Jump to content

Издателство "Бяло Братство"

15 files

 1. 01. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново

  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя,
  дадени през 1919 г. в Търново


   
   
   
  "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1919 г. в Търново", Първо издание 1919 г.,
  Второ издание, 1996 г. (фототипно копие на първото, стар правопис), Издателство "Бяло Братство", София., ISBN 954-8091-49-6
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящето издание е първо от поредицата "Търновски събори", включва беседи, обяснения и упътвания, дадени от Учителя по време на съборите в гр. Велико Търново от 1919 до 1925 г.
  Поредицата е по идея на братската група от гр. Разград, която подпомага и със средства издаването им. (от редакцията на второто, фототипни издание, 1996 г.)
   
   
   
  Съдържание:
   
   
   

  1. Обяснения върху обстановката на залата за събрания, дадени при първото въвеждане в нея на 6/19 август 1919 - Преображение
  2. Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората, Беседа, държана на 19 август 1919 г.
  3. Разбиране и прилагане, Беседа, държана на 20 август 1919 г.
  4. Правият път, Беседа, държана на 20 август 1919 г.
  5. Живот вечен, Беседа, държана на 22. август 1919 г.
  6. Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях, дадени на 22 август 1919 г.
  7. Продължение на въпросите и отговорите (Методи за лекуване) 22 август 1919 г.
  8. Правилното разбиране на индивидуалния, обществения живот, беседа, държана на 23 август 1919 г.
  9. Начин за себеконтрол, Дадено на 24 август 1919 г., неделя
  10. Наряди: Първи наряд за 1919/20 г.
  - 26 август 1919 г. Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 г
  - 26 август 1919 г. Втори наряд за 1919/20 г.
  - 26 август 1919 г. Беседа по нарядите
  - 26 август 1919 г.

  116 downloads

  Updated

 2. 03. Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1920 г. в Търново

  Беседи, обяснения и упътвания от Учителя,  дадени през 1920 г. в Търново


   
   
  "Беседи, обяснения и упътвания от Учителя, дадени през 1920 г. в Търново", Първо издание 1920 г.,
  Второ издание, 1996 г. (копие на първото, стар правопис), Издателство "Бяло Братство", София., ISBN 954-8091-54-2
  Книгата за теглене PDF
   
  Поредица "Търновски събори", включва беседи, обяснения и упътвания, дадени от Учителя по време на съборите в гр. Велико Търново от 1919 до 1925 г. В настоящето издание е спазен правописът и оформлението на първото издание от 1920 г., озаглавено "Бесѣди и напѫтвания, държани отъ учителя за ученицитѣ и слушателитѣ на Бѣлото Братство".
   
  Поредицата е по идея на братската група в Разград, която подпомага и със средства издаването й.
   
  Съдържание:
   
  Първи ден - 19 август
  Път, Истина и Живот
  Новото човечество
  Беседа за учителите и майките като възпитатели
   
  Втори ден - 20 август
  Сутрешен наряд, 20 август
  Мерило за правилно разбиране
  Необходими условия за ученика
   
  Трети ден - 21 август
  Сутрешен наряд, 21 август
  Идване и възприемане на Духа
   
  Четвърти ден - 22 август
  Сутрешен наряд, 22 август
  Работа за през годината
   
  Пети ден - 23 август
  Сутрешен наряд, 23 август
  Работа на учениците
  Гимнастически упражнения
  Работа върху чистотата и самообладанието
   
  Шести ден - 24 август
  Сутрешен наряд, 24 август
  Големец и слуга
   
  Седми ден- 25 август
  Сутрешен наряд, 25 август

  72 downloads

  Updated

 3. 02. Веригата на Божествената Любов 1903 –1915 - Издадена 2007

  Веригата на Божествената Любов 1903 –1915


   
   
  "Веригата на Божествената Любов 1903 –1915", Издателство: "Захарий Стоянов" и "Бяло Братство", София, 2007 г.,ISBN:978-954-739-987-7, Първо издание, твърда корица
  Книгата за теглене PDF
   
  В тази книга са представени всички открити досега текстове от годишните срещи на т.нар. Верига. Създадена от Учителя Петър Дънов през 1897 г. като Общество за повдигане религиозния дух на българския народ, тя провежда ежегодни национални събори във Варна и Велико Търново до 1915 г., а през 1920 г. се преименува във Всемирно Бяло Братство.
   
