Jump to content

СЛЪНЦЕ И ЗДРАВЕ ОСНОВИ

1 Screenshot

Съдържание

Книгата е съставена от тематично подбрани и подредени в логическа последователност извадки из Словото на Учителя БЕИНСА ДУНО (ПЕТЬР ДЪНОВ) (1864 ÷ 1944), живял и работил в България.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ........................................................................................................................ 4

СЛЪНЧЕВИТЕ СИСТЕМИ ...................................................................................................... 5

СЛЪНЦЕТО .......................................................................................................................... 5

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЛЪНЦЕТО .................................................................................. 7

ЕНЕРГИИТЕ НА СЛЪНЦЕТО ............................................................................................... 8

ПОЛЯРИЗАЦИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА ЕНЕРГИЯ ............................................................ 9

СЛЪНЧЕВАТА СВЕТЛИНА ............................................................................................... 11

ИЗГРЯВАНЕ НА СЛЪНЦЕТО .................................................................................... 12

ЗОРАТА .................................................................................................................. 14

ПЪРВИЯТ ЛЪЧ НА СЛЪНЦЕТО ....................................................................................... 14

ОТНОШЕНИЕ НА ЧОВЕКА КЪМ ИЗГРЕВА .................................................................. 14

ПОЛЗА ОТ ИЗГРЕВА .............................................................................................................. 15

ЛЕЧЕБНИТЕ СИЛИ НА ИЗГРЕВА ..................................................................................... 15

СЛЪНЧЕВИТЕ БЛАГА ................................................................................................ 16

ВЛИЯНИЕ НА СЛЪНЦЕТО ................................................................................................ 16

ДЕЙСТВИЕ НА СЛЪНЦЕТО ВЪРХУ ЧОВЕКА .................................................... 18

СЛЪНЦЕТО И ЧОВЕКЪТ ...................................................................................................... 19

ОБРАБОТВАНЕ ........................................................................................................................ 22

ЛЕКУВАНЕ СЪС СЛЪНЦЕ ................................................................................................ 22

БЪДЕЩЕ ............................................................................................................................... 26

ВРЕМЕТО ........................................................................................................................... 26
Мнения на потребители

Recommended Comments

Няма коментари.

×