Jump to content

Воденските майстори - Георги Томалевски 1965г.


1 Screenshot

About This File

И трите новели са посветени на живота в стара Македония, със стилно единство, своя тема, свое емоционално звучене. Тези новели са написани с вещо познаване на народния бит, с дълбоко вникване в душите на хората, в изпитанията на съвестта и чувствата, обрамчени от социалните проблеми на времето. Достойнството на новелите на Томалевски е тяхната чистота и простота.

 

Жизненият материал на „Воденските майстори“,„Видо Каравидо“ и „Гурбетчии“ е свързан с народната тематика. На основата на три народни песни с богато съдържание и образност е разгърнато сюжетното развитие. Не може да не се изтъкне, че и в трите новели се утвърждава правото на хората да живеят свободно, да творят по своя воля, да се обичат чисто, да бъдат верни един на друг в трудни минути.

 

В повествованието се усеща искреният бунт на автора срещу националното и духовно робство, протестът срещу фалша и лицемерието, срещу непочтените нрави, невежеството в бита на людете. В подкрепа на тези мисли могат да се изтъкнат замислените в сложно противоречие характери на Андрей и Теодоси от „Воденските майстори“, на Видо, Алиса, Ангелина от „Видо Каравидо“, на Галена и Кръстю от „Гурбетчии“. Тези образи имат значителна потенциална естетическа сила.


×
×
  • Create New...