Jump to content

„Нова Свѣтлина" Година IV - 1895г.

1 Screenshot

Съдържание

Трѣбва да се изучава за да се узнае;

да се узнае за да се разумѣе;

да се разумѣе за да се сѫди.

Нарада.

 

 

Сѫдѫржание

на

списание „Нова Свѣтлина" год. IV.

 

Нашето общество и спиритизма

Алелуиа

Книгата на Духовете, отъ Алланъ Кардекъ продѫлж. отъ год. III, II,

Ренанъ и Спиритизма за Исусъ

Околодушника сѫзрѣнъ чрезъ микроскопа

Два интересни случая

Програма и покана за петдесетгодишнината

Разни

Библиографиа

Кореспонденция

Въ защита на спиритизма, отъ Броферио

Парламента на религиите въ Чикаго

Какъ станахъ спиритистъ, отъ Карлъ дiу Прелъ

Ваянъ и спиритическата доктрина

Речта на Ваяна предъ сѫда

Человекъ—телеграфъ

Едно видение на Маршалъ Серрано

Забелѣжителенъ сѫнь

Рѣдко явление

Що значи спиритуалистъ

Свѫрхестественното

Опити отъ внушение и сомнамбулическо ясновидство

Молитвата

Спиритизма и пресата

Душата въ пространството

Пикманъ въ Бѫлгариа

Фотографиране на небесата

Авто—ипнотизмъ

Какво са призраците и защо се явяватъ тѣ, отъ Уоллесъ

Пѫрвиа Бѫлгарски журналистически конгресъ

Хипнотизиране въ животните

Дѣте духовидецъ

До редакциата на „Нова Свѣтлина"

Викторъ Xiyгo и спиритуализма

Предчувствиа

Сомнамбулки—пророчици

Смѫртта на Карно е била предсказана

Една психическа проблема

Единъ сѫветъ за воденето сеансите

Хипнотизма у насъ

Великите душевно—болни

Бѣлата Дама на Хохенцолерите

Спиритизма и науката

Какъ се огася една свѣщъ

Хипнотизма и фоноrpaфa

Шекспиръ Спиритъ

Призракъ

Hѣкои тайни индийски учениа

„Христианизмъ"

Спиритически явленна при Орландовци

Едно видение спаси живота на машинстъ

Призраци и двойници

Единъ интересенъ опитъ

Важно извѣстие

Мѫртвогорението

Трѫгването оть земята

Дѣйствието на молитвата

Едно попско появление

Престѫпните внушениа

Графологиата

Мнѣнието на Толстоя за Бога

Медиумството на г-ца Крепсъ

Психически опити

Бѫдѫщето на спиритуализма и черковата

„Питагоръ и нѣкои други"

Флуидическите пластове на земята обитавани оть Духовете

Фантоми

Една историческа страница
×