  Според списъци на участници в съборите, изготвени от Пеню Киров през 1914-1915 г., Веригата е учредена във Варна през 1899 г., но терминът Верига е документиран за първи път едва с протокол от 1906 г. Някои ранни историци я наричат Синархическа верига.
   
  Съдържание:
   
  Годишна среща на Веригата - Варна, 1903
   
  Годишна среща на Веригата - Варна, 1906
   
  Годишна среща на Веригата - Варна, 1907
   
  Годишна среща на Веригата - Варна, 1908
   
  Годишна среща на Веригата - Варна, 1909
   
  Приложение към протокола от 1910
   
  Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1910
   
  Приложение към протокола от 1911
   
  Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1911
   
  Господнята вечеря
   
  Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1912
   
  Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1914
   
  Годишна среща на Веригата - Велико Търново, 1915

  126 downloads

  Submitted

 4. 03. Мировата Любов, Съборно Слово, 1919 –1921 - Издадена 2008

  "Мировата Любов"  Съборно Слово, 1919 –1921


   
   
  "Мировата Любов", Съборно Слово, 1919 –1921 - Първо издание, Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г., ISBN:978-954-744-092-0, 456 страници.
  Книгата за теглене PDF
   
   
  Съдържание:
   
  Годишна среща 1919 г. – 19-26 август
   
  Обяснения върху обстановката в залата за събрания
  Мировата Любов
  Методи за уякчаване вътрешната връзка между хората
  Разбиране и прилагане
  Правият път
  Живот вечен
  Методи за лекуване и отговори на запитвания по тях
  Продължение на въпросите и отговорите
  Правилно разбиране на индивидуалния, обществения и духовния живот
  Методи за приложение
  Начин за самоконтрол
  Космичната обич
  Първи наряд за 1919/20 година
  Упътване за изпълнението на първия наряд през 1919/20 година
  Втори наряд за 1919/20 година
  Беседа по нарядите
   
  Годишна среща 1920 г. – 19-24 август
   
  Път, Истина и Живот
  Новото човечество
  Беседа за учителите и майките като възпитатели
  Сутрешен наряд, 20 август
  Мерило за правилно разбиране
  Необходими условия за ученика
  Сутрешен наряд, 21 август
  Идване и възприемане на Духа
  Сутрешен наряд, 22 август
  Работа за през годината
  Сутрешен наряд, 23 август
  Работа на учениците
  Гимнастически упражнения
  Работа върху чистотата и самообладанието
  Сутрешен наряд, 24 август
  Големец и слуга
  Сутрешен наряд, 25 август
   
  Годишна среща 1921 г. – 19-25 август
   
  Сутрешен наряд, 19 август
  Гимнастически упражнения
  Възпитание на човешката воля
  Пробуждане на колективното съзнание
  Сутрешен наряд, 20 август
  Кратки обяснения върху гимнастическите упражнения и бележки по други въпроси
  Законът на съвършенството
  Сутрешен наряд, 21 август
  Правилни методи за разбиране
  Общи упражнения
  Четирите съвета
  Определяне работата на четирите съвета
  Сутрешен наряд, 22 август
  Правилният развой на човешките енергии
  Правилна употреба на ума, сърцето и волята в живота
  Правилното растене на душата и хармоничното развитие на душевните сили
  Сутрешен наряд, 23 август
  Отговори на зададени въпроси
  Сутрешен наряд, 24 август / Психически упражнения №1 и №2
  Законът на самопожертването
  Сутрешен наряд, 25 август / Психически упражнения №3 и №4
  Разумно служене

  72 downloads

  Submitted

 5. 04. Новият живот, Съборно Слово, 1922 –1924 - Издадена 2009

  "Новият живот"
   
  Съборно Слово, 1922 –1924


   
   
  "Новият живот", Съборно Слово, 1922 –1924, Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г. ISBN-978-954-744-108-8, Твърда корица, 539 страници.
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  БЕСЕДИ, ОБЯСНЕНИЯ И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. Търново през лятото на 1922 г.
   
  АЗ СЪМ ИСТИННАТА ЛОЗА
  Цикъл беседи, Търново 1922 г.
  ИК "Роял-77", Варна 1992
   
  ТИХИЯТ ГЛАС
  Извънредни беседи от Учителя, 1924-1930
  ИК "Всемир", София 1997
   
  Съдържание:
   
  Съборни беседи 1922 г.
   
