им (беседата - стар правопис)
  5 декември 1926 г.
  Глас в пустинята
  12 декември 1926 г.
  Те свидетелстват
  19 декември 1926 г.
  Тази притча
  26 декември 1926 г.

  83 downloads

  Submitted

 24. 29. Влизане, Сила и живот, IX серия, т.2 (1927), Издание 1930 г., София.

  Влизане


   
  "Влизане", Сила и Живот. Девета серия (1926–1927). Том II. Книгата съдържа беседи на Учителят от 02.01.1927 г. до 13.02.1927 г. Издание 1930 г., София.
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Влизане
  2 януари 1927 г.
  Сам с ума си
  9 януари 1927 г.
  Едно стадо
  23 януари 1927 г.
  Дело свършено
  30 януари 1927 г.
  За тяхното неверство
  6 февруари 1927 г.
  Новата земя
  13 февруари 1927 г.

  77 downloads

  Updated

 25. 30. Праведният, Сила и живот, IX серия, т.3 (1927), Издание 1930 г., София

  Праведният


   
  "Праведният", Сила и живот, IX серия, т.3 (1927), Книгата съдържа беседи на Учителят Беинса Дуно от 20.02.1927 г. до 27.03.1927 г. Издание 1930 г., София
  Книгата за теглене на PDF
   
  Съдържание на томчето:
  Праведният
  20 февруари 1927 г.
  Слънцето не ще зайде
  27 февруари 1927 г.
  Иди повикай мъжа си!
  6 март 1927 г.
  Няма тайно
  13 март 1927 г.
  Кротките
  20 март 1927 г.
  Лозените пръчки
  27 март 1927 г.

  73 downloads

  Submitted


×
×
 • Create New...