Jump to content

СЕБЕ СИ ПОЗНАЙ - ГЛАВАТА

1 Screenshot

Съдържание

СЕБЕ си ПОЗНАЙ - ГЛАВАТА

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪДЪРЖАНИЕ.. 5

ЧОВЕКЪТ.. 8

кой СИ ти.. 8

ПОЗНАй СЕБЕ СИ.. 8

ПОЗНАВАНЕ ДРУГИТЕ.. 10

ПО КАКВО дА ПОЗНАВАМЕ ЧОВЕКА.. 11

ИЗУЧАВАНЕ ЧОВЕКА.. 12

И3УЧАВАНЕ СЕБЕ СИ.. 13

КАКВО ДА ИЗУЧАВАМЕ В ЧОВЕК.. 14

НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО НА ЧОВЕКА.. 14

СРАВНЯВАНЕ ПРИ ИЗУЧАВАНЕТО.. 15

НАУКИ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕКА.. 16

ФОРМА НА ЧОВЕКА.. 17

ЛИНИИТЕ В ЧОВЕКА.. 19

МЕРКИ, НОРМИ ПРИ ЧОВЕКА.. 20

РАЗНОВИДНОСТИ НА ЧОВЕКА.. 21

ТИПОВЕ ХОРА.. 22

ТЕМПЕРАМЕНТИ ПРИ ЧОВЕКA.. 24

КАЧЕСТВА НА ЧОВЕКА.. 25

КРАСИВ ЧОВЕК.. 26

МИСЛИТЕ И ЧУВСТВАТА НА ЧОВЕКА.. 26

ПРОЯВИ НА ЧОВЕКА.. 27

НЕПРАВИЛНОСТ - ИДЕФОРМАЦИИ В ЧОВЕКА.. 28

ПРЕОБРАЗЯВАНЕ - ИЗПРАВЯНЕ НА ЧОВЕКА.. 29

дА РАБОТИМ нАд СЕБЕ СИ.. 31

БЪДЕЩЕТО НА ЧОВЕКА.. 32

предсказания.. 32

ТЯЛОТО НА ЧОВЕКА.. 34

ЧОВЕШКО ТЯЛО.. 34

СЪЗДАВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 35

КАЧЕСТВА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛОТО.. 36

ФОРМА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 37

ВИСОЧИНА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 38

ТЕГЛО НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 38

ТОПЛИНАТА НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 39

СИЛИТЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 41

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ТЯЛО.. 41

ОТНОШЕНИЕ към ТЯЛОТО НИ.. 42

ВЛАДЕЕНЕ НА ТЯЛОТО.. 43

ТРЕНИРАНЕ НА ТЯЛОТО.. 43

РАБОТА ЗА ТЯЛОТО.. 44

ПРЕОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЯЛОТО.. 45

ПРЕЧИСТВАНЕ НА ТЯЛОТО.. 45

ДРУГИ ЧОВЕШКИ ТЕЛА.. 46

БъДЕЩО ТЯЛО НА ЧОВЕКА.. 47

ДУХ И ДУША.. 47

ДУХът НА ЧОВЕКА.. 48

ДУШАТА НА ЧОВЕКА.. 50

ДВОЙНИКЪТ НА ЧОВЕКА.. 52

АУРАТА НА ЧОВЕКА.. 54

ГЛАВАТА НА ЧОВЕКА.. 56

ГЛАВАТА.. 56

ФОРМА НА ГЛАВАТА.. 57

РАЗМЕРИ НА ГЛАВАТА.. 59

ОБЛАСТИ В ГЛАВАТА.. 60

ПОЛОЖЕНИЕ НА ГЛАВАТА.. 61

ЕНЕРГИИТЕ И ГЛАВАтА.. 63

ПРОЯВИ.. 63

ПОЗНАВАНЕ ПО ГЛАВАТА.. 64

НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯ ОТ ГЛАВАТА.. 65

РАБОТА ЗА ГЛАВАТА.. 67

ЧЕРЕПЪТ НА ЧОВЕКА.. 67

ЧЕРЕПЪТ.. 67

МИНАЛОТО И ЧЕРЕПА.. 68

РАЗВИТИЕ НА ЧЕРЕПA.. 69