  Единственото начало 19 август 1922 г.
  Новият живот 19 август 1922 г.
  Съвършеният мъж 19 август 1922 г.
  Чистота на сърцето 20 август 1922г.
  Много плод принася 20 август 1922г.
  Новият ден 21 август 1922г.
  Музика, работа и пост 21 август 1922г.
  Истината21 август 1922 г.
  Утринен наряд 22 август 1922 г.
  Работа за новия живот 22 август 1922 г.
  Изпитвайте Писанията 22 август 1922 г.
  Лицето на Бога 23 август 1922 г.
  В Горницата 23 август 1922 г.
  Милосърдието 23 август 1922 г.
  Великата Божия църква 23 август 1922 г.
  Предварителни бележки 24 август 1922 г.
  Живот вечен 24 август 1922 г.
  Утринен наряд 25 август 1922 г.
  Беседа за младите 25 август 1922 г.
  Какъв трябва да бъде ученикът 25 август 1922 г.
  Върху задачите на Школата 25 август 1922 г.
  Новият и старият живот 26 август 1922 г.
  Изтълкувай ни тази притча 26 август 1922 г.
  Правила и мерки за избягване на всички погрешки 27 август 1922 г.
  Аз съм истинската лоза 27 август 1922 г.
  Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика 30 август 1922 г.
  Съвети и наставления за учениците 3 септември 1922 г.
  Аз съм вратата на овцете 10 септември 1922 г.
  Празникът на труда 22 септември 1922 г
  Дух Свети ще ви научи 24 септември 1922 г
   
  Съборни беседи 1924 г., Рила
   
  Новата азбука 13 юли 1924 г.
  Условия за взаимна работа 11 август, 1924 г
  Общи въпроси 12 август, 1924 г
  Каляване на материята 12 август, 1924 г
  Хубави чувства 12 август, 1924 г
  Чада Божии 14 август, 1924 г
   
  Съборни беседи 1924 г., София
   
  Наряд за 1924-1925 г. 22 август 1924 г.
  Качества на разумния живот 24 август 1924 г.
  Правила на разумния живот 31 август 1924 г.
  Съзнателният живот като забава 1 септември 1924 г.
  Царе – слуги на Господа 7 септември 1924 г.
   
  Съборни беседи пред ръководители 1924 г., София
   
  Ако излекува болния 31 (18 август стар стил) 1924 г.,
  Не само абсолютна чистота, но и абсолютно доверие 1 септември 1924 г.
  Кръстът 1 септември 1924 г.
  Никаква лъжа 2 септември 1924 г.
  Разумният труд 2 септември 1924 г.

  91 downloads

  Submitted

 6. 05. Аз съм истинската лоза 1922 - Издадена - Варна "Роял 77" 1992г.

  Аз съм истинската лоза  Цикъл беседи  Търново - 1922 г.


   
   
   
  "Аз съм истинската лоза", Подбран цикъл от 10 беседи, изнесени в Търново, непосредствено след събора на Бялото Братство, 1922 г. Книгата е редактирана от Димитър Калев и Иван Джеджев. Издадена е от ИК "Роял 77", Варна по поръчка на Духовно общество "Бяло Братство" - София, 1992 г. ISBN 954-8005-55-7
  Книгата за теглене на PDF
   
   
   

  Съдържание:
   

  1. Беседа за младите, 25 август 1922 г.
  2. Новият и старият живот, 26 август 1922 г.
  3. Изтълкувай ни тази притча, 26 август 1922 г.
  4. Правила и мерки за избягване на всички погрешки, 27 август 1922 г.
  5. Аз съм истинната лоза, 27 август 1922 г.
  6. Вътрешното разбиране на духовния живот на Ученика, 30 август 1922 г.
  7. Съвети и наставления за Учениците, 3 септември 1922 г.
  8. Аз съм вратата на овцете, 10 септември 1922 г.
  9. Празникът на труда, 22 септември 1922 г.
  10. Дух Свети ще ви научи, 24 септември 1922 г.

  80 downloads

  Submitted

 7. 06. Свещеният огън, Съборно Слово, 1925 –1926 - Издадена 2009

  "Свещеният огън"
  Съборно Слово, 1925 –1926


   
   
  "Свещеният огън", Съборно Слово, 1925 –1926, Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г., ISBN-978-954-744-121-7, 336 страници
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  НАРЯД И УПЪТВАНИЯ ОТ УЧИТЕЛЯ, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. Търново през лятото на 1925 г.
   
