Jump to content

За невидимите светове

1 Screenshot

Съдържание

Съдържание

 

Увод.......................................................................7

 

Невидимите светове. Божествен, духовен, физически свят...............13

 

Ако отидеш на Небето..........................................31

 

Единство на световете.........................................42

 

Ангелите са светлина. Красотата и знанието на ангелите...................53

 

Музиката е езикът на ангелите............................60

 

Ангелите управляват Природата.........................66

 

Любовта иде от Висшите светове.........................74

 

Човекът и ангелите..............................................87

 

Ангели на светлината и ангели на тъмнината. Паднали ангели............................................101

 

Ангел хранител...................................................113

 

Те са винаги с нас...............................................128

 

Виждане и съзнаване........................................151

 

Разширяване на съзнанието. Връзка с Висшите светове.............................159

 

Методи за работа...............................................172

 

Духовна практика с шестте слънца..................179

 

Еволюцията на човека.......................................184

 

Източници.........................................................217

 

 

 

Под съставителството на д-р Светла Балтова
×