КОСАТА НА ЧОВЕКА.. 70

КОСМИТЕ.. 70

ДЕБЕЛИ ИЛИ ТЪНКИ КОСМИ.. 71

ЕНЕРГИИТЕ И КОСМИТЕ.. 72

ПРАВИ ИЛИ КЪДРАВИ КОСИ.. 72

ДЪЛГИ И КЪСИ КОСИ.. 73

БЕЛИ КОСИ.. 74

ПАДАНE НА КОСМИТЕ.. 75

БРАДА И МУСТАЦИ.. 76

МО3ЪКЪТ НА ЧОВЕКА.. 77

МО3ЪКЪТ.. 77

устройство НА мозъка.. 78

РАЗМЕРИ НА МОЗЪКА.. 81

ЕНЕРГИИТЕ И МО3ъКа.. 82

ДЕЙНОСТ НА МО3ъКА.. 85

МИСЛЕНЕ.. 87

РАЗВИТИЕ НА МОЗЪКА.. 89

СЪСТОЯНИЕ НА МОЗЪКА.. 91

ТОПЛИНАТА НА МОЗЪКА.. 91

ЗАБОЛЯВАНЕ НА МОЗЪКА.. 91

ПА3ЕНЕ НА МО3ъкА.. 93

ЦЕНТРОВЕ В МО3ЪКА НА ЧОВЕКА.. 94

ЦЕНТРОВЕТЕ.. 94

ПОЛУШАРИЯ: ЛЯВО И ДЯСНО.. 97

ПРЕДНА ЧАСТ НА мозъКа.. 97

ЗаДНА ЧАСТ НА мозъКа.. 98

ГОРНАТА ЧАСТ НА МО3ЪКА.. 99

ДОЛНАТА ЧАСТ НА МО3ЪКА.. 99

стрАнИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА МО3ЪКА.. 99

СЛЕПООЧНАТА ОБЛАСТ НА МОЗЪКА.. 100

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗАД УШИТЕ.. 100

ВИДОВЕ ЦЕНТРОВЕ В МОЗЪКА.. 101

ЦЕНТЪР НА МИЛОСЪРДИЕТО.. 101

ЦЕНТЪР НА МИРОЛЮБИЕТО.. 101

ЦЕНТЪР НА MOPАЛA.. 101

ЦЕНТЪР НА РЕЛИГИОЗНОСТТА.. 102

ЦЕНТЪР НА ВЯРАТА.. 102

ЦЕНТЪР НА РА3УМНОСТТА.. 102

ЦЕНТЪР НА ФИЛОСОФИЯТА.. 103

ЦЕНТЪР НА ФАНАТИЗМА.. 103

ЦЕНТЪР нА ЛЮБОВТА.. 103

ЦЕНТЪР НА МУЗИКАТА.. 103

ЦЕНТЪР НА КРАСОТАТА.. 104

ЦЕНТЪР НА ЧУВСТВАТА.. 104

ЦЕНТЪР НА СТРАХА.. 104

ЦЕНТЪР НА СМЕЛОСТТА.. 105

ЦEНтъP НА ВЕСЕЛИЕТО.. 105

ЦEнтъP НА ВРЕМЕТО.. 105

ХРАНЕНЕ НА МОзъЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.. 105

ВЛАДЕЕНЕ НА МО3ъЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.. 106

ПИПАНЕ ГЛАВАТА.. 106

РаЗВИВАНЕ НА МОЗЬЧНИТЕ ЦЕНТРОВЕ.. 107

НЕРАЗВИТИ ЦЕНТРОВЕ.. 108

УМЪТ НА ЧОВЕКА.. 109

УМЪТ.. 109

ВИДОВЕ УМОВЕ.. 110

низш И висш УМ... 110

ОБЕКТИВЕН УМ... 110

СТУДЕН УМ... 111

ВЕЛИК УМ... 111

ЕСТЕСТВЕН УМ... 111

ПРИРОДЕН УМ... 111

РАЗУМ... 112

МОРАЛЕН.. 112

ЛИЧЕН.. 112

ИНДИВИДУАЛЕН.. 113

КАЧЕСТВА НА УМА.. 113

СИЛА НА УМА.. 114

ЕНЕРГИИТЕ И УМ... 114

ДЕЙНОСТ НА УМА.. 115

мисълтА И УМА.. 116

БОЛЕСТИ И НЕДъ3И.. 117

РАЗВИТИЕ НА УМА.. 118

ВЪЗДЕйеТВИЕ ВъРХУ УМА.. 118

ГРИЖИ ЗА УМА.. 119

ВъНШНИ БЕЛЕЗИ ЗА УМА.. 119

СЪ3НАНИЕТО НА ЧОВЕКА.. 120

Подсъзнание.. 122

СЪЗНАНИЕ.. 122

САМОСъзнанИЕ.. 122

СВРЪХСЪЗнАНИЕ (КОСМИЧНО СЪЗНАНИЕ) 123

Мнения на потребители

Recommended Comments

Няма коментари.

×
×
  • Създай нов...