  ДВЕ СВЕЩЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. Търново през лятото на 1925 г.
   
  СВЕЩЕНИЯТ ОГЪН Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство при срещата им в гр. София, на Изгрева, през лятото на 1926 г.
   
  Съдържание
   
  Съборни беседи 1925 г.
   
  Възпитание на ума 23 август 1925 г.
  Двете свещени положения 23 август 1925 г.
  На отворено и на затворено 23 август 1925 г.
  Разяснение за Истината24 август 1925 г.
  Търпение и вяра 24 август 1925 г.
  Подпушване на светлината 24 август 1925 г.
  Как да се молим 25 август 1925 г.
  Високият връх 25 август 1925 г.
  Чистота и святост26 август 1925 г.
  Живите образи 26 август 1925 г.
  Чистотата (стар правопис), (нов правопис) 27 август 1925 г.
  Проявлението на Любовта (стар правопис), (нов правопис) 28 август 1925 г.
  Истинната врата 28 август 1925 г.
  В съгласие с Живата Природа (стар правопис), (нов правопис) 29 август 1925 г.
  Дето и да идеш 29 август 1925 г.
  Късият път 6 септември 1925 г.
   
  Съборни беседи 1926 г.
   
  Отвън и отвътре 22 август 1926 г.
  Светлият път на Знанието 22 август 1926 г.
  Раждането на свободата 23 август 1926 г.
  Да не бъдете съдени 24 август 1926 г.
  Имената са ви записани 25 август 1926 г.
  Свещеният огън 27 август 1926 г.
  Правосъдие 28 август 1926 г.
  Ще се изкоренят 29 август 1926 г.
  Добро и съвършенство 29 август 1926 г.

  78 downloads

  Submitted

 8. 07. Пътя на ученика, Съборно Слово, 1927 -1930 - Издадена 2010

  Пътя на ученика
  Съборно Слово, 1927 -1930


   
   
  "Пътя на ученика", Съборно Слово, 1927 -1930, Издателство: "Бяло Братство", София, 2010 г., ISBN: 978-954-744-132-3, 824 страници
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящото издание включва беседи, публикувани досега в сборниците:
   
  ПЪТЯТ НА УЧЕНИКА - беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1927 г., София, Изгрев.
   
  ПО БОГА НАПРАВЕНИ - беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1929 г., София, Изгрев.
   
  БЛАГОСЛОВЕНА МЕЖДУ ЖЕНИТЕ - беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство през лятото на 1930 г. при Седемте рилски езера.
   
  ДОБРОТО ОРЪЖИЕ – лекции на Общия окултен клас на учениците на Всемирното Бяло Братство IX година (1929-1930 г.) том III.
   
  Съдържание
   
  Съборни беседи 1927 г.
   
  Пътят на ученика 19 август 1927 г.
  Духът на Господа 19 август 1927 г.
  Братя в единомислие 20 август 1927 г.
  Ще се превърне в радост 21 август 1927 г.
  Обич към знанието 21 август 1927 г.
  Пробуждане на съзнанието на ученика 22 август 1927 г.
  Дойде глас23 август 1927 г.
  Явно говорих 24 август 1927 г.
  Свещеният час 24 август 1927 г.
   
  Съборни беседи 1929 г.
   
  По Бога направени 25 август 1929 г.
  Положителни и отрицателни страни на живота 26 август 1929 г.
  Линиите на Природата27 август 1929 г.
  Абсолютна чистота 21 август 1929 г.
  Духовното у човека 22 септември 1929 г.
   
  Рилски беседи 1930 г.
   
  Интуиция 23 юли 1930 г.
  Скришната стаичка 30 юли 1930 г.
  На езерата 1 август 1930 г.
  Задължително право 6 август 1930 г.
  Първият ден 8 август 1930 г.
  Начало и край 13 август 1930 г.
  Упътвания и наставления 15 август 1930 г.
  Благословена между жените 17 август 1930 г.
  Виждане и съзнаване 19 август 1930 г.
  Носител на Божиите мисли19 август 1930 г.
  Познава гласа Му 20 август 1930 г.
  Божествена връзка21 август 1930 г.

