Jump to content

16. "Разумните същества", Младежки окултен клас - година 16, (1936-37)

1 Screenshot

Съдържание

Петър Дънов

Учителя

РАЗУМНИТЕ СЪЩЕСТВА

(1936-37)

 

Лекциите, изнасяни от Учителя пред Младежкия окултен клас до 1933 година, са преиздавани от издателство „Бяло Братство“ по подготвените за печат от Паша Теодорова текстове, одобрени от Учителя. Останалите годишнини на Младежкия окултен клас, непубликувани по времето на Учителя, се издават за първи път от издателство „Бяло Братство“ по запазените стенографски записки.

 

© Издателство „БЯЛО БРАТСТВО“, 2016

Второ издание

ISBN 978-954-744-307-5
×