  120 downloads

  Submitted

 9. 08. Любов към Бога, Съборно Слово, 1931г. - Издадена 2005 г.

  Любов към Бога
  Съборни рилски беседи, 1931


   
   
  "Любов към Бога", Съборни рилски беседи, изнесени от Учителя Петър Дънов при седемте рилски езера и три беседи - София, Изгрев, през 1931г. Издателство: "Бяло Братство", София, 2005 г.
  Книгата за теглене PDF
   
  СЪДЪРЖАНИЕ
   
  1. Любов към Бога, 12 юли 1931 г.
  2. Идеалът на човека, 12 юли 1931 г.
  3. Симон Петър, 12 юли 1931 г.
  4. Старите накити, 13 юли 1931 г.
  5. Денят на Доброто, 14 юли 1931 г.
  6. Денят на Божията работа, 12 юли 1931 г.
  7. Човекът на новото, 19 юли 1931 г.
  8. Теория и приложение, 20 юли 1931 г.
  9. Отпечатъци, 21 юли 1931 г.
  10. Недоказани истини, 22 юли 1931 г.
  11. Нашето място, 30 юли 1931 г.
  12. Чистене на съзнанието, 31 юли 1931 г.
  13. Обич, разумност, истинолюбие, 1 август 1931 г.
  14. Ценното в малкото, 2 август 1931 г.
  15. Хигиена на Живота, 2 август 1931 г.
  16. Съчетание, приложение и изпълнение, 3 август 1931 г.
  17. Мястото на Бога, 5 август 1931 г.
  18. Тези три неща, 6 август 1931 г.
  19. Ден на Божието изявление, 7 август 1931 г.
  20. Запечатал е, 8 август 1931 г.
  21. Соковете на Любовта, Мъдростта и Истината, 9 август 1931 г.
  22. Които чакат Господа, 10 август 1931 г.
   
   
  София, Изгрев
   
   
  23. Сила, Разумност и Добро, 19 август 1931 г.
  24. Най-високото място, 20 август 1931 г.
  25. Отиване и връщане, 21 август 1931 г.

  81 downloads

  Submitted

 10. 09. Книгата на великия живот, Съборно Слово, 1932 –1934 - Издадена 2008

  Книгата на великия живот
  Съборно Слово, 1932 –1934


   
   
  "Книгата на великия живот", Съборно Слово, 1932 –1934,Издателство: Бяло Братство, София, 2008 г., ISBN: 978-954-744-093-7, Първо издание, 432 страници
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ЦЕННОТО ИЗ КНИГАТА НА ВЕЛИКИЯ ЖИВОТ
  беседи, държани на Седемте рилски езера, 1932
   
  БЪДЕЩОТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО
  съборни беседи, София, Изгрев, 1933
   
  ВЕЛИКОТО В ЖИВОТА
  беседи, държани на Витоша, Яворови присои, 1934
   
  ЧАСЪТ НА ЛЮБОВТА
  съборни беседи, София, Изгрев, 1934
   
  Съдържание
   
  Седемте рилски езера – 1932 август
   
  Слабото и силното 19 юли 1932 г.
  Най-малкото добро 20 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 23 юли 1932 г., 24 юли 1932 г., 26 юли 1932 г.
  Подражатели на Бога 27 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 28 юли 1932 г.
  Добре дошъл 29 юли 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 30 юли 1932 г.
  Двата пътя 31 юли 1932 г.
  Опорни точки на живота 1 август 1932 г.
  Завършени и незавършени процеси 2 август 1932 г.
  Най-мъчният изпит 3 август 1932 г.
  С притчи 4 август 1932 г.
  Ще и не ще 6 август 1932 г.
  Новите възгледи 7 август 1932 г.
  Книжници и фарисеи 8 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 9 август 1932 г.
  Което остарява 10 август 1932 г.
  Общото благо 11 август 1932 г.
  Трите свята12 август 1932 г.
  Път на зазоряване 13 август 1932 г.
  Оставете децата 14 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 15 август 1932 г.
  Ще се приложи 16 август 1932 г.
  Ценни мисли из книгата на Великия живот 17 август 1932 г. 18 август 1932 г.
  Делата Божии 19 август 1932 г.
  Открити 20 август 1932 г.
  На живите 21 август 1932 г.
  Слизане и възлизане 23 август 1932 г.
  Иде час24 август 1932 г.
   
  София, Изгрев, – 1933
   
  Бъдещото верую на човечеството1 септември 1933 г.
  Един удар2 септември 1933 г.
  Великата формула 3 септември 1933 г.
  Едно звено 3 септември 1933 г.
   
  Витоша, Яворови присои, – 1934
   
  Великото в живота 5 август 1934 г.
  Граници на живота 8 август 1934 г.
  Противоречия и възможности 12 август 1934 г.
  Живот, знание и свобода 15 август 1934 г.
   
  София, Изгрев, – 1934
   
  Часът на Любовта 19 август 1934 г.
  И помаза 19 август 1934 г.
  Великото и малкото20 август 1934 г.
  Дигни одъра си 21 август 1934 г.

  119 downloads

  Submitted

 11. 10. Царският път на душата, Да им дам живот, Съборно Слово, 1935 –1936 - Издадена 2009

  Царският път на душата  Да им дам живот  Съборно Слово, 1935 –1936


   
  "Царският път на душата", "Да им дам живот", Съборно Слово, 1935 –1936, Издателство: "Бяло Братство", София 2009 г., ISBN-978-954-744-118-7, 359 страници
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящето издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА
  беседи, държани на Седемте рилски езера и София, 1935
   
  ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ
  съборни беседи, София, Изгрев, 1936
   
  Съдържание
   
  ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА
   
  Седемте рилски езера, 1935
   
  Радвайте се, 6.08.
  Царският път на душата, 7.08
  Млад, възрастен и стар, 9.08
  Две естества, 11.08.
  Божественият ръб, 12.08.
  Новораждане, 14.08.
  Несъвместими неща, 16.08
  Пробни страдания, 18.08.
  Ценност на нещата, 21.08.
  Проява на Любовта, 23.08.
  Сочни храни, 25.08.
   
  София, Изгрев, 1935
   
  Ще дойде отвътре, 1.09.
  С человечески езици, 1.09.
  Стари и нови разбирания, 2.09.
  Всичко е за добро, 3.09.
  Отворени книги, 4.09.
  Кристализиране на човешката душа, 6.09.
   
  ДА ИМ ДАМ ЖИВОТ
   
  София, Изгрев, 1936
   
  Да им дам живот, 19.08.
  Вътрешна връзка, 20.08.
  Външна и вътрешна любов, 21.08.
  Основни черти на новото22.08.
  Проникване, 23.08.
  Човешко и Божествено, 26.08.
  Проявеният и непроявеният, 29.08.
  Пътища на Любовта, 30.08
  За слава Божия, 20.09.
  Двете полушария, 22.09.

  93 downloads

  Submitted

 12. 11. Лъчи на живота, Съборно Слово, 1937 –1938 - Издадена 2010

  Лъчи на живота
  Съборно Слово, 1937 –1938


   
   
  "Лъчи на живота", Съборно Слово, 1937 –1938, Издателство: "Бяло Братство", София 2010 г., ISBN-978-954-744-140-8, 536 страници
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ЛЪЧИ НА ЖИВОТА, беседи от Учителя, държани на Седемте рилски езера през лятото на 1937 г.
  ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА, беседи от Учителя, държани на Седемте рилски езера през лятото на 1938 г.
   
  ЛЪЧИ НА ЖИВОТА
   
  Седемте рилски езера, 1937
   
  Лъчи на живота, 18.07.
  Опитано е, 19.07.
  Ценности и възможности, 21.07.
  Стани!, 23.07.
  Основни тонове, 25.07.
  Правилна обхода, 25.07.
  Реално и идеално, 28.07.
  Планини и долини, 30.07.
  Червен и светъл, 1.08.
  Разбиране и съзнание, 1.08.
  Предназначението на човека, 4.08.
  Светилник на ръцете и на нозете, 6.08.
  Качества на ума, на сърцето и на тялото, 8.08.
  Двете състезания, 8.08.
  Път и възможности, 11.08.
  Хармонични и дисхармонични съпоставяния, 11.08.
  Четирите правила, 13.08.
  Да познават, 15.08.
   
  София, Изгрев, 1937
   
  Свободно даване, 22.08., 5 ч.
  Съществени връзки, 22.08., 10 ч.
  Трите ухания, 23.08.
  Път за освобождаване, 24.08.
  Закон за вечната младост, 22.09.
   
  ДВИГАТЕЛИ В ЖИВОТА
   
  Седемте рилски езера, 1938
   
  Двигатели в живота, 12.07.
  Видове храни, 13.07.
  Вътрешна просвета, 15.07.
  Качества на езика, 17.07.
  От пръстите на ръцете, 17.07.
  Основи на здравето, 20.07.
  Късият и дългият път, 22.07.
  Азбука на разбирането, 24.07.
  Резултати и последствия, 24.07.
  Ценности на Любовта, 27.07.
  Първо и последно място, 31.07.
  Възможни условия, 31.07.
  Който има уши, нека слуша, 3.08.
  Трудни задачи, 5.08.
  Нови пътища, 7.08.
  Здравословни и болезнени състояния, 10.08.
  Милосърдие, 12.08.
  Азбука на Божествения език, 14.08.
  Всяко растение, 17.08.
  Силен и слаб, 19.08.
  Степени на съзнанието, 21.08.
  Великият подтик, 26.08.
  Под слънчевите лъчи, 27.08.
   
  София, Изгрев, 1938
   
  Проява и постижение на Любовта, 28.08.
  Желаният мир, 28.08.
  Отче наш, 22.09.

  66 downloads

  Submitted

 13. 12. Езикът на Любовта, Съборно Слово, 1939 -1940 - Издадена 2010

  Езикът на Любовта
  Съборно Слово, 1939 -1940


   
   
  "Езикът на любовта", Съборно Слово, 1939 -1940, Издателство: "Бяло Братство", София, 2011 г., ISBN: 978-954-744-146-0, 824 с.
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя, държани при Седемте Рилски езера през лятото на 1939 г., изд. София, 1939
  БОЖЕСТВЕНИЯТ И ЧОВЕШКИЯТ СВЯТ, Рилски беседи от Учителя, държани на Мусала, Седемте езера и София, изд. София, 1940
   
  Съдържание
   
  Съборно слово 1939 г.
   
  Езикът на Любовта, 12.07.
  Отличителни качества на мисълта, 12.07.
  Реалността на живота, 16.07.
  Основни правила на хигиената, 19.07.
  И в Мене, 21.07.
  Вратата на Любовта, 23.07.
  Любов и почитание, 23.07.
  Път към живота, 26.07.
  Божествена светлина, 30.07.
  Ценни придобивки, 30.07.
  Умен, добър и силен, 2.08.
  Търпение, 4.08.
  Светлина, топлина и сила, 6.08.
  Постоянното в живота, 6.08.
  Плодът на Духа, 9.08.
  Служене, 11.08.
  Опознаване, 12.08.
  Вечният живот, 13.08.
  Гласът на Любовта, 13.08.
  Разнообразието в живота, 14.08.
  На своето място, 15.08.
  Възможности на Любовта, 16.08.
  Не дири своето си, 17.08.
  Новият закон, 18.08.
  Новораждане, 19.08.
  Относителни и абсолютни разбирания, 20.08.
  Малката молитва, 21.08.
  Цар и служител, 22.08.
  Три ценни неща, 26.08.
  Запалката на Свещения огън, 27.08.
  Еднообразие и разнообразие, 27.08.
  Близо и далеч, 22.09.
   
  Съборно слово 1940 г.
   
  Божественият и човешкият свят, 23.07.
  Правила на Любовта, 23.07.
  Закон за частите и за Цялото, 24.07.
  Вечно обновяване, 28.07.
  На сватба, 28.07.
  Реалност на живота, 4.08.
  Стотникът, 4.08.
  Вяра и вярване, 11.08.
  Да имате Любов, 11.08.
  Божествена радост, 14.08.
  Магическата сила на Любовта, 15.08.
  Господаруване и слугуване, 16.08.
  Сянка и реалност, 17.08.
  Изучаване и приемане, 18.08.
  Проветряване, 19.08.
  Единство в Любовта,19.08.
  Неоцененото богатство, 25.08.
  Двете царства, 25.08.
  Учене и служене, 28.08.
  Вслушване, 29.08.
  Прилежание, 30.08.
  Десетте девици, 1.09.
  Добрата покана, 1.09.
  Закони на дишането, 4.09.
  Функции на вярата, 8.09.
  Израил и българин, 8.09.
  Любов в трите свята, 15.09.
  Разбрани и неразбрани езици, 15.09.
  Връзка между Бога и човека, 22.09.
  В Божественото училище, 22.09.

  94 downloads

  Submitted

 14. 13. Възможности за щастие, Съборно Слово, 1941 -1943 - Издадена 2011

  Възможности за щастие
  Съборно Слово, 1941 -1943


   
   
  "Възможности за щастие", Съборно Слово, 1941 -1943, Издателство: "Бяло Братство", София, 2011 г., ISBN: 978-954-744-148-4, 768 с.
  Книгата за теглене PDF
   
  Настоящото издание включва беседи, публикувани в сборниците:
   
  ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЩАСТИЕ, съборни Беседи от Учителя, София, 1941
  ОПОРНИ ТОЧКИ НА ЖИВОТА, Беседи от Учителя, държани на Седемте езера и София, София, 1942
  ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи от Учителя, София, 1944
   
  Съдържание
   
  Съборно слово 1941 г.
   
  Възможности за щастие, 24 август 1941 г.
  Същината на човека, 24 август 1941 г.
  Тя иде, 25 август 1941 г.
  Новият път, 26 август 1941 г.
  Зората на живота, 27 август 1941 г.
  Правилно дишане 29 август 1941 г.
  Служение с Любов 31 август 1941 г.
  Предназначението на човека 31 август 1941 г.
  Прави възгледи 3 септември 1941 г.
  Гладът 5 септември 1941 г.
  Което не е 7 септември 1941 г.
  Малкият опит 10 септември 1941 г.
  Възелът 10 септември 1941 г.
  Трите перпендикуляра 12 септември 1941 г.
  Единственото нещо 14 септември 1941 г.
  Двама или трима 14 септември 1941 г.
  Четирите положения 17 септември 1941 г.
  Красивото в живота 19 септември 1941 г.
  Царството Божие 21 септември 1941 г.
  Знание и сила 21 септември 1941 г.
  От север към юг 22 септември 1941 г.
   
  Съборно слово 1942 г.
   
  Опорни точки на живота 21 юни 1942 г.
  Единното и неделимото 22 юни 1942 г.
  Възходящият път 23 юни 1942 г.
  Живите числа 25 юни 1942 г.
  Прилагане на живите числа 26 юни 1942 г.
  Новият път 27 юни 1942 г.
  Новият свят 28 юни 1942 г.
  Космичната Любов 28 юни 1942 г.
  Красота и благост 1 юли 1942г.
  Новата култура 1 юли 1942г.
  Красотата на живота 2 юли 1942г.
  Дом на блаженството 3 юли 1942г.
  Самовъзпитание 2 август 1942 г.
  Ценни добродетели 5 август 1942 г.
  Наследници на Земята 9 август 1942 г.
  Силните 12 август 1942 г.
  На зазоряване 16 август 1942 г.
  Тайната стаичка 19 август 1942 г.
  Устойчиви връзки 26 август 1942 г.
  Постоянна благодарност 28 август 1942 г.
  Любов и обич 29 август 1942 г.
  Опознаване 30 август 1942 г.
  Добрият живот 30 август 1942 г.
  Смисълът на живота 20 септември 1942 г.
  Малки възможности 20 септември 1942 г.
   
  Съборно слово 1943 г.
   
  Вечното благо 15 август, 1943г.
  Същественото в живота 15 август, 1943г.
  Ден на Любовта 22 август, 1943г.
  Новото в живота22 август, 1943г.
  Гласът на душата 23 август, 1943г.
  Жилища на човешката душа 27 август, 1943г.
  Раждането 29 август, 1943г.
  Единствената сила 29 август, 1943г.
  Номер първи1 септември, 1943 г.
  Проявен и непроявен 3 септември, 1943 г.
  Блаженствата 5 септември 1943 г.
  Новата присадка 5 септември 1943 г.
  Възприемане и предаване 5 септември 1943 г.
  Хармония в живота 10 септември, 1943 г.
  Пътят към изток 12 септември, 1943 г.
  Извор на Любовта 12 септември, 1943 г.
  Добри плодове 15 септември, 1943 г.

  85 downloads

  Submitted

 15. Пробуждане на колективното съзнание

  Съборни беседи - Рилска беседа , В.Търново, 19 Август 1921г., (Петък) 10:00ч.
   
  http://beinsa.bg/beseda.php?id=370

  80 downloads

  Updated


×
×
 • Create New...